Juhatus

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatusse kuulub 21 liiget: esimees, neli aseesimeest, peasekretär, üldkogul valitud juhatuse liikmed ja üldkogul kinnitatud sõsarorganisatsioonide esindajad. Praegune juhatuse koosseis on valitud erakonna üldkogul 11. juunil 2017. Juhatuse volitused kestavad kaks aastat.

Juhatuse ülesandeks on võtta erakonna nimel vastu poliitilisi otsuseid ja avaldusi, esindada erakonda suhetes teiste erakondadega, esitada ettepanekuid ja seaduseelnõude algatusi erakonna Riigikogu fraktsioonile ja erakonda Vabariigi Valituses esindavatele ministritele. Samuti täidab juhatus talle erakonna põhikirjaga seatud või seadustest tulenevaid muid ülesandeid.

Juhatuse tööd juhib erakonna esimees Jevgeni Ossinovski.

Esimees
Jevgeni Ossinovski 626 9100 jevgeni.ossinovski@sotsdem.ee
Aseesimehed
Heljo Pikhof 51 196 37 heljo.pikhof@riigikogu.ee
Indrek Saar 50 82 436 indrek.saar@kul.ee
Helmen Kütt 51 14 339 helmen.kytt@riigikogu.ee
Anto Liivat 55 400 99 anto.liivat@gmail.com
Juhatuse liikmed
Andres Anvelt 52 47 747 andres.anvelt@sotsdem.ee
Tõnu Ints 56490277 tonu.ints@sotsdem.ee
Lauri Läänemets 51 39 037 lauri.laanemets@sotsdem.ee
Reet Laja 51 82 818 laja@laja.pri.ee
Marju Lauristin 5138669 marju.lauristin@ut.ee
Priit Lomp 5698 2166 priit.lomp@gmail.com
Inara Luigas 516 8422 luigasinara@gmail.com
Sven Mikser 611 6040 sven.mikser@vm.ee
Eiki Nestor 518 3432 eiki.nestor@riigikogu.ee
Ivari Padar 513 1851 ivari.padar@gmail.com
Reili Rand 56479773 reili.rand@gmail.com
Maris Sild 56 938 678 mmsild@gmail.com
Rainer Vakra 5800 2828 rainer.vakra@riigikogu.ee