Naiskogu Kadri

Naiskogu Kadri on ühiskondlikult aktiivsete naiste vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis on seltsinguna asutatud aastal 1996 ja mis tegutseb mittetulundusühinguna alates aastast 2004.

Meie eesmärgiks on aidata kaasa Eesti riigi muutmisele inimkesksemaks ja demokraatlikumaks. Eelkõige on meie soov edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust ning Eesti ärksate naiste potentsiaali paremat ärakasutamist, väärtustades ühiskonna tasakaalustatud arengut, osalusdemokraatiat ning inimestevahelist solidaarsust. Selleks ärgitame ja innustame naisi rohkem osalema poliitikas, korraldame mitmesuguseid teadlikkuse tõstmise üritusi, seminare, konverentse ja koolitusi.

Naiskogu loomulikuks liitlaseks on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kellega naiskogu jagab ühiseid sotsiaaldemokraatlikke aateid. Samuti teeb naiskogu koostööd ka teiste nii Eesti kui rajataguste kodanikeühenduste ja organisatsioonidega, kellel on naiskoguga sarnased eesmärgid.
Meie igapäevategemistest saab täpsemalt lugeda meie blogist: blogid.sotsdem.ee/kadri.

Meie hulka kuulub tänaseks ligi 800 naist ning me tegutseme 17 piirkonnaorganisatsioonina, mis hõlmavad kogu Eestit. Tänu sarnasele mõtlemisele ja üheskoos tegutsemisele oleme kujunenud suureks ja tugevaks, mitmetasandiliseks sõpruskonnaks, kellel on ka pärast „ametlikke“ üritusi isekeskis meeldiv koos aega veeta. Kui Sinagi jagad meie vaateid ja soovid meiega ühineda, tutvu kindlasti meie põhikirjaga ja täida liitumisavaldus!

Juhatus

Praegune juhatus ja revisjonitoimkond on valitud 2015. aastal ja nende volitused kestavad kaks aastat.

Ljubov Ein Läänemaa ja Ida-Virumaa; majandusvaldkond
einljubov@gmail.com
Eve Kislov Harjumaa ja Raplamaa; registri korrashoid, raamatupidamine, juriidilised küsimused
eve.kislov@gmail.com
50 20 971
Helju Hõbe Valga- ja Võrumaa
helju.hobe@valgamv.ee
Marianne Mikko Tallinn ja Pärnu; julgeolek, sooline võrdõiguslikkus
marianne.mikko@riigikogu.ee
Heljo Pikhof Sotsiaal-, tervishoiu- ja õigusvaldkond; koostöö Vanemate Sotsiaaldemokraatidega
heljo.pikhof@riigikogu.ee
Ljubov Poljakova Vene naisorganisatsioonidega suhtlemine, venekeelsete materjalide koostamine
poljakova.l@mail.ru
Evely Purre Jõgeva- ja Järvamaa; ettevõtlus ja regionaalpoliitika
info@argraff.ee
5107002
Kadi Pärnits Haridus, tööpoliitika, seadusandlus üldiselt
kadiparnits@hot.ee
55 13 572
Tiiu Talts Saare- ja Hiiumaa
tiiu.talts@gmail.com
Revisjonitoimkond
Sirje Kaur sirje.kaur@sotsdem.ee
Ülle Schmidt ulle.schmidt@sotsdem.ee
Merle Pahk merpah@gmail.com