Üldkogu

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Üldkogu toimub 11. juunil 2017 algusega kell 11.00 Pärnus, Pärnu kontserdimajas (Aida 4, Pärnu).

Üldkogu päevakorras on järgmised punktid:

  1. Päevakorra, kodukorra ja tööorganite kinnitamine
  2. Erakonna esimehe, peasekretäri, riigikogu fraktsiooni, volikogu, revisjonitoimkonna, põhikirja- ja programmitoimkonna, valimistoimkonna, aukohtu ja Euroopa Parlamendi delegatsiooni aruanded
  3. Esimehe, aseesimehe (-meeste), juhatuse valitavate liikmete, revisjonitoimkonna, põhikirja- ja programmitoimkonna, valimistoimkonna, aukohtu liikmete valimine
  4. Noorte Sotsiaaldemokraatide, Naiskogu Kadri ja Vanemate Sotsiaaldemokraatide valitud esindajate kinnitamine juhatuse liikmeks
  5. Peasekretäri kinnitamine esimehe ettepanekul
  6. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 2017. aasta KOV platvormi kinnitamine
  7. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kaks aastat on möödas viimastest erakonna sisevalimistest, seega  valib üldkogu taaskord kaheks aastaks esimehe, aseesimehed ning teised valitavad juhatuse liikmed, revisjonitoimkonna, programmi- ja põhikirjatoimkonna, valimistoimkonna ning aukohtu liikmed.

Tulenevalt erakonna põhikirjast saavad kõik üldkogu valitud delegaadid ja piirkondade juhatused seada üles kandidaate valitavatele kohtadele. Ettepanek kandidaadi ülesseadmiseks tuleb esitada kirjalikult valimistoimkonnale. Ühtlasi tuletame meelde, et kandidaadi ülesseadmiseks on vajalik kandidaadi nõusolek. Palume mõlemad dokumendid edastada valimistoimkonna juhile Eve Kislovile (eve.kislov@gmail.com) ja erakonna büroole (kantselei@sotsdem.ee). Erakonna liige, kellel on liikmemaksu võlgnevus ei või kandideerida erakonna.

Üldkogule viivate busside informatsiooni saate oma piirkonna koordinaatori või arendusjuhi käest.