Aukohtu kandidaadid

Eha Kaha
Vanus: 71
Erakonnaga liitumise aasta: 2002.a.

Enesetutvustus: Olen Ühenduse Vanemad sotsiaaldemokraadid (VSD) Põlvamaa piirkonna esimees, Naiskogu Kadri Põlvamaa juhatuse liige ja Põlvamaa piirkonna juhatuse liige. Olen MTÜ Mammaste juhatuse liige ja tegelen külaelu arendamisega, mille eesmärgiks on tasakaalustatud ja jätkusuutlik piirkonna areng. Täiskasvanud poeg ja kaks lapselast.

Ele Vaino
Vanus: 69
Erakonnaga liitumise aasta: 2005

Tegev Laheda valla sünnist alates (26 aastat)volikodu liige(sots komisjuni esimees kõik aastad)
Olnud tegev valla Tervise Profiili väljatöötamisel.
Töötan Lahedal alates 01.04.1969 velskri ,hilisemal ajal pereõena.
2 kordne ema,5 kordne vanaema.

Nimi: Ene-Mall Vernik-Tuubel
Vanus:72
Erakonnaga liitumise aasta: 1998

Elan Otepää vallas, osalen Kappermäe seltsi tegevustes. Vahetult enne pensionile jäämist töötasin Haridus- ja Teadusministeeriumis. Olen olnud Pühajärve Põhikooli direktor. Kõige kauem olen töötanud Tallinna Pedagoogilises Instituudis/ Pedagoogikaülikoolis, kus õpetasin tulevastele õpetajatele psühholoogiat.

Kadri-Aija Viik
Vanus: 50
Erakonnaga liitumise aasta: 2015

Olen oma erinevates töövaldkondades nagu kohalik omavalitsus, külaliikumine, metsandus palju kokku puutunud arvamuste paljususe ja erinevate lähenemistega probleemidele. Alati on võimalik selgitada, millised väärtushinnangud ühendavad ja mis lahutavad.
Kuulamisoskus ei tähenda seda, et oma seisukohtadest peab ja saab taganeda. Probleeme tuleb analüüsida avatud meelega ja objektiivselt.
Loodan, et aukohtul on väga vähe tööd ja sotsiaaldemokraatidele on eetiline ja väärikas käitumine elunorm.

Madis Olm
Vanus: 73 a
Erakonnaga liitumise aasta: 2012

Õppinud Götebogi Ülikoolis. Doktor pedagoogikas (fil.lic), psühholoog. Rootsi Sotsiaaldemokraatide liige alates 1980. Elan Eestis alates 1993. 50% Rootsis kuni pensionini. Viljandi Valla osakonna esimees. Varem Viljandimaa VSD esimees.