Juhatuse liikmete kandidaadid

Andres Anvelt
Vanus: 47
Erakonnaga liitumise aasta: 2009

Pika praktilise elukogemusega nii juhtimises kui ka eestvedamises, sõbralik ja kuulav, vennalik ja hooliv!
jätkan Sotsiaaldemokraatide juhatuses uuendusliku, tugevama ja ühiskonda haaravama, 21. sajandi sotsiaaldemokraatide mõtteviisi väljatöötamist ja rakendamist, väärtustan meie erakonna liikmete arvamusi ja kaasamist poliitikate kujundamisel ja elluviimisel. Iga inimene loeb nii ühiskonnas kui ka erakonnas!

Ain Böckler
Vanus: 49
Erakonnaga liitumise aasta: 2013

Olen reaalselt mõtlev ja tegutsev inimene. Olen lõpetanud Tallinna 1. Keskkooli ja Eesti Põllumajanduse Ülikooli mehhaanika insenerina. Olen teeninud tänaseks kadunud riigi relvajõududes üksuse juhina. Igapäevaselt olen ettevõtja., seetõttu on majandusteemad igapäevane tööülesanne.
Olen Tallinna Rocca Al Mare Lions klubi asutajaliige ja Tiskre elanike MTÜ (kuulub 164 eramajapidamist) juhatuse liige.
Olen tegelenud tipptasemel autospordiga: kart ja autode ringrada
Tänasel päeval harrastan tennisemängu ja lendamist mootorlennukiga (oman piloodi tunnistust PPL).
Suureneb SDE populaarsus vähemalt 21%-ni. SDE majandusteemade usutavus elanike hulgas suureneb. Kaasan erinevatele mõttetalgutele rohkem ka väljapoolt erakonda inimesi, et juhatusest väljub rohkem konstruktiivseid ja Eestile vajalikke otsuseid.

Anto Liivat
Vanus: 34
Erakonnaga liitumise aasta: 2011

Olen Tallinna linnavolikogu SDE fraktsiooni juht, erakonna programmitoimkonna ja juhatuse liige. Töötan õppejõuna Estonian Business Schoolis ja juhin Kuku raadios majandussaadet Buum.
annan endast parima, et sotsiaaldemokraatidest saaks peaministrierakond. Viimastel kohalikel valimistel kindlustas meile edu just hästi toimiv organisatsioon ja ühtne meeskond. Pingutan, et see ka tulevikus nii oleks ja pean oluliseks, et erakonna juhtkonda kuuluks vähemalt üks omavalitsuse esindaja.

Eiki Nestor
Vanus: 63
Erakonnaga liitumise aasta: 1994

Olen omandanud TTÜs magistrikraadi autode ja automajandite erialal, töötanud Keila Autobaasi osakonnajuhatajana, Autotranspordi- ja Maanteetöötajate Ametiühingu töökaitse inspektorina ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu esimehena.
Olen olnud kahe valitsuskabineti liige – 1994 regionaalministrina ning 1999 sotsiaalministrina. Hetkel olen kõige pikaajalisema staažiga Riigikogu liige ja 2014. aastast Riigikogu esimees.

Hannes Hanso
Vanus: 45
Erakonnaga liitumise aasta: 2009

Olen alati seisnud selle eest, et Eesti huvid nii välispoliitika kui ka julgeoleku valdkonnas oleksid kaitstud. Kavatsen selles valdkonnas veel pikalt panustada. Oma olemuselt sobibki mulle kõige rohkem rahvusvaheline suhtlus. Eeltoodu ei tähenda, et mul sisepoliitikas arvamusi poleks! Meenutan, et 2014. aastal algatasin Kuressaare linnapeana Eesti suurima omavalitsuste ühinemise- Saaremaa läheb oktoobris KOV valimistele vastu ühe omavalitsusena. Üldse sobib mulle vananenud süsteemide jõuline reformimine- ka kaitseministrina tegin oma haldusalas jõulisi ümberkorraldusi.
tahan, et sotsid keskenduksid oma programmis negatiivse asemel positiivsele. Inimestel peab olema meie poolt lihtne hääletada- see ei ole paraku alati nii olnud. Vaesuse vähendamise asemel saab öelda “jõukuse tõstmine”! Näiteid võib tuua palju.
Olen ka absoluutselt veendunud, et ilma tugeva riigikaitse sõnumita ei suuda me keskpikas perspektiivis valimisi võita. Julgeolek on tähtis, see kõnetab inimesi, teeme siis sellest jõuliste sõnumitega “oma” teema. Peame end positsioneerima valimistel “keskväljakule” mitte jääma “ääremängijateks”. Tahaksin, et tekiks olukord, kus meid ei valitakse KOVidesse ja Riigikogusse vaatamata sellele, et me oleme sotsid vaid selle pärast, et oleme sotsid.

Hanno Matto
Vanus: 38
Erakonnaga liitumise aasta: 1999

Olen aus ja õiglane, ei salli vassimist ja ebaõiglust. Oskus leida asjade vahel kõige uskumatumaid ja ootamatumaid seoseid ning neid köitvalt esitada, naelutab paljusid mind kuulama. Ometi kinnitan: „Palju rääkida ja palju öelda on kaks ise asja.”
Saavutame erakonna pidevaks reitinguks vähemalt 25%, oleme meediakajastuses vähemalt teisel kohal, sh venemeedias. 2019 Riigikogu valimistel teema sotsiaaldemokraatide parima tulemuse ning moodustame valitsuse saades vähemalt 150000 häält ja võttes 28 kohta. 2019 Europarlamendi valimistel saame vähemalt 100000 häält ja võtame kaks mandaati.

Heljo Pikhof
Vanus: 58
Erakonnaga liitumise aasta: 1996

Olen Tartu ülikooli haridusega jurist, üle paarikümne aasta juba toimetanud usinasti meie erakonnas ja erakonna väärtuste eest.
Praegu olen Tartu piirkonna juht, ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid peasekretär ja olen ka aastaid juhtinud naiskogu tööd. Põhitöö on mul Riigikogus, olen fraktsiooni aseesimees.
Aastad ühiskonnaelus annavad mulle ehk õiguse öelda: püüan inimesi kuulata, nendega kaasa mõtelda. Nendega ühes taktis hingamisest, nende arvamustest aga sünnivadki elu edasiviivad mõtted.
Ehkki võrdsust ei ole meile, inimlastele, saatusest antud, peame demokraatlikus ühiskonna püüdlema suurema õigluse poole. Lapsed, eakad inimesed, tavahulgast erinevad inimesed vajavad rohkem ühiskonna hoolt ja tähelepanu. Nende huvisid olen seni kaitsnud ja nende eest tahan seista ka tulevastel aastatel.
Ilmeksimatuid siin elus ei ole. Ometigi usun, et ka kompromisse kaaludes on meie erakonnal parem olla otsustajate hulgas, s.t valitsuses kui niisama kõrvalt uriseda. Säherdusi jagub meietagi küll, kes peavad end kah-poliitikuteks.

Helmen Kütt
Vanus: 55
Erakonnaga liitumise aasta: 2011

Olen naine, tütar, abikaasa, ema kahele täiskasvanud lapsele ja maailmavaatelt ja liikmelisuselt sotsiaaldemokraat. Olen hariduselt sotsiaaltöötaja, lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magistrina. Töötanud enam kui 20 aastat Viljandi Linnavalitsuses sotsiaalameti juhatajana ja 4.aastat abilinnapeana. Riigikokku valiti mind 2011.a. kevadel ja 2015.a. kevadel. Perioodil 2014-2015 olin sotsiaalkaitseminister. Oli väga suur au ja rõõm viia valitsuses ellu ministrina sotsiaaldemokraatide pikaaegne lubadus tõsta lapsetoetusi jõuliselt ja jätkusuutlikult. Kas mäletate veel, et aastani 2014.a. oli esimese ja teise lapse toetus 19.18 ja 2015.a. tõusis see 45 euroni, täna 50 eurot ja tõus jätkub? Hetkel juhin Riigikogu sotsiaalkomisjoni ja meie erakonna volikogu sotsiaal- ja tööpoliitikakomisjoni. Olen uhke, et kuulun SDE-sse, sest nii vahvaid ja toredaid inimesi teistes erakondades ei ole! Siiras tunnustus ka meie noorte, KADRI-de, meeste ja seeniorite ühendustele, sest nende aktiivsus ja teotahe on muljet avaldavad.
annan oma parimad oskused ja teadmised selleks, et panustada erakonna tegevusse. Tahan pakkuda oma tuge ja olla ühtse meeskonna liige nii erakonna esimehele, peasekretärile kui fraktsiooni- ja erakonnakaaslastele. Saan lubada vaid seda, et olen teile, head erakonnakaaslased, alati kättesaadav telefonitsi, vajadusel kohale tulema üle Eesti piirkondadesse või teid vastu võtma just siis, kui teil seda vaja on. Tean, et kõige paremini tuntakse sõpru hädas. Sooviksin olla see sõber, kes ka siis kui häda või mure, olemas on. Rõõmsatel aegadel on ju kõik kohal! Kui leiate, et väärin teie usaldust, siis olen tänulik teie toetuse eest!

Inara Luigas
Vanus: 58
Erakonnaga liitumise aasta: 2013

Sa ei pea, aga sa võid anda mulle hääle juhatuse liikmeks saamiseks. Peale kõige olulisema, milleks on töö riigikogus, on mul veel tähtsaid toimetusi -minu pere ja muud loomad, Kadride Põlvamaa piirkonna esinaise roll , Setomaa asjad, karmoskamäng, sõira ja pirukate küpsetamine jne. Energiat jääb mul täpselt niipalju üle, et teha südamega tööd erakonna heaks juhatuse liikmena. Sinu antud hääl kaduma ei lähe, usu!
viibin paljude piirkondade juhatuse koosolekutel, nagu tegin seda aasta jooksul erakonna peasekretärina olles. Kuulan teid ja arutlen koos teiega , kuidas piirkondade arengule kaasa aidata. Jagan oma praktilisi nõuandeid valimiste ettevalmistamisel ja korraldamisel, sest tean, mida teha ja kuidas läbi viia edukaid valimisi. Riigikogu töönädalatel olen valmis jõu ja nõuga osalema Tallinna linna kohtumistel. Tegutsen juhatuses Tallinnast kaugemate piirkondade edu nimel ja õpetan teid kuidas teha maailma parimaid pannkooke 🙂 .

Kalev Kaljuste
Nimi: Kalev Kaljuste
Vanus: 39
Erakonnaga liitumise aasta: 2011

Olen sündinud ja kasvanud Pärnumaal Paikusel. Täna elan koos perega nii Tootsis kui Pärnus. Keskhariduse olen omandanud Sindi Gümnaasiumis ja rakendusliku kõrghariduse Tallinna Tehnikakõrgkoolis geodeesia erialal. Olen töötanud Sindi linnavalitsuses ametnikuna, juhtinud Tootsi valda volikogu esimehe ja vallavanemana, täna juhin Pärnu maakonda maavanemana. Olen toimetanud eraettevõtjana 10 aastat ja tegutsenud kodanikuühiskonna eestvedajana ja toimetan Rohelise Jõemaa Leader piirkonna juhatuses. Olen abielus ja kolmelapse isa Victoria 15a, Martin 17a ja Gregor 2a. Hobideks on purjetamine, lugemine ja reisimine.
Olla meie erakonnas üheks eestkõnelejaks haldus- ja regionaalpoliitika teemadel. Seista SDE eri piirkondade huvide ja rahastuse eest! Seista erakonnas noorsotside ja vanemate sotsiaaldemokraatide huvide kaitsmise eest! Regionaalpoliitiliselt seista Eesti kui terviku arengu eest, teisisõnu kõik külad, vallad, maakonnad ja piirkonnad on tähtsad. Majanduspoliitiliselt kuulata sektori esindajaid kui professionaale ja anda sisendit riigi majanduskeskkonna puudutava seadusandluse kujundamisse. Seista lasterikaste perede heaolu eest. Seista sotsiaalteenuste ja arstiabi kättesaadavuses eest maapiirkonnas.

Ennem, kui ma midagi teen, meeldib mulle kuulata eri huvigruppide seisukohti, neid seedida, arutada ja siis asjad ära teha. Märkamine, hoolimine ja tasakaalukus on juhatuse liikmena märksõnad mida jälgin!

Katrin Lugina
Vanus: 34
Erakonnaga liitumise aasta: 2002

olen erakonnas erinevatel ametitel töötanud alates aastast 2004. 2016. aasta lõpuni olin kokku 7 aastat erakonna finantsjuht. Pikk ajalooline mälu erakonna erinevatest „ajastutest“ annab mulle väga hea teadmise ja tunnetuse sellest, milline poliitika ja taktika töötab.
paraneb info liikumine erakonna juhtkonna ja liikmete vahel. Seisan hea selle eest, et head algatused saavad toetust. Kaasan juhatuse tegevusse võimalikult palju ja erinevaid eksperte, et parimal võimalikul moel arendada Eestile parimat poliitikat. Töötan selle nimel, et saavutada parim tulemus 2017 KOV ja 2019 RK valimistel.

Ivari Padar
Vanus: 52
Erakonnaga liitumise aasta: ei mäleta, vist 1993

Olen pikalt olnud erakonna liige. Mulle on aegade jooksul usaldatud olla 6,5 aastat erakonna esimees, olen olnud kolmel korral minister. Mind on neljal korral valitud Riigikokku ja kahel korral Euroopa Parlamenti.

Jaak Allik
Vanus: 70
Erakonnaga liitumise aasta: 2011

Olen erialalt sotsioloog. Huvialalt teatrikriitik ja -lavastaja. Kuulunud parlamenti 1990-1992; 1995-1999; 2003-2007 ja 2011-2015. EV Kultuuriminister 1995-99. Praegu Viljandi piirkonna ja erakonna juhatuse liige. SA Vene Teater nõukogu esimees.
Kui mind valitakse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liikmeks , siis luban, et kahe aasta jooksul kõlab juhatuses hääl väljastpoolt Toompead ja Tallinna ja, kes mind tunnevad, need teavad, et ega ma vaiki olla ei saa. Muidugi teen kõik selleks, et ka järgmise valitsuse moodustamisel saab otsustavaks sotsiaaldemokraatide tahe

Lauri Läänemets
Vanus: 34
Erakonnaga liitumise aasta: 2010

Väätsa vallavanem, reservhovitser, abipolitseinik, skaut. Usun inimeste koostegemisse (kuldmuna pälvinud Väätsa lumememmed, raba laudtee) ja et kõik on võimalik ( väikese Väätsa Põhikooli kiire areng ning koostöö ülikoolide ja teadusasutustega).
mõistetakse kogukondade ja kohaliku elu suurenevat rolli ning arvestatakse sellega rohkem erakonna ja riigi juhtimisel. Anda oma panuse, et võita tänaste 16 + noorte, hiljem riigikogu esmavalijate, usaldus.

Margus Kraav
Vanus: 44
Erakonnaga liitumise aasta: 2005

Olen SDE liige Põlvamaal.
Kuulun juba mitmendat korda valla volikogusse. Mulle meeldib poliitika, sellepärast olen ka erakonnas.
Mulle meeldivad maksuteemalised arutelud, sooviksin ka ise osaleda. Tunnen ,et maksude valdkonnas on palju tööd ja võitlust.
võitlen maksukoormuse tõstmise vastu ja pooldan majanduse arendamist, töökohtade loomist tootvas sektoris, midagi maapiirkonda. Pooldan lisaks veel maksuerisuste väljatööamist ja juurde lubamist Eesti seadustesse. Näiteks madalamaid käibemaksuerisusi juurde. Võimalik, et meil on vaja tulevikus ka tulumaksu erisusi.

Marianne Mikko
Vanus: 55
Erakonnaga liitumise aasta: 2002
Kandideerib ka SDE aseesimeheks

Hariduselt ajakirjanik, aga poliitik pea kogu see sajand. Brüsselis kajastanud EL ja NATO liitumiskõnelusi, aga ka ise europaralmendi liikmena otsuseid langetanud nii Euroopa kui ka Eesti asjus. Riigikogus teist ametiaega, kus riigikaitse, EL ja sooline võrdõiguslikkus on mu peateemad. Olen juhtinud Pärnumaa piirkonda, täna aga olen Tallinna kadride esinaine.
me juhatuses otsuseid tehes ei irduks oma põhiväärtustest. Ainult sotsiaaldemokraatide kätes on meie ühiskonnas seista nõrgemate- laste, naiste, vanurite- eest. Olen veendunud, et meie põhiküsimus on vaesuse vähendamine Eestis. Põhiõigused kõige laiemalt. Juhatuse liikmena tahan tuua meie erakonda uusi liikmeid nii andekate noorte kui ka naiste hulgast. Teen kõik endast oleneva, et järgmised Riigikogu valimised oleksid sotsiaaldemokraatidele edukad.

Maris Sild
Vanus: 30
Erakonnaga liitumise aasta: 2008

Viimased kümme aastat olen koos noorsotsidega seisnud selle eest, et Eesti oleks võrdsem, õiglasem ja solidaarsem riik. Varasemalt ettevõtlusministri ja nüüd kultuuriministri nõunikuna olen ka igapäevaselt oma töös neid põhimõtteid järginud, et ühiselt luua hoolivamat ja iga inimesega arvestavat Eestit.
olen kõikidele erakonna liikmetele ja meie toetajatele alati kättesaadav. Usun, et parima tulemuse nii kohalikel valimistel kui ka parlamendivalimistel saavutame üheskoos iga meie erakonna liikme abil ja kaasamisel.

Marju Lauristin
Vanus: 77
Erakonnaga liitumise aasta: asutajaliige

SDE esimene esimees, endine sotsiaalminister ja Riigikogu liige, praegu Europarlamendi liige ja SDE programmitoimkonna liige
annan oma parima, et Eestis saaks meie erakonna eestvõttel ellu viia sotsiaaldemokraatlikke väärtusi.

Neeme Suur
Vanus: 48
Erakonnaga liitumise aasta: 1998

Olen erakonna liige aastast 2008. Aastast 2002 olen Läänemaa piirkonna esimees. Olen kuulunud mitmel korral erakonna volikogusse ja ühel perioodil põhikirja – programmitoimkonda. Olen töötanud avalikus halduses – kohalikus omavalitsuses vallavanemana ja volikogu esimehena, maakondliku arenduskeskuse juhatajana ja maavanemana. 2011 – 2015 perioodil valiti mind Lääne-Hiiu-Saare ringkonnast riigikogu liikmeks, kus töötasin õiguskomisjoni liikme, põhiseaduskomisjoni liikme ja õiguskomisoni esimehe ülesannetes. Olen seisnud erakonnas regionaapoliitika eest. Olen osalenud erakonna platvormide koostamisel, kahel korral vedanud KOV platvormi koostamist, osalenud koalitsiooniläbirääkimisel regionaalhalduse spetsialistina.

Priit Lomp
Vanus: 32
Erakonnaga liitumise aasta: 2010

Isa. Sõber. Sotsiaaldemokraat. Aastast 2009 olen ametis Haaslava vallavanemana ning alates erakonnaga liitumisest ka Tartumaa piirkonna esimees. Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuse liige ning laulja, pillimees ja õhtujuht sadadel Eestimaa sündmustel.
osalen, mitte ei käi kohal! Panustan, mitte ei nõua! Arvestan, mitte ei ignoreeri. Küsin, mitte ei vaiki! Liigun, mitte ei passi!

Rannar Vassiljev
Vanus: 35
Erakonnaga liitumise aasta: 2001

Mu salahobi on filmikunst, juba varasest lapsepõlvest peale. Sümpaatia ampluaa on lai- Bunueli „Kuldajastust“ Malicki „Elupuuni“, Kubricku „Kosmoseodüsseiast“ Bergmani „Seitsmenda pitserini“. Vahele ka Tarkovskit, Paradžanovi, von Trieri ja Herzogi.
olen nõu ja jõuga, mida on kogunenud nii kohalikust omavalitsusest, parlamendist, valitsusest kui ka viimased pool aastat erasektorist, abiks, et mõtestada paremini tänase ühiskonna ootusi sotsiaaldemokraatia suhtes ning aidata sotside mõtteid selgemalt fokusseerida ja sõnastada. Poliitikas näeb tihti kaugemalt paremini kui lähedalt.

Reili Rand
Vanus: 26
Erakonnaga liitumise aasta: 2015

Olen hiidlane, mis annab mulle kindlameelsuse koos paraja hulga sitkusega. Juhtides Hiiumaa suurimat omavalitsust on minu kogemustepagas täienenud nii poliitilise teadlikkuse, juhtimisoskuse kui ka võimega näha tänaste otsuste mõju kogukonna käekäigule. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste eriala lõpetanuna olen alati keskendunud lahenduste otsimisele ja seadnud kesksele kohale inimese.
on sotsiaaldemokraadid oluliselt lähemal 2019. aasta Riigikogu valimiste võidule! 🙂
Selleks pean oluliseks arendada erakonda kõikjal üle Eesti ja kaasata võimalikult palju mõttekaaslasi ideede väljatöötamisse ja elluviimisse. Ainult ühiselt töötades saavutame parimad tulemused.

Sirje Tobreluts
Vanus: 62
Erakonnaga liitumise aasta: 1998

Juhatusse kandideerin eelkõige seepärast, et Põlvamaa poleks hääbuv piirkond või ainult reformierakonna kants.
Usun, et sotsiaaldemokraadid oma tegudega, hoolivuse ja targa aruteluga annavad elu võimalikkuse iga külas ning loovad eeldused õnnelike ja naeratavate perede väärtustamisele.
Olen n.n. elukutseline vallavanem, kes on saanud iga valimine mandaadi rahvalt volikogusse ja volikogu on kinnitanud ametisse.
Olen olnud eelmiste valdade sünni juures ja aktiivne kaasalööja. Laheda vald oli tollal kümnes vald (06.12.1990). Olen
ka tänase haldusreformiga tihedalt seotud ning Laheda vald on ühinemas Põlva valla koosseisu. Selleks, et sotsiaaldemokraatidel haldusreformi tegemisel hästi läheks, on vaja eelkõige
Inimeste usaldust ja nende kaasamist. Meie sõnum maainimesele peab olema arusaadav ja käega katsutav. Vajame nii hariduses kui sotsiaalhoolekandesse tugiisikuid ja ja-spetsialiste.
Järgmine samm peaks olema sotsiaalhoolekandes töötavate inimeste märkamine ja nende töö õiglane tasustamine.
on juhatus töökas, arvestab iga piirkonna eripärasusi.
Meie Riigikogu liikmed ning ministrid peavad rohkem jõudma inimesteni, peavad jõudma nii Pärnu- kui Põlvamaale.
Olulised ei ole ainult valmiseelsed perioodid vaid ka igapäevased tegemised ja asjaajamised ning arutelud inimestega. Toon vaid ühe näite, mis hakkab kummitama. See on EKRE, kus isa ja poeg on jõudnud peaaegu iga inimeseni ning veenab ümber uskuma nende usku. Paljud neist on olnud meie toetajad. Küsid miks nii, siis vastus ühene, kus on meie sotside juhid, isegi siis kui lubatakse tulla, ei jõuta kohale. Usun, et kui väga hoolime sotsiaaldemokraatide tulevikust ja heast käekäigust, siis peame jõudma ka sinna kus meid isegi ei oodata.

Tõnu Ints
Vanus: 51
Erakonnaga liitumise aasta: asutajaliige

Olen 17 aastat töötanud Johannes Mihkelsoni Keskuse juhatajana, tegeledes koos kolleegidega tööotsijate õpetamise ja aitamisega. Keskuse keerulisemateks töösuundadeks on vanglast vabanejatele ja pagulastele tugiteenuste pakkumine. Olen selles töös tundunud nii muret kui rõõmu.
toetudes oma 12-aastasele kogemusele Tartu Linnavolikogus, võtan erakonnas vedada omavalitsuste rahastamist ja korraldust puudutavad teemad. Kahjuks on meie viimased valitsused jätnud omavalitsute arendamise tahaplaanile. Ka nüüd, reformi käigus, ei ole suudetud mõtestada ja anda omavalitsustele uut kaasaegset sisu.

Urve Palo
Vanus: 44
Erakonnaga liitumise aasta: 2006

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ja hiljem õppinud EBSs rahvusvahelist ärijuhtimist. Töötasin 15 aastat rahvusvahelises ettevōttes Saint-Gobain Isover, millest pool aega olin selle ettevõtte juhatuse esimees. Viimased kümme aastat olen pühendunud Eesti riigi teenimisele ja olnud Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees, rahvastikuminister, majandus- ja taristuminister ja alates 2016. aasta novembrist ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister.
panustan jätkuvalt Eesti elu edendamisse läbi SDE arendamise ja meie maailmavaate propageerimise. Kui liitusin kümme aastat tagasi SDEga, siis oli erakonna toetus 5 protsendi juures. Täna on see ca 17 protsenti. Arvan, et trend on olnud igati positiivne ja tööd pürgimaks liidererakonnaks Eestis tuleb jätkata. Võttes eeskujuks elatustasemelt meist kordades jõukamaid Lääne-Euroopa riike ja Põhjamaid, kus sotsiaaldemokraadid on juhtivaks jõuks olnud aastakümneid, siis usun siiralt, et targalt riiki juhtides ja eest vedades, on see kõik saavutatav ka Eestis.