Programmi- ja põhikirjatoimkonna kandidaadid

Annika Vaikla
Vanus: 37 a.
Erakonnaga liitumise aasta: 2017

Kõrgharidusega avalike suhete juht ja hetkel tegelen eraettevõtlusega- kinnisvara ja turismi sfääris. Kahe väikse tütre ema. Olen tegelenud spordi ja tervislike eluviiside populariseerimisega. Korraldanud aastaid Ain-Alar Juhansoni tiimis triatloni. Panustanud pärimuskultuuri populariseerimisse ning korraldanud Märt Aguga üleeestilist Eesti Laste Tantsupidu. Olnud külavanem Viimsis Pärnamäe külas. Olen avatud uutele väljakutsetele ja soovin panustada erakonna arengusse lisaks Viimsi osakonna juhtimisele ka erakonna põhikirja – programmitoimkonnas.

Barbi Pilvre
Vanus: 54
Erakonnaga liitumise aasta: 2009

Vaadetelt olen sotsiaalliberaal ja mulle sobib sotsiaaldemokraatliku erakonna arusaam inimõigustest ja erinevate inimgruppide väärikusest, rahvusküsimusest, avatusest maailma suhtes. Mulle on oluline SDE progressiivsus vähemuste ja ka loomade õiguste kaitsel. Mulle on oluline Eesti keskkonnasäästlik ja kõiki inimesi kaasav areng. Taustalt olen kogenud ajakirjanik ja ülikooli õppejõud, õpetan ka praegu ühiskonnateooriate ja ajakirjandusega seotud aineid Tallinna Ülikoolis. Mul on ettevõtluskogemust kirjastaja ja koolitajana. Olen Riigikogu liige alates 2016 november, enne seda olin Tallinna Volikogu liige ja Riigikogu liige ka eelmises koosseisus 2014-2015 minister Andres Anvelti asendusliikmena. Parlamendis olen väliskomisjoni liige, mis annab mulle hea tausta näha Eesti elu laiemas rahvusvahelises kontekstis. Programmitoimkonnas saaksin panustada erakonna heaks oma heade teadmistega ühiskonna ja ühiskondlike protsesside alal ning kogemustega ajakirjanduses ning akadeemilises maailmas. Suudan sõnastada ka keerulisi mõtteid lihtsalt, tänu oma pikaajalisele toimetajakogemusele. Seisan selle eest, et SDE programm oleks vaimult sotsiaaldemokraatlik.

Lemmit Kaplinski
Vanus: 37
Erakonnaga liitumise aasta: 2016

Eesti Trüki- ja Paberimuuseumi direktor, hariduselt semiootik, vabal ajal kaitseliitlane. Elupõline tartlane. Olen sügavalt veendunud, et kuigi kõigil on elus erinev lähtepositsioon, tuleb kõigile tagada võrdsed võimalused.

Madis Verro
Vanus: 26
Erakonnaga liitumise aasta 2012

Ma olen olnud aktiivne erakonna liige üle 4 aasta. Hetkel olen ma Noorte Sotsiaaldemokraatide asepresident ja Tallinna piirkonna juhatuse liige. Varasemalt olen panustanud nii piirkonna kui ka noorsotside programmi loomesse ja leian, et oleks aeg ja soov teha tööd ka erakonna põhikirja- ja programmitoimkonnas

Neeme Suur
Vanus: 48
Erakonnaga liitumise aasta: 1998

Olen erakonna liige aastast 2008. Aastast 2002 olen Läänemaa piirkonna esimees. Olen kuulunud mitmel korral erakonna volikogusse ja ühel perioodil põhikirja – ja programmitoimkonda. Praegu olen PPT esimees. Olen töötanud avalikus halduses – kohalikus omavalitsuses vallavanemana ja volikogu esimehena, maakondliku arenduskeskuse juhatajana ja maavanemana. 2011 – 2015 perioodil valiti mind Lääne-Hiiu-Saare ringkonnast riigikogu liikmeks, kus töötasin õiguskomisjoni liikme, põhiseaduskomisjoni liikme ja õiguskomisoni esimehe ülesannetes. Olen seisnud erakonnas regionaapoliitika eest. Olen osalenud erakonna platvormide koostamisel, kahel korral vedanud KOV platvormi koostamist, osalenud koalitsiooniläbirääkimisel regionaalhalduse spetsialistina.

Sirje Keevallik
Vanus: 74
Erakonnaga liitumise aasta : 2009

Olen atmosfäärifüüsik, TTÜ meresüsteemide instituudi meteoroloogiaprofessor.
Tõlgin ilukirjandust eesti keelde, peamiselt prantsuse, aga ka inglise keelest.
Jumaldan balletti ja olen stuudio Tasapisitasakaal andunud õpilane.

Juhan-Mart Salumäe

Kairit Pihlak

Garri Raagmaa