Toimkonnad ja aukohus

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üldkogul valitakse programmi- ja põhikirjatoimkond, revisjonitoimkond, valimistoimkond ja aukohus. Praegused toimkondade ja aukohtu koosseis on valitud SDE üldkogul 30. mail 2015. aastal.

Programmi- ja põhikirjatoimkond

Toimkond valmistab ette ja esitab üldkogule vastuvõtmiseks erakonna programmi ning põhikirja muudatused, töötab välja erakonna valimisprogrammi Riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimistel.

Liikmed

Marju Lauristin, marju.lauristin@ut.ee
Anto Liivat, anto.liivat@gmail.com
Jaak Allik, allikjaak@gmail.com
Mart Meri, merim@online.ee
Neeme Suur, neeme.suur@gmail.com
Jaak Juske, jaak.juske@sotsdem.ee
Liisa Oviir, liisa.oviir@riigikogu.ee
Sirje Keevallik, sirje.keevallik@gmail.com
Elis Tootsman, elis.tootsman@gmail.com

Revisjonitoimkond

Revisjonitoimkonna põhiülesanne on üldkogu, volikogu ja juhatuse otsuste täitmise kontrollimine. Vähemalt kord aastas revideerib toimkond erakonna ja piirkondade rahaliste ja muude vahendite laekumist ning kasutamist.

Liikmed

Kaja Must, kaja.must@gmail.com
Tõnis Blank, tonis.blank@mail.ee
Sirje Kaur, sirje.kaur@sotsdem.ee
Marika Ilisson, marika.ilisson@hotmail.com
Tarmo Prikk, tarmo.prikk@monrax.eu

Valimistoimkond

Valimistoimkond valmistab ette ja viib läbi kõik erakonna üldkogu ja volikogu koosolekutel toimuvad valimised, sisevalimised ja teeb teatavaks valimistulemused ning määrab vajadusel asendusliikmed.

Liikmed

Eve Kislov, eve.kislov@gmail.com
Triin Abiline, triin.abiline@sotsdem.ee
Kaja Must, kaja.must@gmail.com
Lii Teär, lii.tear@sotsdem.ee
Janet Väärtnõu, janet@hondar.ee
Valeri Volkov, valeri@estdan.ee
Ly Kovanen, ly.kovanen@sotsdem.ee

Aukohus

Aukohus vaatab läbi protestid liikmeskonnast väljaarvamise kohta ning lahendab muid liikmetevahelisi vaidlusi, mis on tekkinud põhikirja või programmi alusel.

Esimees

Jaan Õunapuu, jaanounapuu@yahoo.com

Liikmed

Arvo Mesikepp, arvomesikepp@gmail.com
Lia Hanso, lia.hanso@gmail.com