Toimkonnad ja aukohus

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üldkogul valitakse programmi- ja põhikirjatoimkond, revisjonitoimkond, valimistoimkond ja aukohus. Praegused toimkondade ja aukohtu koosseis on valitud SDE üldkogul 30. mail 2015. aastal.

Programmi- ja põhikirjatoimkond

Toimkond valmistab ette ja esitab üldkogule vastuvõtmiseks erakonna programmi ning põhikirja muudatused, töötab välja erakonna valimisprogrammi Riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimistel.

Liikmed
Neeme Suur – neeme.suur@gmail.com
Sirje Keevallik – sirje.keevallik@gmail.com
Barbi Pilvre – bpilvre@gmail.com
Garri Raagmaa – garri@ut.ee
Madis Verro – madis.verro@gmail.com
Kairit Pihlak – kairit.pihlak@gmail.com
Juhan-Mart Salumäe – juhan.salumae@gmail.com
Lemmit Kaplinski – lemmit@kaplinski.com
Annika Vaikla – annikavaikla@gmail.com
Revisjonitoimkond

Revisjonitoimkonna põhiülesanne on üldkogu, volikogu ja juhatuse otsuste täitmise kontrollimine. Vähemalt kord aastas revideerib toimkond erakonna ja piirkondade rahaliste ja muude vahendite laekumist ning kasutamist.

Liikmed
Tõnis Blank – tonis.blank@mail.ee
Jüri Varik – varik@hot.ee
Kaja Must – kaja.must@gmail.com
Tarmo Prikk (esimees) – tarmo.prikk@monrax.eu
Tambet Sova – tambet.sova@gmail.com
Valimistoimkond

Valimistoimkond valmistab ette ja viib läbi kõik erakonna üldkogu ja volikogu koosolekutel toimuvad valimised, sisevalimised ja teeb teatavaks valimistulemused ning määrab vajadusel asendusliikmed.

Liikmed
Eve Kislov – eve.kislov@gmail.com
Karl Pütsepp – karlpytsepp@gmail.com
Maarika Õmblus – kureplika@gmail.com
Leena Murumaa – leena.murumaa@byroopluss.ee
Valeri Volkov – valeri@estdan.ee
Keio Soomelt – ksoomelt@gmail.com
Aukohus

Aukohus vaatab läbi protestid liikmeskonnast väljaarvamise kohta ning lahendab muid liikmetevahelisi vaidlusi, mis on tekkinud põhikirja või programmi alusel.

Liikmed

Esimees
Madis Olm – madis@olmen.net

Lia Hanso – lia.hanso@gmail.com
Kadri-Aija Viik – kadri_aija@hotmail.com