Jevgeni Ossinovski kõne sotsiaaldemokraatide üldkogul 2018

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski kõne sotsiaaldemokraatide üldkogul: Head sõbrad! Nagu iga inimese, nii ka iga organisatsiooni elus on aegu, kus pärast pikka tõsist pingutust tuleb korraks peatuda ja rahulikult sisse-välja hingata. Hinnata seda, kui hästi läinud on. Ikka selleks, et teada, kuidas parimal viisil edasi minna. Sotsid on teinud korraliku maratoni. Oleme tänaseks kandnud valitsusvastutust 1530 päeva järjest. See … Loe edasi

Jevgeni Ossinovski: noorte võimaluste fond tagab võrdsema stardi

Sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovski kirjutab, et laste vaesuse vähendamise järel tuleks riigil luua kogumisfond, et toetada noori iseseisva elu alustamisel. Eesti peab lähikümnenditel läbi ajama väiksema arvu töötajatega. Seepärast on eriti oluline, et oskaksime iga inimese potentsiaali ühiskonnas parimal viisil kasutada. Et kedagi ei jäetaks maha. Me teame, et Eesti on üks Euroopa Liidu suurima sissetulekute ebavõrdsusega riike. Teame ka, … Loe edasi

Jevgeni Ossinovski: Eestist on saanud riik, kus rohkem lapsi ei tähenda vaesusesse langemist

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski kinnitusel on tänu viimastel aastatel astutud perepoliitilistele sammudele saanud Eestist lühikese ajaga riik, kus laste saamine ei too enam kaasa perede vaesusesse langemist. „Oleme perepoliitikas saavutanud sotsiaaldemokraatide eestvõttel otsustava läbimurde. Tõusnud on lapsetoetused, üksi last kasvatava vanema toetuseks on loodud elatisabifond, koolilõuna on tasuta ka gümnaasiumis, riik toetab noorte huvitegevust,“ ütles Ossinovski riigikogus peetud arutelul. … Loe edasi

Liisa Oviir: töötajate vaimne tervise läheb suurema kaitse alla

liisa oviir

Riigikogu kiitis täna heaks töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, mis peavad tagama töötajatele senisest parema töökeskkonna ja ennetama tulemuslikumalt tööga seotud haiguste teket. „Seadusesse sai töötajate vaimse ja füüsilise tervise huvides kirja psühhosotsiaalse ohuteguri mõiste ja tööandja kohustus vähendada selliste ohtude mõju. Depressiooni haigestumine kipub tabama pigem pingelisemat ja vastutusrikkamat tööd tegevaid inimesi,“ ütles sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees Liisa Oviir. “Uuringud näitavad, … Loe edasi

Toomas Jürgenstein: Eesti hariduse üks võtmeprobleeme on õpetajate järelkasv

Pole saladus, et üks Eesti hariduse võtmeprobleeme on õpetajate järelkasv. Nägin hiljuti ise lähedalt, kui raske on meie hariduspealinnas Tartus leida eesti keele õpetajat. Teisalt on praegustest matemaatikaõpetajatest 300-l vanust üle 60, kuid aastas lisanduvate sama aine õpetajate arvu on enamasti võimalik lugeda ühe käe sõrmedel. Küllap peituvad põhjused nii palgas kui koormuses, kuid mulle tundub, et õpetaja autoriteet ühiskonnas … Loe edasi

Rainer Vakra ärgitab seadust muutma: seaduseparandus välistab puidu põletamise Narva elektrijaamades

Riigikogus tuleb homme teisele lugemisele elektrituruseaduse muutmise eelnõu, kuhu sotsiaaldemokraatide survel jõudnud ettepanek välistab edaspidi puidu massilise Narva elektrijaamade ahju ajamise, nagu seda tehti ajal, mil majandusministriks oli Juhan Parts. „Vähe on teada fakt, et kehtiv seadus lubab Narva elektrijaamades piiramatult puitu ahju ajada ning saada selle eest riigilt erakordselt heldet toetust.  Ainus põhjus, miks seda praegu ei tehta, on … Loe edasi

Sven Mikser kübertippkohtumisel: küberjulgeolek on muutunud rahvusvaheliste ja majandussuhete lahutamatuks osaks

Täna toimub esmakordselt Tallinnas Müncheni Julgeolekukonverentsi kübertippkohtumine, mis on kokku toonud ligi 200 küberjulgeolekuga tegelevat tippotsustajat kogu maailmast. Kohtumise sõnavõtus ütles välisminister Sven Mikser, et küberjulgeolek on muutunud rahvusvaheliste ja majandussuhete lahutamatuks osaks. „Enamus juhtumeid, millega tuleb meil rinda pista on rünnakud väljastpoolt Eestit ning sellistes olukordades peitub lahendus just koostööl,“ ütles Mikser. Ta lisas, et 2017. aastal registreeris Riigi … Loe edasi

Helmen Kütt: puuetega inimeste kaitse muutub tõhusamaks

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt tervitas täna riigikogu kõnepuldist seaduseelnõu, mis muudab õiguskantsleri institutsiooni ka inimõiguste asutuseks ja teeb õiguskantslerile ülesandeks kaitsta puuetega inimeste õigusi. Täna parlamendis esimese lugemise läbinud õiguskantsleri seaduse täiendamise eelnõu paneb õiguskantslerile kohustuse täita puuetega inimeste õiguste konventsioonist tulenevaid ülesandeid. Teisisõnu hakkab õiguskantsler edendama puuetega inimeste õigusi ning uurima ka kaebusi, mis puudutavad puuetega inimeste õiguste … Loe edasi

Rainer Vakra ja Mihkel Kangur: Lõpetame suuremahulise puidu põletamise elektrijaamades

rainer vakra

Vähe on teada fakt, et täna kehtiv seadus lubab Narva elektrijaamades piiramatult puitu ahju ajada ning saada selle eest erakordselt heldet toetust ehk lausa 54 eurot megavatt tunni eest. Ainus põhjus, miks seda praegu ei tehta, on see, et puudub üldkoosoleku ehk rahandusministri vastav suunis. Niivõrd otseselt meie keskkonda ja loodust mõjutav otsus, sisuliselt Eesti riigi strateegiline otsus ei tohi … Loe edasi

Andres Anvelt: välistööjõu palgaküsimus vajab pikaajalist lahendust

Siseminister Andres Anvelt tegi sisserände töörühmale ettepaneku leida välistööjõu palgaküsimusele pikaajaline lahendus. Ettepaneku kohaselt peaksid välismaalt pärit töötajate palgatingimustes omavahel kokkuleppele jõudma tööandjad ja ametiühingud. Välismaalaste seadus näeb ette, et Eestis lühiajaliselt või elamisloa alusel töötavale välismaalasele peab tööandja üldjuhul maksma vähemalt viimase kalendriaasta Eesti keskmist brutokuupalka. Siseminister tegi sisserände töörühmale ettepaneku analüüsida ka muid võimalusi palgakriteeriumi kehtestamiseks. „Keskmine palk … Loe edasi

Kristen Kanarik: Riina Solman kutsub üles iseennast tsenseerima

Äärmiselt piinlik on lugeda tunnustatud meedia- ja kommunikatsioonieksperdi kirjutist, milles ta palub sisuliselt iseennast tsenseerida. Riina Solmani sulest ilmunud artiklit, kus ta kutsub ajakirjandust olema tasakaalustatud ja allikakriitiline, iseloomustab selline faktiline ebatäpsus, mida muidu kohtab vaid Vene propaganda kirjutistes. Võib-olla on IRLi liikmete seas kommunikatsioonist vajaka ja sellega saaks tema teadmatust selgitada, või ehk on probleem hoopis selles, et Solman … Loe edasi

Jevgeni Ossinovski: Eakad ei vii Eestit pankrotti. Saab pidada veelgi hoolivamat riiki

Eesti rahvastikukriis on tõsiseim meie ees seisev väljakutse. Ehkki viimastel aastatel oleme teinud olulisi muudatusi perepoliitikas, et toetada laste kasvamist ning anda seeläbi peredele kindlustunnet perelisa saamisel, jääb veel palju teha. Lisaks vaatame iibest rääkides reeglina ainult seda, mitu last Eestis sünnib, ent suur osa negatiivsest iibest tuleneb hoopis sellest, et liiga palju inimesi sureb meil liiga noorelt. Kindlasti on … Loe edasi

Urve Palo vastab Kaja Kallasele: räägime Eesti IKT-arengust ausalt!

Eilne Eesti Päevaleht ärgitab sotse rääkima Kaja Kallasest. Juhuse tahtel olengi talle viimastel päevadel mõelnud, sest alles läinud reedel ilmus Kaja sulest asjatundmatu ning – mis peamine – valefaktidel põhinev lugu Eesti infotehnoloogia olukorrast, mis vajab selgitust. Ühelt poolt tundub isegi uskumatu, et Reformierakonna uus esimees on avaldanud arvamust Eesti elu kohta teadmata, kuidas asjalood tegelikult on. Teisalt ei maksa … Loe edasi

Liisa Oviir: seksuaalne ahistamine on olnud süütegu vaid kümme kuud

liisa oviir

Möödunud aasta 6. juulil lisandus karistusseadustikku seksuaalse ahistamise väärteokoosseis. Ainuüksi esimese kuuga esitati politseile seksuaalse ahistamise kohta pea 50 avaldust ja kuue kuuga jõuti süüdimõistva otsuseni 20 juhul, kirjutab riigikogu liige Liisa Oviir (Sotsiaaldemokraatlik Erakond). Napp aasta tagasi oli ühiskonnas üleval diskussioon, kas Istanbuli konventsiooni kiiluvees tuleks karistusseadustikus reguleerida ka seksuaalne ahistamine. ÜRO oli selleks ajaks andnud soovituse, et seksuaalne ahistamine ehk … Loe edasi

Sotsiaaldemokraadid: koolijuhtide hindamine teenib koolide arengut

Sotsiaaldemokraadid toetavad Reformierakonna algatust, mille alusel hakatakse kõikide põhikoolide ja gümnaasiumite direktoreid iga viie aasta tagant hindama, kuna see seadusemuudatus teenib Eesti koolide arengut. „Direktoritest lähtub meie koolide õpikäsitlus, loovus ja koolikultuur. Piltlikult väljendades on kooli direktor majakas, keda alati pilguga otsitakse. Just sel põhjusel on direktorite hindamine, mis suuresti tähendab ka vestlust ja nõustamist, vajalik,“ ütles sotsiaaldemokraat Toomas Jürgenstein täna … Loe edasi

Andres Anvelt: Ebaseaduslikku tööd ei tohi olla

Valitsust on viimase nädala jooksul hurjutatud ebaseadusliku töötamise tõkestamiseks tehtud ettepanekute eest. Etteheidete kohaselt on Eesti ettevõtjad niigi suures tööjõukriisis, välistöötajate kasutamiseks mõeldud piirarv on juba täis – ja siis tuleb sotsiaaldemokraadist siseminister ja hakkab valest otsast pihta, keerates ebaseadusliku tööjõu kraanid veel kõvemini kinni. Tööjõuturuga on küll selline lugu, et siin pole õiget ega valet otsa, vaid tuleb harutada … Loe edasi

Rainer Vakra: raiemahtude ülempiir vajab ühiskondlikku kokkulepet

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra kinnitusel näitas täna Toompeal toimunud metsanduskonverents reljeefselt seda, et raiemahtude küsimuses tuleb Eestis jõuda võimalikult kiiresti ühiskondliku kokkuleppeni. „Eesti metsa ei tohi näha kohta, mida saab ainult raiuda. Mets ei ole ainult puud. Meil tuleb  aru saada, et mets kujutab endast mitte ainult suurt majanduslikku ressurssi, vaid ka ökoloogilist, kultuurilist ja ka vaimset rikkust,“ ütles … Loe edasi

Ivari Padar: Eestile pakutavad põllumajandustoetused on hea algus läbirääkimisteks

Europarlamendi liige Ivari Padar tunnustab Euroopa Komisjoni, kes uue eelarveperioodi põllumajandustoetuste üleüldise vähendamise juures otsustas Eestile eraldatavate toetuste hulka hoopis suurendada. Euroopa Komisjon avaldas eile oma esialgse nägemuse Euroopa Liidu uueks eelarveperioodiks ehk aastateks 2021–2027. Tähelepanuväärne on, et kui Euroopa põllumajandustoetusi liikmesriikidele kärbitakse järgmisel perioodil kokku ligikaudu 5 protsenti, siis Eesti puhul see summa hoopis suureneb – kokku ligi 5 … Loe edasi

Andres Anvelt: riigi eelarvestrateegia läbirääkimistest siseministri pilgu läbi

Hiljuti lõppenud riigi eelarvestrateegia läbirääkimistel leppisime valitsusega kokku järgneva nelja aasta olulistes eesmärkides. Teen ülevaate olulisematest saavutustest Siseministeeriumi valdkondades. Siseturvalisuse palgad Riigieelarve strateegia läbirääkimistel saavutasime ajaloolise läbimurde – järgmisel aastal tõuseb märgatavalt siseturvalisuse tagajate palk, milleks saime kokku üle 23 miljoni euro lisaraha. See on suurim kasv kümne aasta jooksul. Päästja keskmine põhipalk on järgmisel aastal ilma lisatasudeta 1000 eurot … Loe edasi