Heljo Pikhof: lõpetame ära ebaõigluse, mis valitseb hooldushüvitise maksmisel väikelastega peredele

Kirill KlausSotsiaalkaitse

heljo pikhof

Sotsiaaldemokraat Heljo Pikhof andis täna riigikogule üle eelnõu, mille sihiks on lõpetada ära ülekohus, kus pärast vanemahüvitise lõppemist tööle läinud ema või isa saab haigestunud lapsega koju jäädes ja hoolduslehte võttes hüvitist vaid alampalga pealt.

„Kehtiv hooldushüvitise maksmise kord on väikelastega perede suhtes ebaõiglane. Kui muidu makstakse haige lapse hooldamise eest kindlustatule 80 protsenti tema päevatulust, võttes aluseks eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud sissetuleku, siis vanemahüvitiselt sotsiaalmaksu ei võeta ja arvestuste aluseks on miinimumpalk. Nii peavad pered leppima napi hooldushüvitisega just sel ajal, kui varem kodune väikelaps kohaneb lasteaiaga – kui ta jääb haigeks, siis tuleb emal või isal, praktikas küll rohkem emadel, töölt ära jääda,“ selgitas Pikhof.

Kui väikelaps on pidevalt haige, siis võib see tekitada omamoodi ahelreaktsiooni: lapsevanem on ka järgmisel aastal kehvemas seisus, kui tal läheb vaja haigus- või hoolduslehte, sest ka hooldushüvitisi ei maksustata sotsiaalmaksuga, lisas Pikhof.

Ravikindlustuse seaduse muudatusettepanek näeb ette, et hooldushüvitist makstakse vanemahüvitise järgi või kui lapsepuhkusel viibinu on vanemapalgale lisaks teeninud suuremat ja sotsiaalmaksuga maksustatud tulu, siis selle pealt. „Riigikogu on vanemahüvitiste süsteemi teinud viimastel aastatel üsna paindlikuks. Seda teed tuleb edasi minna –hoolduslehe kompenseerimine olgu edaspidi soodsam, mis parandab väikelastega perede majanduslikku toimetulekut,“ lausus Pikhof.