Sotsiaaldemokraatlide üldkogu 2018

Sotsiaaldemokraatide üldkogu toimub 2. juunil 2018 Tallinnas Viru hotellis kell 11. Lisainfo: monika.maljukov@sotsdem.ee, 513 5430

 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Üldkogu 

2. juuni 2018

Tallinn

Päevakord:

1. Päevakorra, kodukorra ja tööorganite kinnitamine

2. Erakonna esimehe, peasekretäri, riigikogu fraktsiooni, volikogu, revisjonitoimkonna, põhikirja ja programmitoimkonna, valimistoimkonna, aukohtu ja Euroopa Parlamendi delegatsiooni aruanded

3. Erakonna poliitiline avaldus

3. Peasekretäri kinnitamine esimehe ettepanekul

4. Noorte Sotsiaaldemokraatide ja Vanemate Sotsiaaldemokraatide valitud esindajate kinnitamine juhatuse liikmeteks

5. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine