Heljo Pikhof minister Raivo Aegile: delikaatsete isikuandmete avalikustamine on ränk rikkumine

digiÕigusriik

heljo pikhof

Justiitsminister Raivo Aeg peab riigikogu liikme Heljo Pikhofi nõudmisel andma aru seoses sadade inimeste nimede ja eraeluliste andmete avalikustamisega justiitsministeeriumi kodulehel, millega rikuti rängalt nende era- ja pereelu puutumatust.  

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni kuuluv Pikhof saatis täna Aegile kirjaliku küsimuse, mis puudutab juhtumit, kus justiitsministeeriumi dokumendiregistrist sai pikema aja vältel lugeda infot enam kui tuhande tasuta õigusabi saanud inimese kohta. Delikaatsete isikuandmete avalikustamist kajastas sel nädalal ERR. Tänu rahvusringhäälingu ajakirjaniku sekkumisele on ministeerium nüüdseks need andmed salastanud.

„Vabariigi valitsuse seaduse alusel on andmekaitse justiitsministri valitsemisalas. Ometi avaldas ministeerium oma veebilehel dokumendi, mis tõi välja konkreetsed isikud koos viidetega nende eraelulistele probleemidele – elatise väljanõudmisele, abielu lahutamisele, hooldusõigusele, põlvnemisele. On piisavalt alust arvata, et see põhjustas inimestele täiendavaid vaimseid ja võib-olla ka füüsilisi kannatusi,“ ütles Pikhof.

Aegil tuleb öelda, kas tema haldusalas olev andmekaitse inspektsioon on juba asunud menetlema ministeeriumi tegevust delikaatsete isikuandmete avalikustamisel. „Kui uurimist pole algatatud, siis millistel põhjustel pole nii tõsisele rikkumisele reageeritud? Kas justiitsministeerium on juba teavitanud inimesi nende isikuandmete töötlemisel toimunud rikkumisest?,“ pärib Pikhof ministrilt.

Muu seas küsib Pikhof ka seda, kas minister on ministeeriumi tegevuse tõttu kannatada saanud inimeste ees vabandanud ja kas on kavandatud hüvitisi neile, kelle huvid said delikaatsete andmete avalikustamise tõttu kahjustada.