Naiskogu Kadri

Naiskogu Kadri on ühiskondlikult aktiivsete naiste vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis on seltsinguna asutatud aastal 1996 ja mis tegutseb mittetulundusühinguna alates aastast 2004.

Meie eesmärgiks on aidata kaasa Eesti riigi muutmisele inimkesksemaks ja demokraatlikumaks. Eelkõige on meie soov edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust ning Eesti ärksate naiste potentsiaali paremat ärakasutamist, väärtustades ühiskonna tasakaalustatud arengut, osalusdemokraatiat ning inimestevahelist solidaarsust. Selleks ärgitame ja innustame naisi rohkem osalema poliitikas, korraldame mitmesuguseid teadlikkuse tõstmise üritusi, seminare, konverentse ja koolitusi.

Naiskogu loomulikuks liitlaseks on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kellega naiskogu jagab ühiseid sotsiaaldemokraatlikke aateid. Samuti teeb naiskogu koostööd ka teiste nii Eesti kui rajataguste kodanikeühenduste ja organisatsioonidega, kellel on naiskoguga sarnased eesmärgid.

Meie hulka kuulub tänaseks ligi 900 naist üle Eesti ning tänu sarnasele mõtlemisele ja üheskoos tegutsemisele oleme kujunenud suureks ja tugevaks, mitmetasandiliseks sõpruskonnaks, kellel on ka pärast „ametlikke“ üritusi isekeskis meeldiv koos aega veeta. Kui Sinagi jagad meie vaateid ja soovid meiega ühineda, tutvu kindlasti meie põhikirjaga ja täida liitumisavaldus!

Naiskogu Kadri MTÜ pangakonto number on EE632200221024485888, Swedbank. Reg.nr. 80199464, aadress Toompuiestee 16, Tallinn.

 • Eve Kislov

  President

 • Karin Paulus

  Asepresident

Juhatus

Praegune juhatuse koosseis ja revisjonitoimkond on valitud Naiskogu Kadri üldkoosolekul 20. mail 2023. Juhatuse ja revisjonitoimkonna volitused kestavad kaks aastat.

  Eve Kislov 502 0971 eve.kislov@gmail.com
  Karin Paulus 5648 6961 karinpaulus@gmail.com
  Heljo Pikhof 511 9637 heljo.pikhof@sotsid.ee
  Elle Pütsepp 5562 1200 elle.pytsepp@gmail.com
  Riina Sikkut 510 0866 riina.sikkut@gmail.com
  Kadi Pärnits 551 3572 kadiparnits@hot.ee
  Reet Laja 518 2818 laja@laja.pri.ee
  Helju Hõbe 505 8279 heljuhobe@gmail.com
  Pille Petersoo 508 0101 petersoo@yahoo.com
  Ülle Schmidt 5561 2571 ulle.schmidt@sotsid.ee
  Riina Vällo 529 3519 riina@riinavallo.eu
  Linda Jürisson 5625 6004 linda.jurisson@gmail.com

   

  Revisjonitoimkond
  Sirje Kaur 5841 7373 sirje.kaur@sotsid.ee
  Rita Hade 505 8202 ritahade1@gmail.com
  Piia Jürgenson 5560 2087 hastiajukas@gmail.com