Naiskogu Kadri

Naiskogu Kadri on ühiskondlikult aktiivsete naiste vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis on seltsinguna asutatud aastal 1996 ja mis tegutseb mittetulundusühinguna alates aastast 2004.

Meie eesmärgiks on aidata kaasa Eesti riigi muutmisele inimkesksemaks ja demokraatlikumaks. Eelkõige on meie soov edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust ning Eesti ärksate naiste potentsiaali paremat ärakasutamist, väärtustades ühiskonna tasakaalustatud arengut, osalusdemokraatiat ning inimestevahelist solidaarsust. Selleks ärgitame ja innustame naisi rohkem osalema poliitikas, korraldame mitmesuguseid teadlikkuse tõstmise üritusi, seminare, konverentse ja koolitusi.

Naiskogu loomulikuks liitlaseks on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kellega naiskogu jagab ühiseid sotsiaaldemokraatlikke aateid. Samuti teeb naiskogu koostööd ka teiste nii Eesti kui rajataguste kodanikeühenduste ja organisatsioonidega, kellel on naiskoguga sarnased eesmärgid.

Meie hulka kuulub tänaseks ligi 900 naist üle Eesti ning tänu sarnasele mõtlemisele ja üheskoos tegutsemisele oleme kujunenud suureks ja tugevaks, mitmetasandiliseks sõpruskonnaks, kellel on ka pärast „ametlikke“ üritusi isekeskis meeldiv koos aega veeta. Kui Sinagi jagad meie vaateid ja soovid meiega ühineda, tutvu kindlasti meie põhikirjaga ja täida liitumisavaldus!

Naiskogu Kadri MTÜ pangakonto number on EE632200221024485888, Swedbank. Reg.nr. 80199464, aadress Toompuiestee 16, Tallinn.

Juhatus

Praegune juhatuse koosseis ja revisjonitoimkond on valitud Naiskogu Kadri üldkoosolekul 16. juunil 2019. Juhatuse ja revisjonitoimkonna volitused kestavad kaks aastat.

Juhatuse liige Reet Laja 518 2818 laja@laja.pri.ee
Juhatuse liige Kadi Pärnits 551 3572 kadiparnits@hot.ee
Juhatuse liige Heljo Pikhof 511 9637 heljo.pikhof@sotsid.ee
Juhatuse liige Riina Vällo 529 3519 riina@riinavallo.eu
Juhatuse liige Helju Hõbe 505 8279 helju.hobe@valgamv.ee
Juhatuse liige Piret Dahl 5695 3869 piret.dahl@gmail.com
Juhatuse liige Karin Paulus 5648 6961 karinpaulus@gmail.com

 

Revisjonitoimkond
Ülle Schmidt 5561 2571 ulle.schmidt@sotsid.ee
Sirje Kaur 5841 7373 sirje.kaur@sotsid.ee