Naiskogu Kadri

Naiskogu Kadri on ühiskondlikult aktiivsete naiste vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis on seltsinguna asutatud aastal 1996 ja mis tegutseb mittetulundusühinguna alates aastast 2004.

Meie eesmärgiks on aidata kaasa Eesti riigi muutmisele inimkesksemaks ja demokraatlikumaks. Eelkõige on meie soov edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust ning Eesti ärksate naiste potentsiaali paremat ärakasutamist, väärtustades ühiskonna tasakaalustatud arengut, osalusdemokraatiat ning inimestevahelist solidaarsust. Selleks ärgitame ja innustame naisi rohkem osalema poliitikas, korraldame mitmesuguseid teadlikkuse tõstmise üritusi, seminare, konverentse ja koolitusi.

Naiskogu loomulikuks liitlaseks on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kellega naiskogu jagab ühiseid sotsiaaldemokraatlikke aateid. Samuti teeb naiskogu koostööd ka teiste nii Eesti kui rajataguste kodanikeühenduste ja organisatsioonidega, kellel on naiskoguga sarnased eesmärgid.

Meie hulka kuulub tänaseks ligi 800 naist ning me tegutseme 17 piirkonnaorganisatsioonina, mis hõlmavad kogu Eestit. Tänu sarnasele mõtlemisele ja üheskoos tegutsemisele oleme kujunenud suureks ja tugevaks, mitmetasandiliseks sõpruskonnaks, kellel on ka pärast „ametlikke“ üritusi isekeskis meeldiv koos aega veeta. Kui Sinagi jagad meie vaateid ja soovid meiega ühineda, tutvu kindlasti meie põhikirjaga ja täida liitumisavaldus!

Juhatus

Praegune juhatuse koosseis ja revisjonitoimkond on valitud Naiskogu Kadri üldkoosolekul 17. juunil 2017. Juhatuse ja revisjonitoimkonna volitused kestavad kaks aastat.

Eve Kislov Raamatupidamine,
finantsküsimused, liikmeregister
eve.kislov@gmail.com
 50 20 971
Helju Hõbe Valgamaa, Võrumaa
heljuhobe@gmail.com
50 58 279
Kadi Pärnits  Haridus-ja tööpoliitika,
seadusandlus
kadiparnits@hot.ee
Ljubov Ein Jõgevamaa
ein.ljubov@gmail.com
Heljo Pikhof Sotsiaal-, tervishoiu- ja õigusvaldkond; koostöö Vanemate Sotsiaaldemokraatidega
heljo.pikhof@riigikogu.ee
Ljubov Poljakova Vene naisorganisatsioonidega suhtlemine, venekeelsete materjalide koostamine
poljakova.l@mail.ru
Marika Õmblus Viljandi – ja Järvamaa
kureplika@gmail.com
56661421
Piret Dahl Tallinn,
kommunikatsioon
piret.dahl@gmail.com
56953869
Tiiu Talts Saare- ja Hiiumaa
tiiu.talts@gmail.com
Revisjonitoimkond