Toimkonnad ja aukohus

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üldkogul valitakse programmi- ja põhikirjatoimkond, revisjonitoimkond, valimistoimkond ja aukohus. Praegused toimkondade ja aukohtu koosseis on valitud erakonna üldkogul 5. veebruaril 2022.

Programmi- ja põhikirjatoimkond

Toimkond valmistab ette ja esitab üldkogule vastuvõtmiseks erakonna programmi ning põhikirja muudatused, töötab välja erakonna valimisprogrammi Riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimistel.

Liikmed
Kadri Leetmaa – kadri.leetmaa@gmail.com
Siim Tuisk – siim@tuisk.ee
Marika Saar – marika.saar@sotsid.ee
Mark Gerassimenko – mark.gerassimenko@gmail.com
Barbi Pilvre – bpilvre@gmail.com
Marianne Mikko – mariannemikko@gmail.com
Reet Laja – laja@laja.pri.ee
Jaan Sõrra – jaan.sorra@gmail.com
Jelena Petriläinen – petrilainen.jelena@gmail.com
Revisjonitoimkond

Revisjonitoimkonna põhiülesanne on üldkogu, volikogu ja juhatuse otsuste täitmise kontrollimine. Vähemalt kord aastas revideerib toimkond erakonna ja piirkondade rahaliste ja muude vahendite laekumist ning kasutamist.

Liikmed
Piret Dahl – piret.dahl@gmail.com
Katre Kikkas – katrekikkas@gmail.com
Rita Hade – ritahade1@gmail.com
Kaja Must – kaja.must@gmail.com
Irina Budrik – ibudrik@gmail.com
Valimistoimkond

Valimistoimkond valmistab ette ja viib läbi kõik erakonna üldkogu ja volikogu koosolekutel toimuvad valimised, sisevalimised ja teeb teatavaks valimistulemused ning määrab vajadusel asendusliikmed.

Liikmed
Margit Hiiet (esimees) – margit.hiiet@sotsid.ee
Ülle Schmidt – ulle.schmidt@sotsid.ee
Alissa Ait – alissa.ait@sotsid.ee
Reelika Rüütli – reelika.ryytli@gmail.com 
Valeri Volkov – valeri@estdan.ee
Ruth Sisask – ruthsisask@gmail.com
Aukohus

Aukohus vaatab läbi protestid liikmeskonnast väljaarvamise kohta ning lahendab muid liikmetevahelisi vaidlusi, mis on tekkinud põhikirja või programmi alusel.

Aukohtu kodukord on leitav siit.

Liikmed
Liia Hänni – liia.hanni@gmail.com
Henri Kaselo – henri.kaselo@sotsid.ee
Jaak Allik – allikjaak@gmail.com