Toimkonnad ja aukohus

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üldkogul valitakse programmi- ja põhikirjatoimkond, revisjonitoimkond, valimistoimkond ja aukohus. Praegused toimkondade ja aukohtu koosseis on valitud erakonna üldkogul 9. juunil 2019.

Programmi- ja põhikirjatoimkond

Toimkond valmistab ette ja esitab üldkogule vastuvõtmiseks erakonna programmi ning põhikirja muudatused, töötab välja erakonna valimisprogrammi Riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimistel.

Liikmed
Eiki Nestor (esimees) – eiki.nestor@gmail.com
Siim Tuisk – siim@tuisk.ee
Silver Meikar – silver.meikar@gmail.com
Lemmit Kaplinski – lemmit@tartuensis.com
Reet Laja – laja@laja.pri.ee
Annela Ojaste – annela@ojaste.eu
Jaan Sõrra – jaan.sorra@gmail.com
Kadri Leetmaa – kadri.leetmaa@ut.ee
Külli Urb – kylli@tallinnakoda.ee
Revisjonitoimkond

Revisjonitoimkonna põhiülesanne on üldkogu, volikogu ja juhatuse otsuste täitmise kontrollimine. Vähemalt kord aastas revideerib toimkond erakonna ja piirkondade rahaliste ja muude vahendite laekumist ning kasutamist.

Liikmed
Katre Kikkas – katrekikkas@gmail.com
Piret Dahl – piret.dahl@gmail.com
Kaja Must – kaja.must@gmail.com
Rita Hade – ritahade1@gmail.com
Asko Tamme – tamme.asko@gmail.com
Valimistoimkond

Valimistoimkond valmistab ette ja viib läbi kõik erakonna üldkogu ja volikogu koosolekutel toimuvad valimised, sisevalimised ja teeb teatavaks valimistulemused ning määrab vajadusel asendusliikmed.

Liikmed
Margit Hiiet (esimees) – margit.hiiet@sotsid.ee
Ülle Schmidt – ulle.schmidt@sotsid.ee
Getter-Agnes Aareleid – getteragnes.aareleid@gmail.com
Ann Saks – annsaks89@gmail.com
Ly Kovanen – ly.kovanen@sotsid.ee
Valeri Volkov – valeri@estdan.ee
Aukohus

Aukohus vaatab läbi protestid liikmeskonnast väljaarvamise kohta ning lahendab muid liikmetevahelisi vaidlusi, mis on tekkinud põhikirja või programmi alusel.

Liikmed
Toomas Jürgenstein (esimees) – toomas.jyrgenstein@htg.tartu.ee
Raigo Jahu – raigo.jahu@sotsid.ee
Lia Hanso – lia.hanso@gmail.com