Toimkonnad ja aukohus

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üldkogul valitakse programmi- ja põhikirjatoimkond, revisjonitoimkond, valimistoimkond ja aukohus. Praegused toimkondade ja aukohtu koosseis on valitud SDE üldkogul 30. mail 2015. aastal.

Programmi- ja põhikirjatoimkond

Toimkond valmistab ette ja esitab üldkogule vastuvõtmiseks erakonna programmi ning põhikirja muudatused, töötab välja erakonna valimisprogrammi Riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimistel.

Liikmed
Neeme Suur (esimees) – neeme.suur@gmail.com
Sirje Keevallik – sirje.keevallik@gmail.com
Barbi Pilvre – bpilvre@gmail.com
Garri Raagmaa – garri@ut.ee
Madis Verro – madis.verro@gmail.com
Kairit Pihlak – kairit.pihlak@gmail.com
Juhan-Mart Salumäe – juhan.salumae@gmail.com
Lemmit Kaplinski – lemmit@kaplinski.com
Annika Vaikla – annikavaikla@gmail.com
Revisjonitoimkond

Revisjonitoimkonna põhiülesanne on üldkogu, volikogu ja juhatuse otsuste täitmise kontrollimine. Vähemalt kord aastas revideerib toimkond erakonna ja piirkondade rahaliste ja muude vahendite laekumist ning kasutamist.

Liikmed
Tarmo Prikk (esimees) – tarmo.prikk@monrax.eu
Tõnis Blank – tonis.blank@mail.ee
Jüri Varik – varik@hot.ee
Kaja Must – kaja.must@gmail.com
Tambet Sova – tambet.sova@gmail.com
Valimistoimkond

Valimistoimkond valmistab ette ja viib läbi kõik erakonna üldkogu ja volikogu koosolekutel toimuvad valimised, sisevalimised ja teeb teatavaks valimistulemused ning määrab vajadusel asendusliikmed.

Liikmed
Eve Kislov (esimees) – eve.kislov@gmail.com
Karl Pütsepp – karlpytsepp@gmail.com
Maarika Õmblus – kureplika@gmail.com
Leena Murumaa – leena.murumaa@byroopluss.ee
Valeri Volkov – valeri@estdan.ee
Keio Soomelt – ksoomelt@gmail.com
Aukohus

Aukohus vaatab läbi protestid liikmeskonnast väljaarvamise kohta ning lahendab muid liikmetevahelisi vaidlusi, mis on tekkinud põhikirja või programmi alusel.

Liikmed

Madis Olm (esimees) – madis@olmen.net
Lia Hanso – lia.hanso@gmail.com
Kadri-Aija Viik – kadri_aija@hotmail.com