Toimkonnad ja aukohus

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üldkogul valitakse programmi- ja põhikirjatoimkond, revisjonitoimkond, valimistoimkond ja aukohus. Praegused toimkondade ja aukohtu koosseis on valitud erakonna üldkogul 5. veebruaril 2022.

Programmi- ja põhikirjatoimkond

Toimkond valmistab ette ja esitab üldkogule vastuvõtmiseks erakonna programmi ning põhikirja muudatused, töötab välja erakonna valimisprogrammi Riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimistel.

Liikmed
Raigo Jahu – raigo.jahu@sotsid.ee
Barbi Pilvre – bpilvre@gmail.com
Eimar Veldre – e.veldre@gmail.com
Reet Laja – laja@laja.pri.ee
Mark Gerassimenko – mark.gerassimenko@gmail.com
Katre Kikkas – katrekikkas@gmail.com
Jelena Petriläinen – petrilainen.jelena@gmail.com
Revisjonitoimkond

Revisjonitoimkonna põhiülesanne on üldkogu, volikogu ja juhatuse otsuste täitmise kontrollimine. Vähemalt kord aastas revideerib toimkond erakonna ja piirkondade rahaliste ja muude vahendite laekumist ning kasutamist.

Liikmed
Piret Dahl – piret.dahl@gmail.com
Rita Hade – ritahade1@gmail.com
Kaja Must – kaja.must@gmail.com
Tarmo Tamm – tarmo.tamm25@gmail.com
Mario Raitar – mario.raitar@gmail.com
Valimistoimkond

Valimistoimkond valmistab ette ja viib läbi kõik erakonna üldkogu ja volikogu koosolekutel toimuvad valimised, sisevalimised ja teeb teatavaks valimistulemused ning määrab vajadusel asendusliikmed.

Liikmed
Margit Hiiet (esimees) – margit.hiiet@sotsid.ee
Katriin Tees – katriin.tees@sotsid.ee
Karl Kirt – karlkirt@gmail.com
Reelika Seirand – reelikamagnus@gmail.com
Victoria Erofeeva – victoria.erofeeva@gmail.com
Heli Iljašenko – helike61@gmail.com
Toomas Aasa – toomas@krist.ee
Aukohus

Aukohus vaatab läbi protestid liikmeskonnast väljaarvamise kohta ning lahendab muid liikmetevahelisi vaidlusi, mis on tekkinud põhikirja või programmi alusel.

Aukohtu kodukord on leitav siit.

Liikmed
Liia Hänni – liia.hanni@gmail.com
Henri Kaselo – henri.kaselo@sotsid.ee
Jaak Allik – allikjaak@gmail.com