Noored Sotsiaaldemokraadid

ns-logo

Kes me oleme?

Oleme poliitiline noorteorganisatsioon, kes seisab sotsiaaldemokraatlike väärtuste eest. Võrdsus, õiglus, solidaarsus ja vabadus on need põhilised väärtused, mida riiki arendades tuleb silmas pidada. See tähendab, et kõikidel peaks olema võimalus saada osa ühiskonna pakutavatest hüvedest. Alates piisavast sissetulekust, haridusest, tänapäeval kuni interneti kasutamiseni välja.

Organisatsioon asutati 1992. aastal.

Kes on meie liikmed?

Noorte sotsiaaldemokraatide liikmete hulka kuuluvad inimesed eri elualadelt, keda ühendab ühise joonena huvi ühiskonna ja poliitika vastu. Meie seas on õpilasesindajaid, noortevolikogude liikmeid, üliõpilasi, ametiühinguaktiviste, noori akadeemikuid, riigiametnikke ning loomulikult ka eraettevõtluse taustaga inimesi. Meie põhikirja kohaselt saab meie liikmeks astuda 14–30 aasta vanuses, kuid aktiivsemad liikmed on vanuses 18–26.

Millega me tegeleme?

Poliitiline noorteühendus on noorte enda mõttekoda. See on noortelt noortele initsiatiiv, kus noored saavad ise otsustada, mida ja kuidas teha. Meie tegevuste rida on järgmine: seminarid, koolitused, rahvusvaheline koostöö, diskussiooniõhtud, ekskursioonid, aga ka matkad ja laagrid.

Noorsotsidel on kaks peamist eesmärki – maailmavaate levitamine ja liikmete harimine. Just sellest põhimõttest me oma tegevustes ka lähtume.

Noorsotsidel on ka oma poliitiline programm, mida regulaarselt uuendatakse. Oma tegevuse käigus uurime ja tutvume poliitiliste ideedega, nende rakendumisega praktikas. Diskussiooni käigus arendame neid ideesid edasi ning kujundame oma ettepanekud. Hetkel on noorsotside tugevamateks teemadeks noorte osalus, alkoholipoliitika, tudengite sotsiaalsed toetused.

Miks meiega liituda?

Kõikide nende tegevuste käigus on võimalik saada uusi teadmisi, kohtuda tuntud Eesti inimestega, saada uusi tuttavaid ja sõpru kogu eluks, ning ka kogemusi, mis tulevikus tööle minnes kasuks tulevad – ürituste korraldamine, töö ajakirjandusega, esitluste koostamine, esinemisoskus, ning organisatsiooni juhtimise kogemus.

Poliitilisse noorteühendusse kuulumist võib vaadata aktiivse kodaniku koolitusprogrammina. Paari-kolme aastaga on võimalik saada ülevaade riigi toimimismehhanismidest, kodaniku rollist ja demokraatia olemusest, poliitilisest otsustusprotsessist, ning loomulikult paljust muust.

Lähemalt uuri noorsotside kohta www.noorsots.ee
Noorsotsid facebookis: www.facebook.com/noorsots