Juhatus

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatusse kuulub 21 liiget: esimees, neli aseesimeest, peasekretär, üldkogul valitud juhatuse liikmed ja üldkogul kinnitatud sõsarorganisatsioonide esindajad. Praegune juhatuse koosseis on valitud erakonna üldkogul 5. veebruaril 2022. Juhatuse volitused kestavad kaks aastat.

Juhatuse ülesandeks on võtta erakonna nimel vastu poliitilisi otsuseid ja avaldusi, esindada erakonda suhetes teiste erakondadega, esitada ettepanekuid ja seaduseelnõude algatusi erakonna Riigikogu fraktsioonile ja erakonda Vabariigi Valituses esindavatele ministritele. Samuti täidab juhatus talle erakonna põhikirjaga seatud või seadustest tulenevaid muid ülesandeid.

Juhatuse tööd juhib erakonna esimees Lauri Läänemets.

Esimees
Lauri Läänemets lauri.laanemets@sotsid.ee
Aseesimehed
Riina Sikkut riina.sikkut@gmail.com
Anti Allas allas.anti@gmail.com
Lauri Paeveer paeveer@gmail.com
Helmen Kütt helmen.kytt@riigikogu.ee
Peasekretär
Reili Rand reili.rand@sotsid.ee
Juhatuse liikmed
Jevgeni Ossinovski jevgeni.ossinovski@gmail.com
Marina Kaljurand marina.kaljurand@europarl.europa.eu
Eiki Nestor eiki.nestor@gmail.com
Peep Peterson peep.peterson@sm.ee
Anto Liivat anto.liivat@gmail.com
Anneli Pärlin anneliparlin@gmail.com
Lemmit Kaplinski Lemmit.kaplinski@gmail.com
Priit Lomp priit.lomp@gmail.com
Joosep Vimm joosep.vimm@sotsid.ee
Siret Pihelgas siret.pihelgas@paide.ee
Heljo Pikhof Heljo.Pikhof@riigikogu.ee
Raul Kudre raul.kudre@setomaa.ee
Eve Kislov eve.kislov@gmail.com
Maris Neeno maris@noorsots.ee
Merike Metstak merike.metstak@gmail.com