Juhatus

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatusse kuulub 21 liiget: esimees, neli aseesimeest, peasekretär, üldkogul valitud juhatuse liikmed ja üldkogul kinnitatud sõsarorganisatsioonide esindajad. Praegune juhatuse koosseis on valitud erakonna üldkogul 11. juunil 2017. Juhatuse volitused kestavad kaks aastat.

Juhatuse ülesandeks on võtta erakonna nimel vastu poliitilisi otsuseid ja avaldusi, esindada erakonda suhetes teiste erakondadega, esitada ettepanekuid ja seaduseelnõude algatusi erakonna Riigikogu fraktsioonile ja erakonda Vabariigi Valituses esindavatele ministritele. Samuti täidab juhatus talle erakonna põhikirjaga seatud või seadustest tulenevaid muid ülesandeid.

Juhatuse tööd juhib erakonna esimees Jevgeni Ossinovski.

Esimees
Jevgeni Ossinovski 631 6603 jevgeni.ossinovski@sotsid.ee
Aseesimehed
Heljo Pikhof 5119 637 heljo.pikhof@riigikogu.ee
Indrek Saar 508 2436 indrek.saar@riigikogu.ee
Helmen Kütt 511 4339 helmen.kytt@riigikogu.ee
Anto Liivat 554 0099 anto.liivat@gmail.com
Juhatuse liikmed
Liisa Oviir 528 8613 liisa.oviir@gmail.com
Tõnu Ints 5649 0277 tonuints@hotmail.com
Lauri Läänemets 513 9037 lauri.laanemets@sotsid.ee
Reet Laja 518 2818 laja@laja.pri.ee
Marju Lauristin 513 8669 marju.lauristin@ut.ee
Priit Lomp 5698 2166 priit.lomp@gmail.com
Inara Luigas 516 8422 luigasinara@gmail.com
Sven Mikser 611 6040 sven.mikser@riigikogu.ee
Eiki Nestor 518 3432 eiki.nestor@gmail.com
Ivari Padar 513 1851 ivari.padar@gmail.com
Reili Rand 5647 9773 reili.rand@gmail.com
Maris Sild 5693 8678 mmsild@gmail.com
Rainer Vakra 5800 2828 rainer.vakra@gmail.com
Kalvi Kõva 521 6732 kalvi.kova@riigikogu.ee
Joosep Vimm 522 0214 joosep.vimm@sotsid.ee
Merike Metstak 527 8870 merike.metstak@gmail.com