Juhatus

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatusse kuulub 21 liiget: esimees, neli aseesimeest, peasekretär, üldkogul valitud juhatuse liikmed ja üldkogul kinnitatud sõsarorganisatsioonide esindajad. Praegune juhatuse koosseis on valitud erakonna üldkogul 9. juunil 2019. Juhatuse volitused kestavad kaks aastat.

Juhatuse ülesandeks on võtta erakonna nimel vastu poliitilisi otsuseid ja avaldusi, esindada erakonda suhetes teiste erakondadega, esitada ettepanekuid ja seaduseelnõude algatusi erakonna Riigikogu fraktsioonile ja erakonda Vabariigi Valituses esindavatele ministritele. Samuti täidab juhatus talle erakonna põhikirjaga seatud või seadustest tulenevaid muid ülesandeid.

Juhatuse tööd juhib erakonna esimees Indrek Saar.

Esimees
Indrek Saar indrek.saar@riigikogu.ee
Aseesimehed
Heljo Pikhof heljo.pikhof@riigikogu.ee
Helmen Kütt helmen.kytt@riigikogu.ee
Lauri Läänemets l22nemets@gmail.com
Peasekretär
Rannar Vassiljev rannar.vassiljev@gmail.com
Juhatuse liikmed
Jevgeni Ossinovski jevgeni.ossinovski@riigikogu.ee
Priit Lomp priit.lomp@gmail.com
Siret Pihelgas siret.pihelgas@paide.ee
Sven Mikser sven.mikser@europarl.europa@eu
Eiki Nestor eiki.nestor@gmail.com
Marju Lauristin marju.lauristin@ut.ee
Anto Liivat anto.liivat@gmail.com
Ivari Padar ivari.padar@riigikogu.ee
Kalvi Kõva kalvi.kova@riigikogu.ee
Joosep Vimm joosep.vimm@sotsid.ee
Marina Kaljurand marina.kaljurand@europarl.europa.eu
Riina Sikkut riina.sikkut@riigikogu.ee
Eve Kislov eve.kislov@gmail.com
Elina Kersa elina.kersa@gmail.com
Merike Metstak merike.metstak@gmail.com