Ole kursis!

Tegutseme koos avatud, õiglase ja jõuka Eesti heaks.

 
Mulle näib, et oma rahvast, keelest ja kultuurist hoolijad võivad üsna harmooniliselt kuuluda sotsiaaldemokraatide toetajate hulka.Toomas Jürgenstein Sotsiaaldemokraat

Blogid

  • Kommunistliku partei manifesti toimetamisest
   Toomas Jürgenstein
   Paar päeva tagasi, kui tuli uudis, et EKRE esimees Mart Helme on toimetanud omal ajal Marxi ja Engelsi „Kommunistliku partei manifesti“ ühte väljaannet, kirjutasin fb-s vastava kommentaari. Tagasisidet tuli omajagu ja otsustasin oma seisukoha pisut põhjalikumalt lahti kirjutada.Kõigepealt, „Kommunistliku partei manifest“ (edasi Kpm) on tänaseks ajalukku jäänud teos, kus mõned... Loe edasi
   • Valitsuse liikmete rumalad avaldused võivad kahjustada meie julgeolekut rohkem kui 1000 vaenlase pommi
    Jaak Juske
    Riigikogu arutas 20. mail 2020 Eesti julgeolekupoliitika aluste täitmist. Pidasin fraktsiooni poolt järgneva kõne:Julgeolekupoliitika alusdokumendiga seatud eesmärgid ja tegevused moodustavad meie iseseisvuse püsimise üliolulise nurgakivi. Eesti ei saa kunagi arvult suureks. Koos liitlastega võime seda aga olla. Seda olulisem on tänane arutelu Riigikogus.Eesti julgeolekupoliitika alused kiideti siinsamas saalis heaks kolm... Loe edasi
    • 1923: Tallinna uued uulitsanimed
     Jaak Juske
     Ajaleht Kaja kirjutab 13. jaanuaril 1923:"Linna uulitsa nimede muutmine.Juba mitmel korral on niihästi linnawalitsuses, kui ka linnawolikogus uulitsate „ümberristimise" küsimust arutatud. Kuid kunagi pole veel nimede muutmisest asja saanud. Wiimasel korral esitati jällegi pikk uute uulitsa nimede uimekiri (see ilmus omal ajal ka meie lehes), mis aga wolikogu poolt wastu... Loe edasi