Piirkonnad ja osakonnad

Sotsiaaldemokraatlik Erakond jaguneb 17 piirkonnaks. Eraldi piirkonna moodustavad kõik maakonnad ning Tallinna ja Tartu linn. Piirkonnas, kus osakonnad puuduvad, on piirkonnal nii osakonna kui ka piirkonna õigused ja kohustused.

Osakonna võivad moodustada vähemalt seitse erakonna liiget. Igas vallas ja linnas võib moodustada ühe osakonna. Tallinnas võib osakonna moodustada igas linnaosas. Ühe osakonna võib moodustada ka mitmes omavalitsusüksuses ühiselt. Hetkel on Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal 83 osakonda.

Parempoolsete linkide all on ära toodud kõikide piirkondade ja nende alla kuuluvate osakondade kontaktid.

Piirkondade esimehed
Harjumaa Henri Kaselo henri.kaselo@sotsid.ee 523 7277
Hiiumaa Hergo Tasuja tasujapresidendiks@gmail.com 5568 1641
Ida-Virumaa Eduard Odinets eduard.odinets@riigikogu.ee 501 8934
Jõgevamaa Asso Nettan assonettan21@gmail.com 522 3820
Järvamaa Lauri Läänemets l22nemets@gmail.com 513 9037
Läänemaa Neeme Suur neeme.suur@gmail.com 507 2228
Lääne-Virumaa Laila Talunik lailatalunik@gmail.com 5593 4399
Põlvamaa Sirje Tobreluts sirje.tobreluts@gmail.com 505 0993
Pärnumaa Kalev Kaljuste kalevkaljuste@gmail.com 513 7439
Raplamaa Madis Roodla madisroodla@gmail.com 5554 1638
Saaremaa Rando Kubits rando.kubits@ouman.ee
5558 4402
Tallinn Raimond Kaljulaid raimond.kaljulaid@riigikogu.ee 521 9359
Tartu Heljo Pikhof heljo.pikhof@riigikogu.ee 511 9637
Tartumaa Priit Lomp priit.lomp@gmail.com 5698 2166
Valgamaa Karl Kirt karlkirt@gmail.com 5780 1498
Viljandimaa Helmen Kütt helmen.kytt@riigikogu.ee 511 4339
Võrumaa Anti Allas anti.allas@voru.ee  5340 0409