Liikmemaks

- Liikmemaksu makstes toetad oma erakonna kohalikku tasandit.

- Tänu sellele saab korraldada rohkem üritusi, kampaaniaid ja koolitusi.

- Mida rohkem kogub piirkond liikmemaksu, seda enam toetab piirkonda ka erakond.

Üldkogu poolt kinnitatud liikmemaksu suurus:

5 eurot aastas – töötutele, pensionäridele, õpilastele ja üliõpilastele;
10 eurot aastas – isikutele, kelle sissetulek on alla 1000 € ühes kalendrikuus;
20 eurot aastas – isikutele, kelle sissetulek on üle 1000 € ühes kalendrikuus.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna arveldusarved:

Swedbank EE762200221015674174
LHV pank EE857700771003696371

Liikmemaks

Vaata, kas Sul on 2023. aasta liikmemaks juba tasutud:

Liikmemaksu maksjad aastal 2023 seisuga 31. juuli 2023

AASA POLTAV
AGNESSA SEPP
AGO PUUSEPP
AHTI NOOR
AILI ILVES
AIN BÖCKLER
AIN PINNONEN
AIN VILISMÄE
AINA MAHLA
AINO ALLIK
AINO BLANK
AINO-ADELE KURUSK
ALEKSANDR SAHNO
ALIJEV LATŠIN
ALINA VARUL
ALISSA AIT
ALLAR-REINHOLD VEELMAA
ALVINE PEEGEL
ANASTASIA MAHORTOVA
ANDERS URBEL
ANDRES TARAND
ANDRES VAHTRA
ANETTE MÄLETJÄRV
ANGELA SIINOR
ANGELO RAOUL LOMBARDO
ANN KRAAK
ANNE SIDRON
ANNE SILAS
ANNE VIIL
ANNE VIIRA
ANNELA OJASTE
ANNELI NURMIK
ANNELI PÄRLIN
ANNELI TAMM
ANNELY KALLO
ANNE-MARIA MOONVALD-KIVIRAND
ANNE-MARIA OKSMANN
ANTI ALLAS
ANTI KALVET
ANTO LIIVAT
ANTS JOHANSON
ANTTI PEKKA MUSTONEN
ANU HOPPENSTIEL
ARDO NÕMM
ARNO ARUKASK
ARVI VÄLI
ARVO NIITMETS
ASTA LOOGUS
ASTRID OJASOON
AULI RISTMÄGI
AVE HERMAS
BARBI-JENNY PILVRE-STORGARD
DMITRI DENISSOV
EDUARD ODINETS
EGLE HEINSAR
EGLE RAUKAS
EHA TAMMIKU
EIMAR VELDRE
ELE ENN
ELISE ELJAS
ELLE KOLBASSOVA
ELO KIIVET
ENDLA PRII
ENE KOSKOR
ENE RAIDUR
ENE RAUKAS
ENN VALGMA
ENNA VÕÕRAS
ERELI LAUPA
ETTI KAGAROV
EVA TAMM
EVA-LOTTA TERASMAA
EVI ILVES
FRED PÜSS
GENNADI JURJEV
GLÜTŠARA KARAJEVA
GRETE KASK
GRISTEN SMIRNOV
GUIDO VIIRA
GUNNAR VASEMÄGI
GÜLTŠARA KARAJEVA
HANNES KADAK
HANTS KIPPER
HEIKI HANSO
HEIKI JÄRVEVEER
HELDUR LOOGUS
HELGA PALLAS
HELGA RÄTSEPP
HELI ILJAŠENKO
HELJO PIKHOF
HELJU EESMAA
HELJU HÕBE
HELJULA MILJA
HELLE SAAR
HELLE SAUGA
HELMEN KÜTT
HELVI LOID
HELVI ZEIGER
HERGO TASUJA
ILMAR AIT
ILMAR KLAAD
ILME TAMMEMAA
IMBI PALUSOO
INDREK KUUSK
INDREK SAAR
IRINA KAMPUS
IRINA MOROZOV
IRMEN SÖÖT
IVAN RAZUMOV
IVAR SÖÖT
IVARI PADAR
IVI PÄRLI
IVO KOPPEL
IVO KREUTZVALD
JAAK ADER
JAAK ALLIK
JAAK JUSKE
JAAN AIAOTS
JAAN KRINAL
JAAN KROON
JAAN SÕRRA
JAANIKA HARRIK
JAANIKA-ULRIKA VÄIN
JAANUS AAS
JAANUS ALLIKSOO
JANA MOROZOV
JANA RISTIMETS
JANAR TIIROJA
JANEK LOORENTS
JANNO TOSMIN
JARMO NIKLAND
JARMO TAEL
JARNO LAUR
JELENA PETRILÄINEN
JEVGENI OSSINOVSKI
JOANNA HOFFMANN
JOOSEP VIMM
JUHAN ÄNILANE
JURI PETRUHHIN
JURIS JUHANSOO
JUTA OTSA
JÜRI HEINLAID
JÜRI MEIDLA
JÜRI ROSS
JÜRI SALMRE
KAAREL OJA
KADI KÜBARSEPP
KADRI LEETMAA
KAIDO PALU
KAIE KRANICH
KAIRIT PIHLAK
KAISA EINSOK
KAJA MUST
KALEV ALLIKVEER
KALJU HÕBEMÄE
KALJU TAAVEL
KALLE TARK
KARL KIRT
KARL PÜTSEPP
KARLI KANNELMÄE
KARMO KURI
KASPER KEPS
KATI NÕLVAK
KATRE KIKKAS
KATRIN KARE
KATRIN LENDOK
KATRIN LUGINA
KATRIN MAISTE
KAUPO KÄND
KLEIN KULNO
KRISTA NUHKAT
KRISTA ROBEN
KRISTEN KANARIK
KRISTER PARBO
KRISTIINA SAKS
KRISTO SIIG
KÖRT KUKS
KÜLLI NIINEMÄE
LAIMA LÄÄTS
LAURI LÄÄNEMETS
LAURI PAEVEER
LEA LAMASO
LEA RAUS
LEA TAMM
LEA TIGALANE
LEENA KIVISILD
LEENA MURUMAA
LEILI AERMANN
LEMBI SALMRE
LEMBIT LAANEMETS
LEMMIT KAPLINSKI
LENNART MÄNGLI
LIIA HÄNNI
LINDA JÜRISSON
LINDA OJA
LUDMILLA PIIRMETS
MADIS GROSS
MADIS ROODLA
MADLE LIPPUS
MADLI TILK
MAGNUS JOHAN HENRIKSSON
MAIA HEIDEMANN
MAIE HUNT
MAIE KIKERPILL
MAIE KRAM
MAIE MÄLK
MAIE RAITAR
MAIE REBANE
MAILA TERAS
MAIRE LAAR
MAIRE MIITEL
MAIU LEPIK
MALLE AASALA
MARE HÕBEMÄE
MARE MIROŠNITŠENKO
MARGE KANNA
MARGIT LUGNA
MARGIT NURK
MARGIT VÄIKMERI
MARGO METSOJA
MARGUS NURMIK
MARIA KURISOO
MARIA SOIKONEN
MARIKA ILISSON
MARIKA SAAR
MARIKA VASEMÄGI
MARINA KLEIN
MARIS MAASIKAS
MARIS SILD
MARJU LAURISTIN
MARKKO KLEIN
MART PUKK
MART TARMAK
MARVI AAVIK
MATIS KILOMETS
MEELI TUUBEL
MEOS HOLGER KIIK
MERILIN SCHULTS
MERILYN MERISALU
MERLE KARUSOO
MERLI LAANETU
MERLI REIDOLF
MERLIN SCHULTS
MILLA KURVITS
MILVI TAMMSAAR
MONIKA MALJUKOV
NADY VEST
NATALIE METS
NEEME SUUR
OLDER HINDREK
OLLI TÕLD
OTT VALDMA
PEETER RAPUR
PEETER VIHALEMM
PIIA JÜRGENSON
PILLE PETERSOO
PIRET DAHL
PIRET HARTMAN
PIRET MÄRTSON
PIRET REIDAK
PIRET SIMMO
PIRET SUURKIVI
PIRET TALURI
PIRET ULUOTS
PRIIT LOMP
PÄRJE ÜLAVERE
RAIMOND KALJULAID
RAIVO KOLBAK
RAUL KUDRE
REET KOKOVKIN
REET LAJA
REET TUISK
REILI RAND
REIN SIDRON
RIHO ROOSVEE
RIINA MÄLLO
RISKO SEPP
RITA HADE
ROMET PILLER
RUTH LIPPO
RUTT KUKK
SALME TAMSON
SERGEY GORDON
SIIM TUISK
SIIRI HARRATI
SILLE KROON
SILVA DREIFELD
SILVER MEIKAR
SILVI TOMP
SIRJE ALA-PAPPILA
SIRJE KALEKIN
SIRJE KAUR
SIRJE KEEVALLIK
SIRJE KIIER
SIRJE LUME
SIRJE REBANE
SIRJE ŠARAPOVA
STEN MARCUS MESILA
SVETLANA ODINETS
SVETLANA TŠUMAKOVA
ZINAIDA KAGOVERE
TAAVI TERASMAA
TAIMI-AURORA MALLEUS
TANEL SIMSON
TARMO MÖLDER
TARVO SARMET
TAURI TAMMPUU
TEET LINDAM
TERJE KESPRE
TIIA TIIK
TIINA KURNIM
TIINA LINDALU
TIIT TAMMSAAR
TIIU KORPUS
TIIU LAAS OTTENDER
TIIU METS
TOIVO LAHT
TOIVO LAMBING
TOMINGAS RENE
TONIO TAMRA
TOOMAS AASA
TOOMAS JÜRGENSTEIN
TOOMAS SARAPUU
TOOMEL MADIS JOOSEP
TRIIN PÄRSIM
TUUL ANTON
TUULI JAANSEN
TÕNIS BLANK
TÕNIS MÜÜRSEPP
UKU HÄNNI
URMAS KIIRER
URMAS RAUD
URMAS SUIK
URVE KUUSIK
URVE PRAAKLE
URVE URBAN
VADIM ANTIFEEV
VAHUR HOLLO
VAIKE RÄTSEPP
VALDO MAISALU
VALDUR TOPAASIA
VALERI VOLKOV
VALLI PÕDRA
VALTER PUUSTÖRM
VALVE MAALMAN
VIIVE PUUDIST
VIIVE RASMUSSEN
VIKTOR ERT
VILJAR KAMS
VLADIMIR SIMAGIN
ÕIE MALLEUS
ÕIE RÕÕMUSOKS
ÜLLE PELJO
ÜLLE SCHMIDT

Annetus

Samade arveldusarvete numbritele võid teha ka annetuse. Annetuse tegemiseks ei pea olema erakonna liige ning annetus pole seotud ühegi piirkonnaga, kui sa just ei otsusta otse mõnele piirkonnale annetada.

Annetuste vastuvõtmise kord

Annetuste vastuvõtmisel lähtutakse erakonnaseaduses kehtestatud tingimustest, nõuetest ja piirangutest.

Annetus on erakonna tegevuse toetamiseks erakonnale või erakonna liikmele loovutatav rahaliselt hinnatav hüve, sealhulgas teenus. Annetuste alla ei kuulu vabatahtlik töö.
Annetusi saavad vabatahtlikult ja oma vara arvelt teha Eesti Vabariigi kodakondsusega, Eestis alalise elamisõiguse ja pikaajalise elaniku staatusega füüsilised isikud. Annetuseks mõeldud ülekanne erakonna arvelduskontole peab sisaldama selgituse lahtris sõna „annetus" või „toetus“.

Lisainfot saab erakonna kontorist telefonil 5341 7303 või e-mailit kantselei@sotsid.ee.


Mis saab tasutud liikmemaksust?

Vastab erakonna raamatupidaja Helen:

“Liikmemaks läheb otse sinu piirkonna eelarvesse. Selle raha kasutamise otsustab piirkond iseseisvalt. Liikmemaksude eest korraldatakse üritusi ja koolitusi, tehakse kohtumisi valijatega ja tutvustatakse kohalikke poliitikaid. Seega, liikmemaksu makstes toetad ennekõike oma piirkonda.  

Seejuures kahekordistab erakond omalt poolt kogutud liikmemaksu summa (kuni 20 eurot kuus liikme kohta). Kui sina maksad 10 eurot liikmemaksu, saab sinu piirkond tegelikult 20 eurot. Näiteks makstes püsikorraldusega liikmemaksu 10 eurot kuus, panustad oma piirkonda aastas 240 eurot.”