Liikmemaks

  • Liikmemaksu makstes toetad oma erakonna kohalikku tasandit.
  • Tänu sellele saab korraldada rohkem üritusi, kampaaniaid ja koolitusi.
  • Mida rohkem kogub piirkond liikmemaksu, seda enam toetab piirkonda ka erakond.
  • Sotsiaaldemokraadid koguvad pea kõigist Eesti erakondadest enim liikmemaksu. Aitäh teile!


Mis saab tasutud liikmemaksust?

Vastab erakonna raamatupidaja Helen:

“Liikmemaks läheb otse sinu piirkonna eelarvesse. Selle raha kasutamise otsustab piirkond iseseisvalt. Liikmemaksude eest korraldatakse üritusi ja koolitusi, tehakse kohtumisi valijatega ja tutvustatakse kohalikke poliitikaid. Seega, liikmemaksu makstes toetad ennekõike oma piirkonda.  

Seejuures kahekordistab erakond omalt poolt kogutud liikmemaksu summa (kuni 20 eurot kuus liikme kohta). Kui sina maksad 10 eurot liikmemaksu, saab sinu piirkond tegelikult 20 eurot. Näiteks makstes püsikorraldusega liikmemaksu 10 eurot kuus, panustad oma piirkonda aastas 240 eurot.”


Mis selle rahaga tehakse?

Tallinna arendusjuht Aire:

“Mida rohkem on meil häid liikmeid, kes panustavad liikmemaksu maksmisega, seda rohkem saame korraldada erinevaid kohtumisi, üritusi ja koosolekuid.

Kõige kulukamad on piirkonnale üldkoosolekud, mille korraldamisega kaasnevad suuremad kulud: ruumi rent, programm, helitehnika, toitlustus. Samas need on alati väga meeldivad kohtumised kuna piirkonna liikmete osalejate arv kõige suurem. Iga liikme panus on piirkonnale väga oluline!”Pärnumaa arendusjuht Jana korraldab liikmetele üritusi:

“Tänu liikmemaksule saame koos käia ja ühiseid üritusi teha – olgu selleks siis perepäev või väljasõit. Ühisüritused seovad inimesi meeskonnaks. Samuti annab see võimaluse osaleda suurüritustel, Pärnus näiteks Grillfestil.”Tartu arendusjuht Pille-Riin:

Tänu kohusetundlikult makstud liikmemaksule saame korraldada meie liikmetele üritusi ja koolitusi. Saame levitada sotsiaaldemokraatlikku maailmavaadet nii tänaval, sotsiaalmeedias kui ka läbi kvaliteetselt korraldatud ürituste. Saame teostada erakonna esmast ülesannet – teha kampaaniat, et pääseda võimule poliitikate teostamiseks.

Kaasata ka liikmeskonda poliitika teostamisse, et see oleks võimalikult laiapõhjaline. Liikmemaksu kogudes on võimalik koguda vahendeid poliitika teostamiseks, mis muudab Eesti hoolivamaks, võrdsemaks ja elamisväärsemaks.

 

Üldkogu poolt kinnitatud liikmemaksu suurus on:

5 eurot aastas – töötutele, pensionäridele, õpilastele ja üliõpilastele;
10 eurot aastas – isikutele, kelle sissetulek on alla 1000 € ühes kalendrikuus;
20 eurot aastas – isikutele, kelle sissetulek on üle 1000 € ühes kalendrikuus.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna arveldusarved:

SEB Pank EE711010022000260009
Swedbank EE762200221015674174

Aitäh!

Annetus

Samade arveldusarvete numbritele võid teha ka annetuse. Annetuse tegemiseks ei pea olema erakonna liige ning annetus pole seotud ühegi piirkonnaga, kui sa just ei otsusta otse mõnele piirkonnale annetada.

Annetusi saavad teha ainult füüsilised isikud, ülekande tegemisel tuleb märkida selgituste lahtrisse märksõna “annetus”.

Lisainfot saab erakonna kontorist telefonil 611 6040 või e-mailit kantselei@sotsid.ee.