Liikmemaks

-Liikmemaksu makstes toetad oma erakonna kohalikku tasandit.

-Tänu sellele saab korraldada rohkem üritusi, kampaaniaid ja koolitusi.

-Mida rohkem kogub piirkond liikmemaksu, seda enam toetab piirkonda ka erakond.

Üldkogu poolt kinnitatud liikmemaksu suurus:

5 eurot aastas – töötutele, pensionäridele, õpilastele ja üliõpilastele;
10 eurot aastas – isikutele, kelle sissetulek on alla 1000 € ühes kalendrikuus;
20 eurot aastas – isikutele, kelle sissetulek on üle 1000 € ühes kalendrikuus.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna arveldusarved:

Swedbank EE762200221015674174
LHV pank EE857700771003696371

Liikmemaks

Vaata, kas Sul on 2023. aasta liikmemaks juba tasutud:

Liikmemaksu maksjad aastal 2023 seisuga 30. aprill 2023

AASA POLTAV
AGNESSA SEPP
AGO PUUSEPP
AHTI NOOR
AIN BÖCKLER
AIN PINNONEN
AIN VILISMÄE
AINA MAHLA
AINO ALLIK
AINO BLANK
ALEKSANDR SAHNO
ALINA VARUL
ALISSA AIT
ALVINE PEEGEL
ANDERS URBEL
ANDRES TARAND
ANDRES VAHTRA
ANETTE MÄLETJÄRV
ANGELA SIINOR
ANGELO RAOUL LOMBARDO
ANN KRAAK
ANNE SIDRON
ANNE SILAS
ANNE VIIL
ANNE VIIRA
ANNELA OJASTE
ANNELI NURMIK
ANNELI PÄRLIN
ANNELI TAMM
ANNELY KALLO
ANNE-MARIA MOONVALD-KIVIRAND
ANNE-MARIA OKSMANN
ANTO LIIVAT
ANTS JOHANSON
ANTTI PEKKA MUSTONEN
ANU HOPPENSTIEL
ARNO ARUKASK
ARVI VÄLI
ASTA LOOGUS
ASTRID OJASOON
AULI RISTMÄGI
EDUARD ODINETS
EGLE HEINSAR
EGLE RAUKAS
EHA TAMMIKU
EIMAR VELDRE
ELE ENN
ELISE ELJAS
ELLE KOLBASSOVA
ELO KIIVET
ENDLA PRII
ENE KOSKOR
ENE RAIDUR
ENE RAUKAS
ENN VALGMA
ERELI LAUPA
ETTI KAGAROV
EVA TAMM
EVI ILVES
GENNADI JURJEV
GLÜTŠARA KARAJEVA
GRETE KASK
GUIDO VIIRA
GUNNAR VASEMÄGI
HANNES KADAK
HANTS KIPPER
HEIKI HANSO
HEIKI JÄRVEVEER
HELDUR LOOGUS
HELGA PALLAS
HELGA RÄTSEPP
HELI ILJAŠENKO
HELJO PIKHOF
HELJU EESMAA
HELJU HÕBE
HELJULA MILJA
HELLE SAUGA
HELMEN KÜTT
HERGO TASUJA
ILMAR AIT
ILMAR KLAAD
ILME TAMMEMAA
IMBI PALUSOO
INDREK SAAR
IRINA KAMPUS
IRINA MOROZOV
IRMEN SÖÖT
IVAN RAZUMOV
IVAR SÖÖT
IVARI PADAR
IVI PÄRLI
IVO KOPPEL
IVO KREUTZVALD
JAAK ADER
JAAK ALLIK
JAAK JUSKE
JAAN AIAOTS
JAAN KRINAL
JAAN SÕRRA
JAANIKA HARRIK
JAANUS ALLIKSOO
JANA MOROZOV
JANA RISTIMETS
JANAR TIIROJA
JANEK LOORENTS
JANNO TOSMIN
JARMO NIKLAND
JARNO LAUR
JELENA PETRILÄINEN
JEVGENI OSSINOVSKI
JOANNA HOFFMANN
JOOSEP VIMM
JUHAN ÄNILANE
JURI PETRUHHIN
JURIS JUHANSOO
JÜRI HEINLAID
JÜRI MEIDLA
JÜRI ROSS
JÜRI SALMRE
KAAREL OJA
KADRI LEETMAA
KAIDO PALU
KAIE KRANICH
KAIRIT PIHLAK
KAISA EINSOK
KAJA MUST
KALEV ALLIKVEER
KALJU HÕBEMÄE
KALJU TAAVEL
KALLE TARK
KARL KIRT
KARL PÜTSEPP
KARMO KURI
KASPER KEPS
KATI NÕLVAK
KATRIN LENDOK
KATRIN LUGINA
KATRIN MAISTE
KLEIN KULNO
KRISTA NUHKAT
KRISTA ROBEN
KRISTEN KANARIK
KRISTO SIIG
KÖRT KUKS
LAIMA LÄÄTS
LAURI LÄÄNEMETS
LEA RAUS
LEA TIGALANE
LEENA KIVISILD
LEENA MURUMAA
LEMBI SALMRE
LEMMIT KAPLINSKI
LENNART MÄNGLI
LIIA HÄNNI
LINDA JÜRISSON
LINDA OJA
LUDMILLA PIIRMETS
MADIS GROSS
MADLE LIPPUS
MADLI TILK
MAGNUS JOHAN HENRIKSSON
MAIA HEIDEMANN
MAIE HUNT
MAIE KRAM
MAIE MÄLK
MAIE RAITAR
MAIE REBANE
MAIRE LAAR
MAIU LEPIK
MALLE AASALA
MARE HÕBEMÄE
MARGE KANNA
MARGIT NURK
MARGIT VÄIKMERI
MARGO METSOJA
MARGUS NURMIK
MARIA KURISOO
MARIA SOIKONEN
MARIKA ILISSON
MARIKA SAAR
MARIKA VASEMÄGI
MARINA KLEIN
MARIS MAASIKAS
MARIS SILD
MARJU LAURISTIN
MARKKO KLEIN
MART PUKK
MART TARMAK
MARVI AAVIK
MATIS KILOMETS
MEELI TUUBEL
MEOS HOLGER KIIK
MERILIN SCHULTS
MERILYN MERISALU
MERLI REIDOLF
MILLA KURVITS
MILVI TAMMSAAR
NADY VEST
NEEME SUUR
OLDER HINDREK
PEETER RAPUR
PEETER VIHALEMM
PIIA JÜRGENSON
PILLE PETERSOO
PIRET DAHL
PIRET HARTMAN
PIRET MÄRTSON
PIRET REIDAK
PIRET SIMMO
PIRET SUURKIVI
PIRET TALURI
PIRET ULUOTS
PÄRJE ÜLAVERE
RAUL KUDRE
REET KOKOVKIN
REET LAJA
REET TUISK
REILI RAND
REIN SIDRON
RIHO ROOSVEE
RIINA MÄLLO
RISKO SEPP
RITA HADE
ROMET PILLER
RUTH LIPPO
SALME TAMSON
SIIM TUISK
SIIRI HARRATI
SILLE KROON
SILVA DREIFELD
SILVER MEIKAR
SILVI TOMP
SIRJE ALA-PAPPILA
SIRJE KAUR
SIRJE KIIER
SIRJE LUME
SIRJE REBANE
SIRJE ŠARAPOVA
SVETLANA TŠUMAKOVA
ZINAIDA KAGOVERE
TAIMI-AURORA MALLEUS
TARMO MÖLDER
TARVO SARMET
TAURI TAMMPUU
TEET LINDAM
TERJE KESPRE
TIIA TIIK
TIINA KURNIM
TIINA LINDALU
TIIT TAMMSAAR
TIIU KORPUS
TIIU METS
TOIVO LAHT
TOIVO LAMBING
TOMINGAS RENE
TONIO TAMRA
TOOMAS JÜRGENSTEIN
TOOMAS SARAPUU
TOOMEL MADIS JOOSEP
TRIIN PÄRSIM
TUUL ANTON
TUULI JAANSEN
TÕNIS BLANK
TÕNIS MÜÜRSEPP
UKU HÄNNI
URMAS KIIRER
URMAS RAUD
URMAS SUIK
URVE KUUSIK
URVE URBAN
VAHUR HOLLO
VAIKE RÄTSEPP
VALDO MAISALU
VALDUR TOPAASIA
VALERI VOLKOV
VALLI PÕDRA
VIIVE PUUDIST
VIIVE RASMUSSEN
VIKTOR ERT
VILJAR KAMS
VLADIMIR SIMAGIN
ÕIE MALLEUS
ÕIE RÕÕMUSOKS
ÜLLE PELJO
ÜLLE SCHMIDT

Annetus

Samade arveldusarvete numbritele võid teha ka annetuse. Annetuse tegemiseks ei pea olema erakonna liige ning annetus pole seotud ühegi piirkonnaga, kui sa just ei otsusta otse mõnele piirkonnale annetada.

Annetuste vastuvõtmise kord

Annetuste vastuvõtmisel lähtutakse erakonnaseaduses kehtestatud tingimustest, nõuetest ja piirangutest.

Annetus on erakonna tegevuse toetamiseks erakonnale või erakonna liikmele loovutatav rahaliselt hinnatav hüve, sealhulgas teenus. Annetuste alla ei kuulu vabatahtlik töö.
Annetusi saavad vabatahtlikult ja oma vara arvelt teha Eesti Vabariigi kodakondsusega, Eestis alalise elamisõiguse ja pikaajalise elaniku staatusega füüsilised isikud. Annetuseks mõeldud ülekanne erakonna arvelduskontole peab sisaldama selgituse lahtris sõna „annetus" või „toetus“.

Lisainfot saab erakonna kontorist telefonil 5341 7303 või e-mailit kantselei@sotsid.ee.


Mis saab tasutud liikmemaksust?

Vastab erakonna raamatupidaja Helen:

“Liikmemaks läheb otse sinu piirkonna eelarvesse. Selle raha kasutamise otsustab piirkond iseseisvalt. Liikmemaksude eest korraldatakse üritusi ja koolitusi, tehakse kohtumisi valijatega ja tutvustatakse kohalikke poliitikaid. Seega, liikmemaksu makstes toetad ennekõike oma piirkonda.  

Seejuures kahekordistab erakond omalt poolt kogutud liikmemaksu summa (kuni 20 eurot kuus liikme kohta). Kui sina maksad 10 eurot liikmemaksu, saab sinu piirkond tegelikult 20 eurot. Näiteks makstes püsikorraldusega liikmemaksu 10 eurot kuus, panustad oma piirkonda aastas 240 eurot.”