Volikogu komisjonid

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu komisjonides saavad osaleda kõik erakonna liikmed. Komisjonides valmistatakse ette erakonna poliitilisi seisukohti ja valimisplatvorme ning antakse ülevaateid riigikogu ja valitsuse tööst.

SDE volikogu on moodustanud järgmised komisjonid:

Kultuuripoliitika komisjon
Spordipoliitika komisjon
Kaitse-, välis- ja ELi komisjon
Keskkonnakomisjon
Majanduse ja rahanduse komisjon
Hariduse ja noortepoliitika komisjon
Õiguse ja sisejulgeoleku komisjon
Maaelukomisjon
Regionaalpoliitika komisjon
Sotsiaal- ja tööpoliitika komisjon
Võrdsuspoliitikate komisjon

Oma soovist liituda komisjoni(de)ga andke palun teada e-mailile komisjonid@sotsid.ee.