Ole kursis!

Tegutseme koos avatud, õiglase ja jõuka Eesti heaks.

 
Mulle näib, et oma rahvast, keelest ja kultuurist hoolijad võivad üsna harmooniliselt kuuluda sotsiaaldemokraatide toetajate hulka.Toomas Jürgenstein Sotsiaaldemokraat

Blogid

  • Karin Paulus. Staarfeministi terav tekstivikat (arvustus minu raamatule “Veri ja kord”, 2019)
   Barbi Pilvre
   Barbi Pilvre kelmikas–provokatiivse pealkirjaga kogumik „Veri ja kord“ koondab artikleid meestest ja naistest muutuvas ühiskonnas, soorollide teisenemisest, naistest ja võimust, eestlaseks olemisest ja meediast. Tegu on loogilise järjega artikleid koondanud teostele „Formaat. Valitud tekste klassivõitlusest ja naisküsimusest 1996–2002“ (2002) ja „Minu võitlused“ (2011).Pilvre on praeguse Eesti feministliku diskursuse üks emasid,... Loe edasi
   • Marju Lauristin – naine, kes kujundanud uue Eesti nägu
    Jaak Juske
    80. juubelit tähistav Marju Lauristin on vaieldamatult kaasaegse Eesti üks suurkujudest. Naine, keda kuulatakse, kelle sõna maksab, kes on suunanud ajalugu.Üks 40 kirja autoritest, kaasaja Eesti sotsiaaldemokraatia ema, Rahvarinde üks liidreid, Eesti Kongressi saadik, mitmekordne Riigikogu liige, sotsiaalminister, Euroopa Parlamendi saadik, Tartu linnavolikogu liige. Aga ennekõige ikkagi Tartu ülikooli ajakirjandusprofessor,... Loe edasi
    • 1928: Kui Riigikogus Nevski katedraali lammutamist arutati
     Jaak Juske
     Päewaleht kirjutab 25. oktoobril 1928:"Kas on Toompea katedraali lammutamine seaduslik?Ägedad waielused riigikogu üldkomisjoni alamkomisjonis. Lammutamine läheb maksma 120.000 krooni. Tööd wõiwad kesta kuni 2 aastat. Kes on lammutamise poolt ja wastu? Seni puudub walitsuse seisukoht.Riigikogu üldkomisjoni poolt moodustatud Tallinna Toompea katedraali lammutamise küsimuse läbiwaatamise alamkomisjoni koosolekul eile tekkisid kõigepealt teravad... Loe edasi