Vanemad Sotsiaaldemokraadid

Vanemad Sotsiaaldemokraadid on Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluvate ja erakonna poliitikat toetavate vanemate sotsiaaldemokraatide koostöö vorm, mille eesmärgiks on:

  • julgustada ja innustada vanemaid sotsiaaldemokraate poliitikas osalema;
  • aidata kaasa sotsiaaldemokraatide programmiliste eesmärkide saavutamisele;
  • aidata kaasa vanemate sotsiaaldemokraatide teadmiste täiendamisele ühiskonnaelu ja poliitika küsimustes;
  • muuta poliitika igale inimesele arusadavamaks;
  • kaasata eakaid poliitikassse eakatekeskse poliitilise tegevuse kaudu;
  • ühendada ühiskonna erinevaid gruppe.

Märtsis 2007 Berliinis toimunud konverentsil võeti VSD Euroopa sotsiaaldemokraatide seeniorite organisatsiooni – European Senior Organisation in the PES (ESO) – liikmete hulka ning osaleb rahvusvahelises koostöös teiste Euroopa riikide sotsiaaldemokraatidest veteranidega.

Juhatus
Juhatusse kuuluvad ka piirkondade esimehed:
Revisjonikomisjon
Ajalugu

2001. aasta märtsis toimunud Erakonna Mõõdukad üldkogul moodustati Ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid (VSD) eelkäija Vanemad Mõõdukad algatusrühm eesotsas tolleaegse riigikogulase Enn Tartoga.

Erakonna suvepäevadel Voore puhkekeskuses 29. juulil 2001 moodustati ametlikult Ühendus Vanemad Mõõdukad ja valiti juhatus. Esimene esimees oli Enn Tarto.

Seoses erakonna nime muutmisega 2004. aastal sai ka ühendus uue nime, milleks oli Ühendus Vanemad Sotsiaaldemokraadid.