Koalitsioon peitis hoolekandemured taas silme alt ära

Kirill KlausSotsiaalkaitse

Koalitsioonisaadikute vastuseisu tõttu jäi täna riigikogus kinnitamata sotsiaaldemokraatide eelnõu, mis oli suunatud hoolekannet vajavate inimeste ja nende lähedaste olukorra parandamisele. Hoolekandesüsteemi reformimist nõudev otsus kogus vajaliku 51 asemel 35 poolthäält.

„On kahetsusväärne ja lausa traagiline, et valitsusliidu poliitikud peitsid hoolekandega seotud valukohad taas silme alt ära,“ ütles eelnõu kaitsnud sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt. “Meie otsuse eelnõu heakskiitmine taganuks nii lastega kui lasteta eakatele tulevikus võrdse kohtlemise ning andnuks kindluse, et lõpuks ometi asutakse sõnadelt tegudele. Pikaajalise hoolduse süsteemi käivitamine ja sotsiaalvaldkonna täiendav toetamine on möödapääsmatult vajalik.“

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel kõne pidanud Heljo Pikhof rõhutas samuti, et reformist pole pääsu. „Lähiaastatel suureneb hooldust vajavate inimeste hulk hüppeliselt, ka teenused lähevad kallimaks. Meil on vaja välja arendada moodne ja terviklik hoolduse süsteem, mis laseks eakatel võimalikult kaua kodus toime tulla ja vajadusel oma pensioni eest hooldekodus elada. Erinevate arvutuste järgi läheks see maksma 40–50 miljonit eurot aastas,“ märkis Pikhof.