Sotsiaaldemokraatide 5 järgmist sammu laste heaks:

 • Tasuta lasteaed

  Lasteaed on osa haridusteest ning sarnaselt koolile ja ülikoolile peab ka see olema tasuta. Vabastame lapsevanemad lasteaia kohatasu ja toiduraha maksmisest.

 • Lapsed nädalaga eriarstile

  Ravijärjekordade lühendamisel on meie esimene prioriteet lapsed, kes peavad eriarstile pääsema nädalaga. Lisaks loome hüvitised laste prilliklaaside ning hambumusmurede kulude katmiseks.

 • Noorte Tuleviku Fond

  Noorte iseseisva elu alustamise lihtsustamiseks loome fondi. Kuni lapse täisealiseks saamiseni koguvad riik ja lapsevanemad kogumisfondi raha, mida saab elluastuja kasutada näiteks haridustee jätkamiseks või eluaseme soetamiseks.

 • Igale lapsele "kultuuriranits"

  Eraldame koolidele iga lapse kohta 100 eurot aastas sihtotstarbelist toetust, et kindlustada kõigile lastele võimalus külastada kultuuriüritusi (teatrietendused, muusemikülastused jne).

 • Jätkame lapsetoetuste tõstmist

  Tõstame pere esimese ja teise lapse eest makstava lapsetoetuse 100 euroni kuus. Kutse- või ülikoolis õppivale noorele jätkame lapsetoetuse maksmist kuni 21. eluaastani.


Tehtud ja töös:

 • Lapsetoetuse kolmekordne tõus

  Aastaid alla 20 euro püsinud lapsetoetuse hüppeline tõus oli meie esimene lubadus, mille valitsusse asudes kõhklematult ellu viisime. Täna on igakuine toetus esimese ja teise lapse kohta 55 eurot ja 2019. aastal tõuseb see 60 euroni. Alates kolmandast lapsest on toetus juba täna 100 eurot kuus.

 • Lasterikka pere toetus

  Eelmisest suvest alates maksab riik laste-rikastele peredele lisatoetust: kolme või enama lapse puhul 300 eurot ning seitsme või enama lapse puhul 400 eurot kuus. Kokku on selle toetuse saajaid ligi 18 000.

 • Elatisabifond

  Juba mõnda aega kehtib uus elatisabi maksmise süsteem, mille kaudu toetatakse neid üksikvanemate lapsi, kellele teine vanem elatisraha ei maksa. Riik maksab ise kuni 100 euro suurust toetust ja nõuab selle hiljem võlgnikult välja.

 • Paindlikum vanemahüvitis

  Värsketele isadele senise 10-päevase puhkuse asemel oluliselt paindlikuma 30-päevase vanemahüvitise perioodi. Samuti oleme muutnud paindlikumaks vanemahüvitisega samaaegselt tulu teenimise ning edaspidi ei vähene hüvitis kuni 1544 euro teenimisel. Alates 2020. aasta suvest tekib võimalus hüvitise saamine ajutiselt peatada ja taasalustada kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

 • Huvitegevus kõigile kättesaadavaks

  Käivitasime noorte huvitegevuse riigipoolse toetussüsteemi. Riik annab kohalikele oma-valitsustele pea 15 miljonit eurot aastas, et nad saaksid tagada huvihariduse ka neile pea 30 000 lapsele, kellele see tänaseni kätte-saamatu oli. Täpne raha kasutamise viis on jäetud kohalike omavalitsuste otsustada, sest nende teadmised kohalikest kitsaskohtadest on kõige täpsemad.


Kui oled meiega nõus:

1. Anna oma hääl!
Kõige lihtsam viis sotsiaaldemokraate toetada on anda valimistel oma hääl Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kandidaadile!

2. Liitu sotsiaaldemokraatidega!
Erakonna liikmena on sul võimalus ise suunata sotsiaaldemokraatide poliitikaid ja panustada meie tegemistesse. Erakonnaga liitumiseks laadige see liitumisavaldus oma arvutisse, täitke ära, allkirjastage digitaalselt ja saatke meile aadressil kantselei@sotsid.ee.

3. Ole kursis!
Anname erakonna tegemistest igal nädalal teada infokirjaga. Liitu kirjasaajatega ja ole meie eluga kursis. Infokirja saamiseks täida ära see ankeet:

  „Vaesuses elavate laste arv on viimastel aastatel kordades vähenenud. 

  Kuni 2014. aastani elas umbes 10% Eesti lastest absoluutses vaesuses. See tähendab, et pea 25 000 lapsel oli puudus esmatähtsast – toidust ja peavarjust. Veel pea 45 000 last on elanud suhtelises vaesuses ehk kokkuvõttes on pea iga kolmas laps on kannatanud materiaalset ilmajäetust. Eriti terav on probleem olnud lasterikaste perede hulgas.

  Esimene põhimõtteline muutus, mille valitsusse asudes ellu viisime, oli lapsetoetuse hüppeline kasv. Praeguseks on sellele lisandunud lasterikka pere toetus ning veel hulk väiksemaid samme olukorra parandamiseks. Selle kõige tulemusena on laste vaesus langenud Eestis põhjamaade taseme lähedale.

  Eesmärk edasiseks on lihtne: ükski laps ei tohiks kasvada üles nii, et tal puudub elementaarne materiaalne kindlus. Meie kohus on selle nimel väsimatult töötada!“

  Helmen Kütt,
  riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees


  Kirjuta Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehele Helmen Kütile
  Jälgi Helmenit Facebookis