Sotsiaaldemokraadid kujundavad tänasel e-volikogul seisukoha abieluvõrduse teemal

Kirill KlausAbieluvõrdsus

Täna, 1. novembril toimub Sotsiaaldemokraatliku Erakonna erakorraline elektrooniline volikogu, eesmärgiga kujundada erakonna seisukoht abieluvõrduse teemal.

„Valitsuse sammud vähemuste õiguste piiramisel ja viha õhutavad avaldused seavad ohtu tuhandete Eesti inimeste ja nende perede turvatunde ning riivavad lubamatult nende väärikust. Seetõttu tuleb meil seista veelgi jõulisemalt oma väärtuste, võrdsete õiguste ja põhimõtete eest,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar.

“Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas on üle 5500 liikme, kelle arvamusi läbi volikogu esindatuse tahame kuulda ja arvestada. Seepärast ei saa me kaalukaid otsuseid vastu võtta üleöö. On oluline rääkida häbistamata ja hukka mõistmata inimestega, kes hetkel veel kõhklevad või sel teemal arutledes end ebamugavalt tunnevad,“ jätkas Saar.

„Isiklikult olen seisukohal, et samast soost paaride teistega võrdsed õigused ei kahjusta kellegi olemasolevaid õigusi ega perekonnaõnne,” lisas erakonna esimees.

Sotsiaaldemokraadid kogunevad täna kell 12:00 agavale elektroonilisele volikogule Zoomi-keskkonnas. E-volikogu juhatab sisse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare kõne, milles ta teeb erakonnale ettepaneku toetada abieluvõrdsust. Arutelu veab volikogu esimees Eiki Nestor.