Sotsiaaldemokraadid paluvad presidendil jätta teise samba seadus välja kuulutamata

Kirill KlausPension

Sotsiaaldemokraadid pöördusid president Kersti Kaljulaidi poole palvega mitte välja kuulutada eile hilisõhtul riigikogus 56 poolthäälega vastu võetud kogumispensionide seaduse muutmisseadus, kuna see läheb mitmes punktis vastuollu põhiseadusega.

„Valitsus surus Eesti pensionisüsteemi laastava seaduse riigikogust läbi teadlikult põhiseadust rikkudes. Paraku vilistasid võimuerakondade saadikud nii arvukate ekspertide kui ka põhiseaduslike institutsioonide vastavatele hoiatustele. Õigusriigis ei saa põhiseadusvastased seadused jõusse astuda. Seepärast pöördusimegi riigipea kui ühe põhiseaduse valvuri poole,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar.

Presidendile läkitatud kirjas osutavad sotsiaaldemokraadid sellele, et tegu on seadusega, millel on väga olulised majanduslikud, sotsiaalsed ja õiguslikud mõjud ning riskid. Seadus võib jõustudes riivata lubamatult sotsiaalset põhiõigust, võrdsuspõhiõigust, õiguspärast ootust ja omandipõhiõigust.

Põhiseaduse kohaselt on Eesti kodanikel vanaduse korral õigus riigi abile. Eile kinnitatud seadus kahjustab sotsiaaldemokraatide hinnangul otseselt Eesti riigi võimet maksta tulevikus oma kodanikele inimväärset pensioni.

Ilmselge on vastuolu ka sotsiaalmaksuseadusega, mis lubab sotsiaalmaksu koguda vaid pensionikindlustuse ja ravikindlustuse eesmärgil. Kui inimesed raha teisest sambast välja võtavad, siis saavad nad seda ilma piiranguteta kulutada.

Eile kinnitatud seadus rikub lisaks võrdse kohtlemise põhimõtet, andes teise sambaga liitunud inimestele võimaluse välja võtta see neli protsenti sotsiaalmaksust, mida riik on aastate jooksul nende kogumispensioni kontole lisanud. Mitteliitunud sellest hüvest aga osa ei saa. Veel leiavad sotsiaaldemokraadid, et valitsuse pensioniplaan rikub pensionieaks teise sambasse sääste kogunud inimeste õiguspäraseid ootusi.

Presidendil on 14 päeva aega otsustada, kas kuulutada pensioniseadus välja või saata see riigikogule tagasi.