Jevgeni Ossinovski, Helmen Kütt (Foto Piret Reidak)

Piret