Aruanded

Annetuste aruanded

Eestis on annetused erakondadele avalik teave. Saadud annetused avalikustame oma kodulehel iga kvartali lõpus.

Vastavalt erakonnaseadusele tagab annetuste registris toodud andmete õigsuse erakonna juhatus. Erakond ei tohi vastu võtta anonüümset annetust ega juriidilise isiku annetust. Sellise annetuse tagastab erakond võimaluse korral annetajale. Võimaluse puudumisel kannab erakond kümne päeva jooksul annetuse riigieelarvesse, kus see lisatakse järgmisel eelarveaastal riigieelarvest erakondadele eraldatava toetuse hulka.

Liikmemaksud ja annetused – I kvartal 2019
Liikmemaksud ja annetused – II kvartal 2019

Liikmemaksud ja annetused – I kvartal 2018
Liikmemaksud ja annetused – II kvartal 2018
Liikmemaksud ja annetused – III kvartal 2018
Liikmemaksud ja annetused – IV kvartal 2018

Liikmemaksud ja annetused – I kvartal 2017
Liikmemaksud ja annetused – II kvartal 2017
Liikmemaksud ja annetused – III kvartal 2017
Liikmemaksud ja annetused – IV kvartal 2017

Liikmemaksud ja annetused – I kvartal 2016
Liikmemaksud ja annetused – II kvartal 2016
Liikmemaksud ja annetused – III kvartal 2016
Liikmemaksud ja annetused – IV kvartal 2016

Liikmemaksud ja annetused – I kvartal 2015
Liikmemaksud ja annetused – II kvartal 2015
Liikmemaksud ja annetused – III kvartal 2015
Liikmemaksud ja annetused – IV kvartal 2015

Liikmemaksud ja annetused – I kvartal 2014
Liikmemaksud ja annetused – II kvartal 2014
Liikmemaksud ja annetused – III kvartal 2014
Liikmemaksud ja annetused – IV kvartal 2014

Liikmemaksud ja annetused – I kvartal 2013
Liikmemaksud ja annetused – II kvartal 2013
Liikmemaksud ja annetused – III kvartal 2013
Liikmemaksud ja annetused – IV kvartal 2013

SDE KOV 2013 valimiskampaania kulud

Annetused – I kvartal 2012
Annetused – II kvartal 2012
Annetused – III kvartal 2012
Annetused – IV kvartal 2012

Annetused 2011

Annetused 2010

Annetused 2009

Liikmemaksude aruandlus

Vastavalt Erakonnaseaduse § 123 p 3 lg 7 ja 9 on erakond kohustatud avalikustama liikmemaksu tasuja nime, isikukoodi, liikmemaksu suuruse ja laekumise kuupäeva.

Liikmemaksud ja annetused – I kvartal 2013

Liikmemaksud – I kvartal 2012
Liikmemaksud – II kvartal 2012
Liikmemaksud – III kvartal 2012
Liikmemaksud – IV kvartal 2012

Liikmemaksud 2011

Majandusaasta aruanded

Igal aastal kinnitab erakonna üldkogu majandustegevuse aruande, mille avalikustame oma veebilehel.

Aastaaruanne koos seadusega ettenähtud lisadega avaldatakse ka Riigi Teataja Lisas. Majandusaasta aruande koostamisel viime läbi ka audiitorkontrolli.

Majandusaasta aruanne 2015
Majandusaasta aruanne 2014
Majandusaasta aruanne 2013
Valimisaruanne 2013
Majandusaasta aruanne 2012
Valimisaruanne 2011
Majandusaasta aruanne 2011
Majandusaasta aruanne 2010
Majandusaasta aruanne 2009