Aruanded

Annetuste aruanded

Eestis on annetused erakondadele avalik teave. Saadud annetused avalikustame oma kodulehel iga kvartali lõpus.

Vastavalt erakonnaseadusele tagab annetuste registris toodud andmete õigsuse erakonna juhatus. Erakond ei tohi vastu võtta anonüümset annetust ega juriidilise isiku annetust. Sellise annetuse tagastab erakond võimaluse korral annetajale. Võimaluse puudumisel kannab erakond kümne päeva jooksul annetuse riigieelarvesse, kus see lisatakse järgmisel eelarveaastal riigieelarvest erakondadele eraldatava toetuse hulka.

Liikmemaksud ja annetused – I kvartal 2023

Liikmemaksud ja annetused – I kvartal 2022
Liikmemaksud ja annetused – II kvartal 2022
Liikmemaksud ja annetused – III kvartal 2022
Liikmemaksud ja annetused – IV kvartal 2022

Liikmemaksud ja annetused – I kvartal 2021
Liikmemaksud ja annetused – II kvartal 2021
Liikmemaksud ja annetused – III kvartal 2021
Liikmemaksud ja annetused – IV kvartal 2021

Liikmemaksud ja annetused – I kvartal 2020
Liikmemaksud ja annetused – II kvartal 2020
Liikmemaksud ja annetused – III kvartal 2020
Liikmemaksud ja annetused – IV kvartal 2020

Liikmemaksud ja annetused – I kvartal 2019
Liikmemaksud ja annetused – II kvartal 2019
Liikmemaksud ja annetused – III kvartal 2019
Liikmemaksud ja annerused – IV kvartal 2019

Liikmemaksud ja annetused – I kvartal 2018
Liikmemaksud ja annetused – II kvartal 2018
Liikmemaksud ja annetused – III kvartal 2018
Liikmemaksud ja annetused – IV kvartal 2018

Liikmemaksud ja annetused – I kvartal 2017
Liikmemaksud ja annetused – II kvartal 2017
Liikmemaksud ja annetused – III kvartal 2017
Liikmemaksud ja annetused – IV kvartal 2017

Majandusaasta aruanded

Igal aastal kinnitab erakonna üldkogu majandustegevuse aruande, mille avalikustame oma veebilehel.

Aastaaruanne koos seadusega ettenähtud lisadega avaldatakse ka Riigi Teataja Lisas. Majandusaasta aruande koostamisel viime läbi ka audiitorkontrolli.

Majandusaasta aruanne 2019
Majandusaasta aruanne 2018