Ministrid

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindajad Vabariigi Valitsuses on siseminister Lauri Läänemets, tervise- ja tööminister Peep Peterson, majandus- ja taristuminister Riina Sikkut, keskkonnaminister Madis Kallas ning kultuuriminister Piret Hartman.

Lauri Läänemets
siseminister

Lauri Läänemets on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees ja riigikogu liige. Ta on Kaitseliidu reservohvitser – leitnant.

Läänemets on olnud Väätsa vallavanem ja Tallinna linnavolikogu liige. Ta on skaudijuht, kaitseliitlane ja on olnud abipolitseinik.Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli, kus oli ka üliõpilaskonna esimees ning paljude oluliste üliõpilasliikumiste eestvedaja. Peres kasvab 3-aastane tütar.

Siseministri prioriteetideks on politseinike, päästjate, päästekorraldajate ja teiste siseturvalisuse valdkonna töötajate palgatõus, siseturvalisuse valdkonnas tegutsevate ekspertide pealekasv ning laiapindne riigikaitse, sealhulgas elanikkonna kaitse.

Riina Sikkut
majandus- ja taristuminister

Riina Sikkut on riigikogu liige, riigikogu korruptsioonivastase komisjoni esimees ja rahanduskomisjoni liige. Sikkut on ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees ning oli aastatel 2018-2019 tervise- ja tööminister.

Sikkut on omandanud teadusmagistri kraadi Londoni Ülikoolis, enne seda lõpetanud Tartu Ülikooli majanduse erialal ning Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kuldmedaliga.

Sikkut on töötanud tervisepoliitika analüütiku ja programmijuhina Poliitikauuringute Keskuses Praxis ning tegutsenud Riigikantselei strateegiabüroo sotsiaal- ja tervisepoliitika nõunikuna. Aastatel 2005–2008 töötas ta rahandusministeeriumis, 2008–2009 Swedbankis.

Ta on abielus Siim Sikkutiga, neil on kolm tütart.Majandus- ja taristuministri prioriteedid on energia- ja elektrihindade hüvitamine ning pikaajaliste lahenduste leidmine energiakriisi lahendamiseks, lisaks on fookuses elukondliku kinnisvara arendamine.

Peep Peterson
tervise- ja tööminister

Peep Peterson on Eesti Ametiühingute Keskliidu juhatuse esimees alates 2013. aastast. Ta on Töötukassa nõukogu liige ja endine esimees. Ta on olnud Haigekassa nõukogu liige ja Rahvusvahelise Transporditöötajate Föderatsiooni juhatuse liige.

Peterson on lõpetanud Tallinna Majanduskooli õigusteaduse erialal. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis õigusteadust ja ajakirjandust. Peterson oli aastatel 1994–1998 Noorte Sotsiaaldemokraatide president ja 2009–2013 Tartu linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige. Petersoni 18-aastane poeg lõpetas äsja Hugo Treffneri gümnaasiumi ning kaalub inseneri ja diplomaadi õpingute vahel. Petersoni kirg on jalgrattasõit.

Tervise- ja tööministri prioriteedid on hooldekodukoht pensioni eest, alampalga maksuvabastus, tervishoiuteenuse kättesaadavus, paindlikud ja turvalised töösuhted, haiguspäevade hüvitamine ja uuendused karjäärivahetusprogrammides.

Madis Kallas
keskkonnaminister

Madis Kallas on Saaremaa vallavanem. Ta on olnud Kuressaare linnapea ja abilinnapea.

Kallas tegeles tippsportlasena mitmevõistlusega ja ta tuli Eesti meistriks 4×400 teatejooksus 2008. aastal, 4×110 m tõkkejooksu teatejooksus 2005. aastal ning meeste seitsmevõistluses 2004. aastal. Tippspordi järgselt on ta tegev olnud Saaremaal, töötades muuhulgas Kuressaare haigla nõukogu esimehena ja Saaremaa kriisikomisjoni juhina. Ta on tegev olnud ka Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi projektijuhina (digitaalne tervis ja vaktsineerimine).

Kallas on lõpetanud Tallinna Ülikooli kehakultuuri erialal. Enne seda Kuressaare Gümnaasiumi ja Kihelkonna Põhikooli.

Kallase peres kasvab kolm last.

Keskkonnaministri prioriteedid on Eesti looduse ja metsa hoidmine, metsamaa pindala säilitamine, investeerimine veemajandusse ning veekogude puhtusesesse ning keskkonnakorraldajate ja -kaitsjate palgatõus.

Piret Hartman
kultuuriminister

Piret Hartman vedas eest kuni tänaseni Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantslerina lõimumise, sh kohanemise valdkonda. Valdkonna eesmärkideks on tagada Eestis elavate erinevate rahvuste omavaheline sidusus, suurendada ühtekuuluvustunnet ning tagada Eestisse saabuvate uussisserändajate sujuv kohanemine ühiskonnaga.

Piret on ka Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu esimees. Ta on tegutsenud SDE tegevjuhina, töötanud Riigikogu Kantseleis nii nõuniku kui sekretariaadijuhina ning olnud muuhulgas Eesti Filmi Sihtasutus nõukogu liige ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees.

Piretil on kaks magistrikraadi: Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskonna magistrikraad õppekaval digimuutused ettevõttes ning Eesti Maaülikooli magistrikraad ökonoomika ja ettevõtluse erialal. Vabal ajal õpib Piret koos noorema tütrega flööti ning proovib nädalas korra leida aega sõpradega toiduklubiks.

Kultuuriministri prioriteedid on kultuuritöötajate ja treenerite palkade tõus, kultuuriasutuste tegevustoetuste kasv, kultuuriranitsa vahendite suurendamine, lõimumine ning liikumisharrastuste edendamine.