12 punkti valitsusleppes, millega seisame inimeste toimetuleku ja väärikuse eest

PiretUncategorized, Valitsus

Sotsiaaldemokraatide eestvedamisel leppis valitsus kokku 12 sammu, mis tagavad ka kriisiajal Eesti inimeste TOIMETULEKU, VÄÄRIKUSE JA KINDLUSTUNDE.

 

KINDLUSTUNDE KAKSTEIST:

 

 1. Tulumaksuvaba miinimumi tõus alampalga ehk 654 euroni, mis annab keskmise ja madalama sissetulekuga inimestele aastas kuni 372 eurot rohkem kätte, et hinnatõusudega paremini toime tulla.

 

 1. Lapsetoetus tõuseb kolmandiku võrra ehk 80 euroni. Lapsetoetus on ka varem tõusnud just neil aastatel, mil sotsid on valitsuses.

 

 1. Üksikvanema toetus tõuseb neli korda ehk kerkib 80 euroni. See on suur ja oluline samm edasi, sest üksikvanema toetus on püsinud muutumatuna 19 eurol viimased kaks aastakümmet.

 

 1. Hooldekodukoht pensioni eest. Hinnavahe jääb riigi ja omavalitsuste kanda. See annab võimaluse naasta tööturule neil, kes on seotud igapäevaselt oma lähedase kodus hooldamisega. Väärika vananemise aitavad tagada ka erinevad teenused, mis lubavad abivajavatel eakatel võimalikult kaua oma kodus elada.

 

 1. Sotsiaalne elekter ehk hinnalagi kaitseks ootamatute börsihinna kõikumiste vastu – tagame kodutarbijatele elektri universaalteenuse hinnaga (ca 13-20 senti/kWh) + otsetoetus 5 senti/kWh. Toetused rakenduvad automaatselt ja ei nõua arvetega omavalitsusse pöördumist nagu möödunud talvel.

 

 1. Hinnalagi keskküttele ja gaasile, mis tagab, et kodutarbija soojaarved saavad võrreldes energiakriisile eelnenud ajaga ehk ülemöödunud talve arvetega kallineda kõige enam kaks korda.

 

 1. Ülikoolidele vajalik rahastus, et tagada tasuta kõrgharidus ja õppejõudude palgatõus. Erakorraline rahasüst kõrgharidusse on juba sellel aastal 10 miljonit eurot ning edaspidi suureneb kõrghariduse riiklik rahastus 15% aastas. See tagab Eesti majandusarengu ja tasuvamad töökohad.

 

 1. Seisame Eesti metsa eest! Mets on meie suur rikkus, mida tuleb kaitsta ja heaperemehelikult majandada. Pöörame tagasi eelmise keskkonnaministri poolt suurendatud raiemahud. Kogukondadele olulistes metsades peatab RMK raietööd kuni kohalikega on sõlmitud kokkulepped.

 

 1. Tasuvad töökohad kodukanti edaspidi jaotame euroraha regioonide põhiselt, et kohalikud ettevõtjad ei peaks maakonda uusi töökohti loovate ja palku tõstvate projektide rahastamisel ebavõrdselt konkureerima suurte keskustega.

 

 1. Eluasemete ehitamine väljaspool suurlinnu. Loome programmi, mis toetab ettevõtjaid üürielamute või müügiks mõeldud korterite ehitamise maapiirkondades.

 

 1. Suurendame Kaitseliidu rolli ja rahastust igaühel on riigikaitses panus ja Kaitseliidu roll peab siin kasvama. Personali värbamiseks ja väljaõppe laiendamiseks suurendamine eelarvet.

 

 1. Soodsa ja rohelise taastuvelektri tootmise kiirendamine, et aastaks 2030 on kogu Eestis tarbitav elekter taastuvelekter. Teeme vajalikud investeeringud, et kaitsta meie kodutarbijaid, majandust ning keskkonda.

 

Tugev Eesti suudab seista oma inimeste toimetuleku, väärikuse ja kindlustunde eest. Lähenevad Riigikogu valimised on referendum, kuidas muuta Eesti maksusüsteem õiglasemaks, et jõukad saaksid anda suurema panuse ning väikese ja keskmise sissetulekuga pered tuleksid paremini toime. Vaid nii on ka pikaajaliselt võimalik rahastada Eesti sotsiaalkaitset, tervishoidu ja haridust.