66 volikogu liiget ja omavalitsusjuhti toetavad tasuta lasteaia ettepanekut

Kirill KlausLapsed ja pered

66 omavalitsusjuhti ja volikogu liiget erinevatest Eesti linnadest ja valdadest kutsuvad riigikogu toetama sotsiaaldemokraatide esitatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise eelnõu, mis vabastab lastevanemad lasteaia kohatasu maksmisest ja jätab need kulud riigi kanda.

„Lasteaed on osa lapse haridusteest. Lapsevanemad ei pea tasuma oma laste üldhariduse eest ja ka kõrgharidus on üldjuhul noortele tasuta, kui nad saavad oma õpingutega ettenähtud ajal hakkama. Selle valguses on ebaõiglane, et laste haridustee algus on Eestis tasuline ja väikeste laste vanematelt küsitakse alushariduse eest raha. Laotakse ju lasteaias vundamenti kooli minekuks,“ seisab riigikogu kultuurikomisjonile ja ka kõigile riigikogu saadikutele läkitatud kirjas.

Oma pöördumises rõhutavad omavalitsusjuhid ka seda, et kriisi tõttu on seaduseelnõu kiire seadustamine ja ellu rakendamine eriti olulised.

Mitu omavalitsust peatas tervisekriisi ajal vanematelt kohatasu küsimise. Kuna majanduskriis vähendab ka linnade ja valdade tulusid, siis ei suuda omavalitsused pikalt oma eelarvetest neid kulusid tasuda. „Kasvav töötus ja vähenevad sissetulekud muudavad juba lähitulevikus peredele lasteaia tasude maksmise keerulisemaks,“ ütles Setomaa vallavanem Raul Kudre.

Kudre sõnul nõuab see küsimus riiklikku lahendamist. Lasteaiatasu kaotamine eeldab, et omavalitsustele kompenseeritakse saamata jäänud tulu riigieelarvest.

Riigikogu kultuurikomisjon arutab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusi oma tänasel istungil. Eelnõu jõuab lähinädalatel riigikogu suurde saali.