Absoluutses vaesuses laste arv kahanes aasta jooksul kaks korda