Alaealisi seksuaalse ärakasutamise eest kaitsev eelnõu jõuab riigikogu täiskogu ette

digiUncategorized

Riigikogus tuleb täna teisele lugemisele karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise eelnõu, mis keelustab täisealistel seksuaalsuhted alla 16-aastaste lastega. Selle keelu rikkujat saab edaspidi karistada kuni viieaastase vangistusega.

Eelnõu, mis tõstab seksuaalse enesemääramise eapiiri 14-eluaaastalt 16-aastale, puhul on tegu valitsuse, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja EKRE ühiseelnõuga. Nimelt koondati kolm eelnõu enne teist lugemist ühte eelnõusse.

Õiguskomisjoni aseesimehe Heljo Pikhofi sõnul tegid parlamendi koalitsiooni- ja opositsioonierakonnad selle eelnõu puhul harvanähtavalt head koostööd.

„Seadusemuudatuse keskseks eesmärgiks on kaitsta alaealisi seksuaalse ärakasutamise eest, mitte keelustada väikese vanusevahega noorte või eakaaslaste vabatahtlikke suhteid. Kõigile peab saama selgeks, et lapse ja täiskasvanu suhte eest kannab vastutust täiskasvanu ja et alla 16-aastasega vahekorda astumine muutub peagi seksuaalkuriteoks. Lapseohtu noored ei ole seksuaalelu mõttes piisavalt küpsed ja langevad pahatihti neist oluliselt vanemate inimeste väärkohtlemise ohvriks,“ märkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonda kuuluv Pikhof.

Kui täiskasvanu astub vahekorda 14-või 15-aastasega, siis ootab teda  kuni viieaastane vangistus. Alla 14-aastase lapsega vahekorda astumise eest saab karistada kuni kaheksa-aastase vangistusega. Erandina on lubatud noore täiskasvanu ja 14–15-aastase konsensuslik seksuaalsuhe, kui vanusevahe on kuni viis aastat.

Eelnõu muudab ka perekonnaseaduse sätet, mis annab kohtu loal õiguse erandkorras abielluda alates 15-eluaastast. Edaspidi saavad abielluda ainult täisealised.

Seaduse jõustumisajaks on kavandatud 1. november.