Annela Ojaste: lasteaedade rahastamine Tallinnas väheneb

Ann VaidaLapsed ja pered, Tallinn, Tallinn 1, Tallinn 2, Tallinn 3

Tallinna linnavolikogu liikme ja endise Asunduse lasteaia direktori Annela Ojaste sõnul linna tulubaas kogu aeg suureneb, kuid lasteaedade rahastus on seisnud samal tasemel juba aastaid.

“Tallinna lisaeelarvega linna tulubaas suureneb, kuid hariduse investeeringute osa hoopis vähendatakse, see tähendab et proportsionaalselt hariduse osakaal eelarves kannatab. Lasteaedades maksavad lapsevanemad igal aastal suurenevat kohamaksu, kuigi paljud lapsed veedavad päevad sellistes majades, mis on kaugel sellest, et pakkuda turvalist ja kaasaja nõuetele vastavat teenust,” ütles Ojaste.

“Aastaid on räägitud Tallinna lasteaedade väga halvast olukorrast. Pea pooled linna lasteaedadest vajavad osalist remonti ning kümmekond on nii halvas seisus, et tegelikkuses sinna lapsi lubada ei tohikski,” lisas Ojaste.

Tema sõnul suurendab üksikisiku tulumaks eelavet igal aastal, linnaisad käivad ikka linte lõikamas ja advendiküünalt süütamas. Lasteaedades neil aega käia ei ole, seetõttu nad ei tea, et paljud lapsed veedavad oma päeva tervistkahjustavas keskkonnas. “Vanadel hoonetel on olematu ventilatsioon, tihti ei tööta amortiseerunud küttesüsteemid ning majades on halb õhk rohkete avariide tõttu. Rääkimata pudenevatest fassaadidest ning treppidest,” ütles Ojaste.

Möödunud aasta detsembris linnavolikogu istungil eelarvet tutvustades sõnas linnapea Taavi Aas, et linnas on 8 lasteaeda, mis renoveerimist vajavad ning linn neid järjest ka remondib. Tegelikkuses leidus 2018. aasta linnaeelarves raha vaid 1 lasteaia renoveerimiseks.

“Head linnavalitsejad, kui teie tempo on üks lasteaed aastas, siis see viimane, kaheksas vajub lihtsalt kokku ning loodame väga, et seal lapsi sees ei ole,” kommenteeris Annela Ojaste.

Ojaste sõnul on Tallinna linn kreenis, sest linnajuhtimise ainus eesmärk on häälte hoidmine ja kogumine, et säilitada oma positsiooni ja ametikohti.