Anto Liivat: Tallinn peab jätkama sporditegevuse toetuse maksmist ka siis, kui tavapäraseid treeninguid ei toimu

Kirill KlausTallinn

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees sotsiaaldemokraat Anto Liivat teeb Tallinna linnavalitsusele ettepaneku jätkata spordiklubidele toetuse (nn pearaha) maksmist ka olukorras, kus treeningud tavapärases vormis toimuda ei saa.

Enam kui kaks kolmandikku pealinna lapsevanematest on tänaseks lõpetanud trenniraha maksmise. „Kui treeninguid ei toimu ja majanduse olukorra suhtes valitseb suur ebakindlus, on see ka mõistetav, kuid annab spordiklubidele väga tugeva hoobi. „Kahel kolmandikul pealinnas tegutsevatest spordiklubidest moodustab linna toetus kuni kolmandiku eelarvest, ülejäänud kulud katab lapsevanemate omaosalus,“ ütles Liivat.

Linnalt sporditegevuse toetust saavad klubid peavad garanteerima kokkulepitud mahus ja vormis treeningute toimumise, mis pole eriolukorra tingimustes paraku võimalik. Liivati sõnul tuleb eriolukorras rakendada erakorralisi meetmeid: „Teen linnavalitsusele ettepaneku esitada volikogule eelnõu vajalike regulatsioonide muutmiseks, et klubidele sporditegevuse toetuse maksmine saaks jätkuda vähemalt eriolukorra lõpuni.“

Tallinna linn maksab sporditegevuse toetust 158 klubile, kus treenib üle 22 000 lapse ja noore. „On väga oluline, et kõik, kes osalesid regulaarselt
sporditreeningutel, jääksid klubidega seotuks ning saaksid jätkata treeningutega niipea, kui võimalik. Selleks tuleb aga linnal aidata treeneritel ja klubidel rasked ajad üle elada,“ lisas Liivat.

Sporditegevuse toetuseks on pealinna 2020. aasta eelarves ette nähtud 5,73 miljonit eurot. Toetuse saaja kohustub kasutama toetust sihtotstarbeliselt
treenerite töötasudeks, spordirajatiste üürikuludeks ning kuni 30% ulatuses muude sporditegevusega seotud kulude katteks.