Barbi Pilvre: suurem osa lähisuhtevägivallast on veel tabu ja karistamatult peidus

Ann VaidaSiseturvalisus, Võrdõiguslikkus

Sotsiaaldemokraat Barbi Pilvre kinnitas täna riigikogu konverentsikeskuses toimunud arutelul, et mida rohkem ja avameelsemalt lähisuhtevägivallast räägitakse, seda lihtsam on vägivalda ennetada ja tõkestada ning ohvreid aidata. 

Pilvre tõi välja selle, et suur osa lähisuhtevägivallast on meil veel tabu ja karistamatult peidus. „Selle jäämäe varjatud pooleks on venekeelsed inimesed, kelle mured ei jõua sageli politsei vaatevälja ega ka statistikasse. Tegeleda tuleb ka vaimse vägivallaga, kus sekkumine on hoopis problemaatilisem. Vaimse vägivalla puhul  keegi kedagi ei löö, ent psühholoogiline kahju on mõõtmatu,“ märkis Pilvre.

Üle Eesti paiknevad naiste tugikeskused osutavad eelmise aasta algusest vägivalla ohvritele riiklikku teenust, lähtudes ohvriabi seaduse sätetest. Sotsiaalministeeriumi hinnangul on vaja teha siin rohkem koostööd nii kohalike omavalitsuste kui ka teiste kogukonna liikmetega. Ohvrite abistamise kõrval tuleb senisest enam pöörata tähelepanu vägivalla ennetamisele ja vägivalla toimepanijatele. Pärnus on praegu käimas pilootprojekt, kus kodust eemaldatakse vägivallatseja, mitte ohver ning selles suunas on kavas ka edasi liikuda.

Seminaril „Lähisuhtevägivald – kuidas riik saab aidata?“ andsid siseminister Andres Anvelt, siseministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti ning naiste tugikeskuste esindajad ülevaate sellest, mida Eesti riik praegu teeb lähisuhtevägivalla tõkestamiseks ja mis on lähiajal teoksil. Konverentsil esinesid kõnedega ka riigikogu liige  Oudekki Loone ja Pärnu naiste tugikeskuse juhataja Margo Orupõld.