Eduard Odinets Liina Kersnale: haridusliku ebavõrdsuse süvenemine nõuab kiiret sekkumist

Kirill KlausHaridus

Sotsiaaldemokraatide nõudmisel peab haridus-ja teadusminister Liina Kersna riigikogu ees selgitama, mida kavatseb riik ette võtta, et saada jagu üha süvenevast hariduslikust kihistumisest, mis ohustab tuhandete noorte käekäiku.

„Eesti koolides toimub juba teist õppeaastat õppetöö kriisi tingimustes, mis on jätnud oma jälje kogu haridussüsteemile. Distantsõppe tulemusena on hariduslik ebavõrdsus kasvanud, õpilaste psühholoogiline seisund halvenenud ja õpiraskustega õpilaste arv mitmekordistunud. Need probleemid mõjutavad oluliselt terve põlvkonna haridusteed ja hakkamasaamist tulevikus ning vajavad riigi viivitamatut sekkumist koos kindla plaani ja ressurssidega,“ märkis arupärimise üle andnud Eduard Odinets.

Sotsiaaldemokraadid küsivad Liina Kersnalt, milliseid konkreetseid samme on haridus- ja teadusministeerium astunud, et distants- ja hübriidõppe tulemusena tekkinud lüngad õpilaste teadmistes saaksid täidetud. Samuti tuleb tal anda ülevaade sellest, kas ministeerium on loonud tugisüsteeme, mis aitaksid õpilastel toime tulla stressi ja teiste psühholoogiliste probleemidega.

„Millist tuge pakutakse õpetajatele, kes seisavad samuti silmitsi stressi, väsimuse, ületöötamise ja muude kriisiaja muredega? Mis ulatuses on ministeeriumil plaanis toetada koolipidajaid õpetajatele ületunnitöö hüvitamisel? Milline on ministeeriumi konkreetne tegevuskava, mis suurendaks koolide tehnoloogilist võimekust distantsõppe korraldamiseks?,“ seisab arupärimises. Odinetsi sõnul pole kuhugi kadunud vajadus perede toetamise järele. Näiteks puudub arvuti 200 lapsel, kes õpivad Kohtla-Järve munitsipaalkoolides.

Veel tahavad sotsiaaldemokraadid teada, kas riigikogule esitatud haridusvaldkonna arengukava aastani 2035 käsitleb lähtuvalt kriisi õppetundidest suurenenud hariduslikku ebavõrdsust.