Riina Sikkut: Seadusandjate enamus asus patsientide poolele

digi

Riigikogu toetas täna häältega 46:42 sotsiaaldemokraatide ettepanekut lükata tagasi EKRE esitatud ravimiseaduse muutmiseelnõu, mis üritas viimasel hetkel teha apteegiturul kannapööret.

Sotsiaaldemokraat Riina Sikkut avaldas heameelt, et riigikogus on ülekaalus need saadikud, kes leiavad, et apteegituru lahendused peavad teenima patsiente ja mitte lähtuma kellegi ärihuvidest.

Sikkuti sõnul oli EKRE eelnõu ilmekas näide sellest, kuidas asjad Eestis ei peaks käima. „Ootamatult tehakse kannapööre, eelnõu esitajad pole eelnõu sisuga kursis ja ettekandjal pole selge isegi probleem, mida lahendada üritatakse. Lisaks ei ole valdkonda juhtiv minister pakutud lahendusega nõus,“ märkis Sikkut. „Selle eelnõu tagasilükkamine oli parlamentaarse väärikuse küsimus.”

Ta osutas sellele, et kolm kuud tagasi oleks sama eelnõu toonud kaasa teistsuguse arutelu. „Siis hirmutati meid rohkem kui 300 apteegi sulgemisega 1. aprillist ja kaheldi selles, et patsient maksab liiga palju. Nüüdseks on selge, et 1. aprillil apteeke ei suleta – üks suuromanikke on seda kinnitanud. Ka on ajakirjandus teinud hinnavõrdlustega väga head tööd ning apteekrite liit hinnanud liigseid ülalpidamiskulusid. Järeldus on ühine. Ravimite ostjad, kes on tihtipeale eakad, krooniliste haigustega patsiendid ja ka kõik sotsiaalmaksu maksjad maksavad kinni ülemäärased kasumid ja ülalpidamiskulud,“ rääkis Sikkut.

Sikkuti väitel on mõistetav, et apteegiturul põrkuvad erinevaid huve ja soove ning inimesed kipuvad oma teadmisi ja kogemusi kõige õigemaks pidama. „Seadusandjatena on meie kohustus teistsugune. Me peame oma huvid kõrvale jätta ja asuma patsiendi poolele, kaitsma nende tervist,“ ütles Sikkut.