Haridusarutelu Toompeal: kes õpetab tulevikus meie lapsi?

Ann VaidaHaridus

Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni korraldusel toimub kolmapäeval parlamendi konverentsisaalis arutelu selle üle, kuidas tagada, et noored õpetajad leiaksid tee kooli ja et häid õpetajaid jaguks ka tulevikus lapsi õpetama.

Arutelu „Õpetajate järelkasv – kes õpetavad tulevikus meie lapsi?“ avab riigikogu esimees Eiki Nestor. Ettekannetega esinevad Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer ja õpetaja Hele Kiisel, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi direktor Kristi Vinter ning Triin Noorkõiv MTÜst Alustavat Õpetajat Toetav Kool.

„Kuigi Eesti koolide üldine tase pole laita ja meie õpilased saavad PISA testides silmapaistvaid tulemusi,  seisab haridussüsteem silmitsi arvukate väljakutsetega. Neist üks tõsisemaid puudutab õpetajate järelkasvu: õpetajaskond vananeb, teatud piirkondades valitseb juba praegu õpetajatest suur puudus ning koolidesse ei jagu meesõpetajaid ega tugispetsialiste,“ ütles sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Toomas Jürgenstein.

Jürgensteini sõnul saab  vaatamata arvukatele probleemidele arutelule vastu minna lootusrikkalt. „Tänane  valitsusliit on asunud otsustavamalt haridusse panustama. Hea kool ja haritud rahvas algavad pühendunud ja headest õpetajatest, kellele tuleb maksta väärikat palka. Selles vallas on viimastel aastatel toimunud selge nihe ja õpetajate palgad on tuntavalt tõusnud,“ lausus Jürgenstein.

Haridusarutelu algab Toompeal homme kell 10.