Heljo Pikhof: igaüks peab tundma end turvaliselt nii kodus, tänaval kui internetis

Kertu ValgeTartu

Õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof rõhutas täna riigikogus peetud arutelu ajal, et sisejulgeoleku tagamine on üks riigi kesksemaid ülesandeid, kus oma roll on kanda laiapõhjalisel riigikaitsel ning ka tõhusal majandus -, regionaal- ja sotsiaalpoliitikal.

„Sotsiaaldemokraatide visioon on lihtne: Eesti peab olema riik, kus igaüks tunneb ennast turvaliselt ja kaitstuna nii kodus, tänaval kui internetis. Turvalisuse kindlustamine on valdkond, kus ei tohi lubada järeleandmisi ega tegutseda kergekäeliselt. Eriti vastutustundetu on inimeste turvatunde najal poliitilise kasu lõikamine,“ ütles Pikhof.

Üldise turvatunde suurendamisele aitab Pikhofi sõnul kaasa  idapiiri väljaehitamine koos tööd alustanud piirivalve kiirreageerimisüksusega, mis võitleb piiriülese kuritegevusega. Plusspoolele luges ta ka selle, et läinud aastal ei vähenenud Eestis ei politseinike ega piirivalvurite read. „Nüüd tuleb leida vahendid, et suurendada piirkonnapolitseinike arvu ja kohalolekut,“ märkis Pikhof.

Kutseliste päästjate ja politseinike kõrval väärivad eraldi tunnustust ka vabatahtlikud päästjad ning abipolitseinikud, kes oma vabast tahtest panustavad meie ühisesse turvalisusse, lisas Pikhof.