Heljo Pikhof: Õiguskomisjon toetas laenuandjatele rangemate kohustuste panemist

Kertu ValgeTartu

Riigikogu õiguskomisjon toetas võlaõigusseaduse muutmist, mis kohustaks eluasemelaenu andjaid jagama laenuvõtjatele senisest põhjalikumat teavet sõlmitavast lepingust, lubaks laenulepingut sõlmida üksnes krediidivõimelise laenuvõtjaga ning annaks võimaluse 7 päeva jooksul lepingust taganeda.

“Eluasemelaenu võtmine on enamike inimeste jaoks üks kõige suurematest finantsotsusest ning seetõttu on õige sundida laenuandjat igakülgselt infot andma ning samuti panna neile kohustuse hinnata laenuvõtja maksevõimet,” ütles õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof (SDE).

Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE) kohaselt pannakse laenuandjale elamukinnisvaraga seotud laenulepingut puudutava üldise teabe esitamise kohustus ning samuti tuleb tarbijale enne lepingu sõlmimist anda senisest põhjalikumat lepingueelset teavet, et tarbija saaks lepingu sõlmimise otsuse teha võimalikult kaalutletult ning kõiki lepinguga seotud olulisi asjaolusid silmas pidades.

Eelnõu järgi võib laenulepingu sõlmida üksnes juhul, kui tarbija on krediidivõimeline. Kui seda reeglit rikutakse, alaneb lepingujärgne intressimäär automaatselt seadusjärgsele intressimäärale, mis on praegu 0,05 protsenti.

Samuti näeb eelnõu ette õiguse taganeda 7 päeva jooksul põhjust avaldamata elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingust.

Eelnõuga võetakse üle EL-i hüpoteekkrediidi direktiiv, mille peamine eesmärk on ühtlustada elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute regulatsioon Euroopa Liidus ning tagada seejuures selles valdkonnas kõrge tarbijakaitsetase.

Seaduseelnõu tuleb riigikogus esimesele lugemisele 20. jaanuaril.

Allikas: Uudised ERR.ee