Heljo Pikhof: patsiendiseadus peab ära hoidma haige ja arsti suuremad tülid

Kertu ValgeTartu

Täna jõuab riigikogu menetlusse mahukas patsiendiseaduse eelnõu, mille koostamise käigus said  sotsiaaldemokraadid ettepanekuid ja tagasisidet enam kui 70lt ühingult, erialaliidult, riigiasutuselt ja kodanikult.

„Sotsiaaldemokraatide fraktsioon kutsus 2011. aasta septembris kõiki huvilisi esitama arvamusi ja parandusi patsiendiseaduse kohta. Avalik ja tegelikult ka esmakordne avalik arutelu ühe eelnõu üle kinnitas meie veendumust, et Eesti õigusruum vajab patsiendiseadust,“ märkis sotsiaalkomisjoni liige Heljo Pikhof.

Põhjaliku töö tulemusena valmis eelnõu, mis pakub välja reeglid haige ja arsti vaheliste vaidluste lahendamiseks ning annab patsientidele täiendavaid õigusi. Riik peab ametisse nimetama patsiendi nõunikud, kes hakkavad inimesi kaitsma nende õiguste tagamisel. Täna tuleb selleks reeglina palgata advokaat.

 „Arsti ja patsiendi vahel on väga eriline suhe, kus üks pool on enamasti targem ja teine nõrgem. See tundlik suhe peab saama paremad õiguslikud alused. Ka on meie eesmärgiks seada sisse praegusest korrast märksa tõhusam ja inimsõbralikum kohtuväline meditsiinivaidluste lahendamise süsteem,” rääkis Pikhof. „Mida teha, kui hingevaakuv laps vajab vereülekannet, aga vanemate usulised tõekspidamised seda keelavad? Kuidas käituda, kui oled läinud vabatahtlikult ravimeid katsetama, aga su tervis halveneb poole kuuri ajal? Kelle käest otsida õiglust ja halastust, kui lähedase hooldusravi ei ole ei hooldus ega ravi?“ tõi ta näiteid äärmuslikest olukordadest, mida patsiendiseadus reguleerima hakkab.

Eelnõu näeb ette ka patsientide senisest parema informeerimise, pannes arstile kohustuse anda haigetele arusaadavas keeles  teavet alternatiivsete ravivõimaluste kohta. „Arsti ja patsiendi vahel peab olema koostöö ja usaldus. Äärmuslikel juhtudel, kui haige ise on otsustusvõimetu, saab nõusolekut küsida patsiendi usaldusisikult. Patsiendiseadus austab inimese vaba valikut,“ sõnas Pikhof.

Eelnõu reguleerib arsti ja patsiendi õiguste ning kohutuste kõrval ka teadusuuringute ja kliinilise õppetöö korraldusega seonduvat ning sätestab sanktsioonid.