Helmen Kütt: alkoholi odavamaks tegemine tuleb rahva tervise arvelt

Ann VaidaTervishoid

helmen kütt

Sotsiaaldemokraat Helmen Kütt hoiatas eile riigikogus kõnetoolist, et alkoholiaktsiisi langetamine ohustab otseselt rahva tervist ja toob suure tõenäosusega kaasa viinasurmade ning haigekassa kulude kasvu.

Kütt tõi esmalt välja, et aktsiisimuudatusi kiirkorras läbi suruv koalitsioon rikub pea kõiges seaduseelnõude menetlemise head tava. „Mõjud rahva tervisele ja tervishoiusüsteemile on jäetud täiesti käsitlemata. Rahanduskomisjoni esimees ei vaevunud sotsiaalkomisjonilt isegi arvamust küsima, rääkimata võimalikust ühisistungist. Rahanduskomisjoni kutsutud 14 organisatsioonist rääkis ainsana vaid Arstide Liit murest ja ohtudest, mida alkoholiaktsiisi alandamine kaasa toob,“ märkis Kütt.

Sotsiaalkomisjoni aseesimehe sõnul on arstide kõrval eelnõu vastu ka 22 noorteorganisatsiooni, kes tegid hiljuti ühispöördumise. „Paraku on arstide ja noorteühenduste hääl nõrk ja ka raha on neil vähe, et oma sõnumit laiemalt levitada. Seega pean oma kohuseks tuua nende pöördumistes toodu riigikogu suurde saali,“ lisas Kütt.

„Eelmisel aastal vähenes absoluutalkoholi tarbimine 2017. aastaga võrreldes kaks protsenti, mis on viimase kümne aasta madalam tase. Ka oli langustrendis alkoholisurmade arv. See näitab, et senine alkoholipoliitika on liikunud õiges suunas ja aktsiisi vähendamine töötab vastu tehtud jõupingutustele,“ rääkis Kütt. „Alkoholi odavamaks muutmine ja selle tarbimise soodustamine suurendavad alkoholist tingitud tervisekahju ning toovad kaasa surmade ning tervishoiukulude kasvu.  Konjunktuuriinstituudi andmetel sureb alkoholi tõttu Eestis aastas üle 1000 inimese. Alkoholist põhjustatud rahaline koormus haigekassale on ca 50 miljonit eurot aastas.“  Arstide Liidu avaldusele tuginenud Küti sõnul võib 25-protsendiline aktsiisilangetus põhjustada aastas ligi 150 inimese täiendava surma.

Sotsiaaldemokraadid esitasid eelnõule mitu muudatusettepanekut, mida riigikogu küll  teisel lugemisel ei hääletanud. Ühe ettepaneku kohaselt tuleks riigieelarvesse laekunud alkoholi- ja tubakaaktsiisist 10 protsenti kanda üle haigekassale. Veel taotlesid sotsiaaldemokraadid, et valitsus esitab hiljemalt 2021. aasta 1. jaanuariks riigikogule analüüsi seaduse mõjude kohta ning algatab aktsiisimäära muudatused, kui tagajärjed rahva tervisele, tarbimisele, ettevõtlusele või eelarvele on negatiivsed.

Lõpetuseks tsiteeris Kütt peapiiskop Urmas Viilmad: „maksudega ei tohiks kiirustades mängida. Eriti kui muudatuste peamiseks eesmärgiks on esmajärjekorras parema maksutulu taotlemine ja tagaplaanile jäävad inimesed. Nii võib 12 sendist saada hinge hind!”