Helmen Kütt: hoolekandereformiga venitamine on kuritegu abi vajavate inimeste vastu

digiOmastehooldus

Riigikogu asub täna arutama sotsiaaldemokraatide algatatud eelnõu, mille eesmärgiks on parandada otsustavalt eakate hooldamise süsteemi ja jõuda lähiaastatel selleni, et abivajajad saaksid õigel ajal õige teenuse ja vajadusel ka koha hooldekodus.

„Hoolekandereformi hädavajalikkusest on räägitud pikki aastaid. Sellega venitamine on sisuliselt kuritegu nii hooldust vajavate inimeste kui nende lähedaste vastu, kellest paljud ei suuda kinni maksta hooldekodu arveid ega tasuda teenuste eest. Kui inimene tõesti enam oma kodus hakkama ei saa, siis ei tohi tal rahapuuduse tõttu jääda hooldekodusse minemata,“ ütles riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt.

Sotsiaaldemokraatide otsuse eelnõu kohustab valitsust töötama välja lahendused väärika vananemise ja omastehooldusega seotud valukohtade jaoks. Kui valitsuses jagub poliitilist tahet ja ka südametunnistust, siis on võimalik reformiga  2021. aastal algust teha ja sotsiaalvaldkonda lisaraha suunata, kinnitas Kütt.

Sotsiaaldemokraadid on seisnud järjepidevalt hooldatavate ja omastehooldajate elu kergendamise eest. „Esitasime oma eelnõu uuesti vahetult pärast seda, kui Keskerakonna kongress võttis augusti lõpus vastu avalduse, mis lubas uut pikaajalise hoolduse korraldust. Paraku ei ole sõnadele järgnenud tegusid – need lubadused ei kajastu kuidagi tuleva aasta riigieelarves. Aga eelarve pole sugugi veel lukus,“ rääkis Kütt.

Küti sõnul ootab ühiskonna enamus võimulolijatelt mitte rahvast lõhestava referendumiga tegelemist, vaid  hoolekandega seotud põletavate probleemide leevendamist.