Helmen Kütt: rehabilitatsiooniteenuse rahastamine peab olema jätkusuutlik

Ann VaidaTervishoid

Riigikogu sotsiaalkomisjon sai tänasel istungil ülevaate rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavusest ning arutas sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse baasrahastust sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti ja töötukassa esindajatega.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti sõnul peab rehabilitatsiooniteenuse rahastamine olema jätkusuutlik. „Sotsiaalkomisjonis jäi kõlama lisaks probleemidele rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavuses ka mure, et puudub riiklik plaan, kuidas täita kohustusi Euroopa Liidu vahendite lõppedes 2020. aasta järgselt,“ ütles Kütt.

„On positiivne, et tänaseks on saavutatud kokkulepe, et üle 400 sotsiaalse rehabilitatsiooni ootel puudega last saavad tänavu selle teenuse. See aga ei taga kindlust tulevikuks, kui see baasrahastuses ei kajastu,“ märkis Kütt.

Sotsiaalkindlustusameti esindaja sõnul likvideeritakse rehabilitatsiooniteenuste ootel olevate laste järjekord süsteemisiseste ressursside ümberjagamise ja muudatuste arvelt. Seega saavad puudega lapsed teenusele ilma järjekorras ootamata.

Need 16-aastased ja vanemad inimesed, kes on esitanud või esitavad taotluse sel aastal ja kes on suunatud rehabilitatsiooniteenustele, jäävad järjekorda.

Sotsiaalkomisjoni liikme Jüri Jaansoni sõnul tuleb sotsiaalkindlustusametit kiita puudega laste rehabilitatsiooniteenuse järjekorra probleemi kiire lahendamise eest.

„Rehabilitatsiooniteenuste baasrahastuse tagamiseks tuleb välja töötada terviklik lahendus. Ei tohi tekkida olukorda, et inimene jääb rahapuudusel pikaks ajaks rehabilitatsiooniteenuse järjekorda. Samas peaksid rehabilitatsiooniteenused olema paremini eesmärgistatud,“ ütles Jaanson.

Sotsiaalkindlustusameti esindaja sõnul on lisaks baasrahastusele vaja analüüsida, kas kõigile lastele on vaja koostada rehabilitatsiooniplaani enne teenustele suunamist. Samuti tuleb analüüsida sõidu- ja majutuskulude rahastuse osakaalu teenustes.

Sotsiaalministeeriumi esindaja sõnul on vaja korrastada süsteemi nii, et rehabilitatsiooniplaanide koostamise kulu väheneks ja raha saaks rohkem suunata teenuste osutamiseks.

Seoses töövõimereformiga saavad osalise töövõimega inimesed tööalast rehabilitatsiooni töötukassast. Sügava puudega inimesed ja lapsed saavad sotsiaalset rehabilitatsiooni endiselt sotsiaalkindlustusametist.