Helmen Kütt: sotsiaalkomisjoni esimehe juhtimisstiil takistab sisulist arutelu

Kirill KlausTervishoid

Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt peab kahetsusväärseks, et sotsiaalkomisjon on viimasel ajal jäänud kõrvale apteegireformi ja ravimite kättesaadavust puudutavatest aruteludest. Sellise tasalülitamise põhjuseks on keskerakondlasest komisjoni esimehe Tõnis Mölderi ainuisikulised
otsused.

„Olen viimased üheksa aastat olnud tihedalt seotud riigikogu sotsiaalkomisjoni tööga, mida olen lähedalt näinud nii koalitsioonis kui opositsioonis olles, aga ka ministriametis. Oma kogemuse põhjal saan väita, et olenemata sellest, kes on komisjoni juhtinud, on ühiskonna jaoks olulised küsimused väärinud alati erakondade üleseid arutelusid. Paraku on tänase esimehe juhtimisstiil viinud olukorrani, kus sotsiaalkomisjon pole varsti juba kaks kuud käsitlenud apteegireformiga seonduvaid teemasid,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonda kuuluv Kütt. „Pretsedenditu on samuti see, kuidas komisjoni esimees töötab vastu oma erakonnakaaslasest ministrile,“ lisas ta.

Küti sõnul pöördus sotsiaalminister Tanel Kiik juba läinud aasta 18. detsembril komisjoni poole kirjaga arutada ettepanekuid, mis nägid ette apteegireformi etapiviisilise rakendumise. „Kahjuks ei toonud komisjoni esimees seda teemat komisjoni ette. Eitava vastuse ministrile saatis ta ainuisikuliselt ja sedagi alles 23. jaanuaril,“ märkis Kütt.

Samuti ignoreeris Mölder aseesimehe ettepanekut. Nimelt saatis Kütt 3. veebruaril komisjoni esimehele ja kõigile komisjoni liikmetele kirja palvega panna sotsiaalkomisjoni veebruari esimese istunginädala päevakorda ülevaade sellest, kuidas on Eesti reformi jõustumisel kaetud apteekidega ja kuidas on tagatud ravimite kui elutähtsa teenuse kättesaadavus. See eeldanuks sotsiaalministeeriumi ja ravimiameti ametnike komisjoni istungile kutsumist ning andnuks ühtlasi saadikutele võimaluse esitada küsimusi nii
hetkeseisu kui edasiste väljavaadete kohta..

„Minu poolt palutud ülevaadet komisjoni liikmed järgmisel nädalal kahjuks kuulda ei saa, sest töökavas seda punkti pole, kuigi teisipäevane päevakord oleks seda võimaldanud. See olnuks aga ülimalt vajalik, sest neljapäeval, 13. veebruaril hakkab sotsiaalkomisjon arutama kolme ravimiseaduse muutmise eelnõu, millest üks on EKRE saadikute ja kaks sotsiaaldemokraatide algatatud. Sisulist arutelu ilma põhjaliku ülevaateta on aga väga raske pidada. On kurb, et komisjoni liikmed on sellisesse seisu pandud,“ rääkis Kütt.

„Loodan väga, et komisjoni esimehe tööstiil muutub kaasavamaks. Ainujuhtimine tähendab lõpuks ka ainuvastutuse võtmist,“ sõnas Kütt.