Helmen Kütt uurib siseministrilt, miks kontroll riiki sisenejate üle lonkab mõlemat jalga

digiKoroonaviirus


Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt ootab siseminister Kristian Jaanilt selgitusi seoses Eesti piiril toimuvaga, kus hoolimata nakatumise kiirest tõusust on kontroll riiki sisenejate vaktsineerituse või koroonavabaduse üle valdavalt olematu.

Siseministrile kirjaliku küsimuse saatnud Kütt osutab valitsuse 16. mai korraldusele riigipiiri ületamise ajutise piiramise kohta, mis koroonaviiruse uue puhangu ennetamiseks kehtestas Eestisse saabujatele rea tingimusi.

„Minu poole pöördunud inimesed on Tallinna lennujaamas üllatusega  märganud, et mingit kontrolli negatiivse testi ega lõpetatud vaktsineerimise kohta seal ei teostata. Minu enda kogemused juulis toimunud reisidest Soome nii autoga kui jala piiri ületades kinnitavad riikide erinevat pühendumist: kui Soome piiril kontrolliti kõiki  sisenejaid, siis Eestisse tagasi tulles puudus Tallinna sadamas riiki tulijate üle igasugune kontroll. Laevalt tulles polnud sadamas ei  piiri- ega ka tollitöötajaid. Samas näitavad nakatumise suhtarvud kiiret haigestumise tõusu,“ märkis Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Kütt.

Ta uurib siseministrilt, kui palju on tänavu kontrollitud inimesi kuude lõikes nii Eesti-Läti kui Eesti-Vene piiril ja kui paljude inimeste riiki sisenemist on tõkestatud. Jaanil tuleb anda sarnane ülevaade ka Tallinna lennujaama ja Tallinna sadamas asuvate piiripunktide kaudu riiki sisenejate kohta.

„Millal sai valitsus teada Euroopa Komisjoni plaanist luua piiriületuse lihtsustamiseks standardlahendus, sealhulgas standardäpp, mis võimaldab QR-koodi ettenäitamisel  üleeuroopaliselt kontrollida Covidi-tõendi kehtivust? Kas ja millal alustati  hankeprotsessi kontrolliks vajalike seadmete soetamiseks?  Kui palju on Politsei- ja Piirivalveametil QR-koodi lugemist toetavad seadmed? Kui  palju oleks neid vaja, et varustada sellega kõik piirikontrolli teostavad ametnikud?,“ pärib Kütt Jaanilt.

Kütt avaldas lootust, et minister vastab tema küsimustele võimalikult kiiresti. „Olukorraga, kus kontroll riiki sisenejate üle lonkab mõlemat jalga, ei saa rahul olla. Täna tundub, et piiranguid peavad täitma inimesed, kes ei reisi, kuid teistest riikide Eestisse tulijad pääsevad ilma kontrollita riiki. See väide põhineb isiklikul kogemusel – Tallinna sadamas polnud mingit kontrolli ei sertifikaadi ega ka mitte negatiivse testi kohta,“ lisa ta.