Helve Särgava: linnavolikogu revisjonikomisjonil on ees töine aasta

Ann VaidaTallinn

Eile õhtul toimunud Tallinna Linnavolikogu istungil kinnitati 2018. aasta revisjonikomisjoni tööplaan, millega seati eesmärgiks erinevate Tallinna asutuste tegevuse seaduslikkuse ja vahendite otstarbekuse kontrollimine.

„Olen veendunud, et planeeritud kontrollimised on äärmiselt vajalikud ja annavad meile kõigile selgust maksumaksjate raha kasutusest. 2018. aasta tööplaan on mahukas ja laiapõhjaline. Ettepanekuid tööplaani tegid kõik linnavolikogus esindatud fraktsioonid, millest komisjon arvestas kõiki täies mahus,“  kommenteeris Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni sotsiaaldemokraadist esimees Helve Särgava.

„Vaatamata kontrollimiste mahukusele tunnevad komisjoni liikmed vastutust Tallinna linna elanike ees ja on valmis pühenduma, kuna see kõik on Tallinna elanike huvides,“ ütles Särgava.

„Selge on see, et kui komisjon on esimese kontrolli lõpetanud, siis seejärel anname koheselt teada ka tulemustest. Juhul kui revisjonikomisjon tuvastab rikkumisi, mille puhul on kahtlus väär- või kuriteo osas, siis kindlasti pöördume õiguskaitseorganite poole, kes saavad anda lõpliku hinnangu,“ lisas Helve Särgava.

Volikogu otsusega on 2018. aastal plaanis kontrollida Tallinna jäätmekäitlusega seonduvat, Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse toetamiseks eraldatud vahendeid, lapsehoiuteenuse kasutamise ja rahastamise korda Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis, Tallinna Keskraamatukogu eelarveliste vahendite kasutamise sadulikkust, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja tema hallatavate asutuse Tondiraba Spordikeskuse tegevust, SA Tallinna Vene Lütseumi tegevuse ja eelarvevahendite kasutamise järelkontroll, Tallinna Linnahalli AS tegevusi, koolide renoveerimiseks sõlmitud lepinguid ja Raadiku elamurajooni arendajaga sõlmitud lepinguid.