Henri Kaselo: Mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt, tere tulemast Kohtla-Järvele!

PiretKohtla-Järve

Kohtla-Järvet on aastakümnete vältel peetud ennekõike põlevkivi- ja keemiatööstusel põhinevaks linnaks. Ajalooliselt on linn rajatud põlevkivikaevurite ja selle haru ekspertide ning teadlaste paigutamiseks. Ometi on see stereotüüp ennast ammendanud – Kohtla-Järve on juba oluliselt rohkem kui pelgalt mono-funktsionaalne tööstuslinn ning head arengupotentsiaali leiab nii mitmes majandusharus. Ettevõtlusega alustamine Kohtla-Järvel või siia laienemine ei ole mingi müstika – paljud siin toimetavad ettevõtjad saavad igalt investeeritult eurolt tagasi vähemalt kaks või rohkem eurot.

Seal, kus on inimene, on ka oma majanduse ökosüsteem. Kui aastakümneid oli Kohtla-Järve majandus keskendunud tööstusele, siis viimastel aastatel näeme, kuidas üha rohkem teisi majandusharusid hakkab samuti arenema. Näiteks kõige enam on arenenud tervishoid ning tänu Ida-Viru Keskhaigla kiirele arengule on muutunud Kohtla-Järve maakonna meditsiinipealinnaks. Keskhaiglas töötab juba ligi 1400 inimest, olles Viru Keemia Grupi (VKG) järel suuruselt teiseks tööandjaks.
Rääkides väljakutsetest, siis probleemiks on demograafia, rahvaarvu – maksumaksjate suur langus viimastel aastatel. Olulist leevendust on toonud Ukraina sõjapõgenike tulek regiooni, mis on pakkunud ettevõtetele uusi oskustöölisi ning elavdanud kohalikku üüriturgu ja majandust laiemalt.

Arvestades Euroopa Liidu Õiglase Ülemineku Fondi (ÕÜF) toetusmeetmete võimalusi ning riigipoolseid investeeringuid piirkonda, on Kohtla-Järvel hulk teisi kaasuvaid harusid, kuhu investeerides õitseks nii kohalik majandus kui ka elanike heaolu tänu teenuste parendamisele ning töökohtade tekkimisele. Iga omavalitsusjuhi huvides on nõustada ja kaasata omavalitsusse ettevõtjaid, mis tooksid linlastele ja ettevõtjatele vastastikust kasu. Olen alati avatud nii väike, keskmise suuruse kui ka suurettevõtjatele, et leida ja pakkuda tegevusalasid, millel on iseäranis praegu väga kõrge kasvupotentsiaal.
Kohtla-Järve ja maakonna ettevõtluse märksõnaks on saanud jätkusuutlikkus
Kohtla-Järve on uuendusmeelne ning hindab tööstusarengut ja innovatsiooni. VKG-s tehtav töö põlevkivi väärindamise nimel, tuulikutootmine, nutikate lahenduste juurutamine kui ka TalTechi Virumaa Kolledži uute jätkusuutlikkusele suunatud erialade loomine on heaks näiteks sellest, kuidas Kohtla-Järve liigub suurte sammudega keskkonnahoidlikuma tuleviku poole. Praegu on avanenud ideaalne ajaaken, et tulla välja mõne uue jätkusuutliku ideega ning asutada kestliku mõttelaadiga ettevõtte just siia, kasutades Ida-Viru Ettevõtluskeskuse, Ida-Viru Investeeringute Agentuuri ja ÕÜF tuge.

Miks just Kohtla-Järve on sobilik koht alustavale ettevõtjale?
Linna kinnisvara hinnad on Eesti ühed kõige soodsamad – ruutmeetri hinnad on sedavõrd head, et aastases lõikes säästaks äripindade kasutamine Kohtla-Järvel ühe-kahe töötaja aastapalga suuruses ressurssi. Teisalt on Kohtla-Järvel hea geograafiline asukoht ja taristu, kuivõrd linn asub Eesti tõmbekeskustele lähemal kui kõik teised Ida-Virumaa linnad. Tootva tööstuse vaates on tänu olemasolevatele suurtööstusettevõtetele ja toimivale tööstuspargile oluliselt lihtsam, kiirem ja praktilisem luua omavahelist infrastruktuuri ning kasutada Euroopa Liidu toetusmeetmeid. Tänu eurorahadele on välja arendatud mitmed olulised asutused ja teenused ning mul on heameel näha, kuidas Euroopa Liidu toetusmeetmed Ida-Virumaale elu ja uusi võimalusi sisse puhuvad.

Kus on ehitus, seal on ka toitlustus ja majutus
Nagu varasemalt mainitud, ootavad Ida-Virumaad ees suuremahulised investeeringud ning ehitused. Üks peamiseid näitajaid ja harusid, mis iseloomustavad riigi majanduslikku käekäiku, on justnimelt ehitussektor – kui selles vallas on kasvamas nii käive kui ka tööjõu maht, siis see tähendab, et riigil läheb üsna hästi. Ehkki suuremas pildis terendavad üleriigiliselt ehitussektori kohal üsna tumedad pilved, siis neid ehitusi, mis on Ida-Virumaale planeeritud, see laias laastus ei puuduta. Mastaapsete ehitusobjektide kohaletulek loob üsna soodsa pinna selleks, et lisaks ehitussektorile hakata jõudsamalt välja arendama nii majutus- kui ka toitlustussektorit.

Lisaks on Ida-Virumaa suurepärane koht sportimise ja siseturismi vaates – alles hiljuti peeti Kohtla-Järvel suuri rahvusvahelisi ujumisvõistlusi ning juba 24. märsil algavad naiste jäähoki maailmameistrivõistlused! Mastaapsete spordiürituste läbiviimiseks on aga mõistagi oluline luua juurde majutuskohti, paraku olemasolevatest ei piisa juba ammu. Seetõttu on veel kindlasti ruumi nt ühele kolmetärnilisele hotellile ja mõnele uuele soliidsele söögikohale. Väikeettevõtjad on juba hästi käima lükanud kodumajutusteenuse pakkumise, investeerides korterite renoveerimisse ning teenides tänu sellele passiivset tulu. Sise- ja välisturist tahab Ida-Virumaad avastada ning mõni uus hotell saaks seega pakkuda edendavat konkurentsi ka muudele majutuskohtadele.

Teatud linna kitsaskohti aitaks lahendada turukonkurents
Kohtla-Järve on juba aastaid silmitsi seisnud ühe ja sama probleemiga, mille puhul pole eelmised linnavalitsused elanike pahameelest hoolimata lahendustele mõelnud. Nimelt on linna kommunaalmajandus olnud võrreldes ülejäänud Eestiga üsna kulukas. Probleemiks – konkurentsi puudus ehk kommunaalmajandus on siiani olnud monopolistlik. Jäätmemajandusfirmad on hakanud vaikselt huvi tundma meie regiooni vastu. Kuna pealinnas ja muudes suuremates kohalikes omavalitsustes on hangete korraldamisel üsna tihe konkurents, siis paratamatult viib tervislik konkurents teatud kommunaalhinnad alla. Jäätmemajanduses, teehooldusteenuste pakkumises ja energiasektoris on meil suhteliselt tugevad käärid ning kui mõni eraettevõte tuleks välja elanike jaoks soodsamate pakkumistega, siis oleks kõigi osapoolte jaoks kasulik delegeerida teatud kommunaalkohustusi erasektorile. Olen vaba turumajanduse usku ning arvan, et erasektoriga koostöös saaksime ajaga lahendada kõrgete kommunaalhindade probleemi.

Õige niši leidmisel ei ole laienemine Kohtla-Järvelt pealinna sugugi mingi unelm
Väide, et Kohtla-Järvelt või Ida-Virumaalt alustatuna on võimalik laieneda ka pealinna, ei ole sugugi uskumatu. Arvatakse, et laieneda saab üksnes Tallinnast mujale. Ei! Võimalik on vastupidi. Meil on lauale tuua ridamisi näiteid sellest, kuidas tänu eesmärgipärasele tegutsemisele on ettevõtted Ida-Virumaa turult välja kasvanud ning liikunud kaugemale. Ei ole vahet, oled sa IT ekspert või toitlustaja – kui sa suudad oma niši leida, kastist välja mõelda ja seda pidevalt edasi arendada, pole su võimetel piire. Kes oleks võinud arvata, et mõni India päritolu inimene eesti keele kiirelt ära õpib, avab Jõhvis oma toidukoha, seejärel laieneb Narva, Kuressaarde ja Kohtla-Järvele ning lõpuks avab ka pealinnas mitu sama kaubamärgiga söögikohta? Kõlab uskumatult, kuid nii see on – Ida-Virumaa on võimaluste maa ning ühtlasi ka väga hea koht selleks, et midagi uut katsetada. Oleme innovatiivsetele mõtetele avatud ning toetame igat algatust nii sõnade kui tegudega.

Meelelahutussektoris on sul vabad käed – lihtsalt tule ja tee!
Väga palju arenguruumi on meie linnas ka meelelahutussektoris ja ööelul. Kohtla-Järvel on piisavalt palju kohalikke noori kui ka tudengeid, kes õpivad siinsetes kõrgkoolide kolledžites. Ka vanemad inimesed, kes aeg-ajalt väljas käivad, tahavad, et neil oleks valikuvõimalus, kuidas oma vaba aega kvaliteetselt ja positiivselt veeta. Ükskõik, mis suunas me vaatame, leiab meelelahutuse korraldamiseks üksjagu ägedaid mõtteid ja võimalusi. Kõigi ajutiste algatuste järgi – olgu see KinoFF või mõni muu toredam projekt – on alati väga suur nõudlus, sest inimesed tahavad mitmekülgset ja meelt lahutavat elu. Seega üleskutse meelelahutajatele – lihtsalt tulge ja tehke, inimesed ootavad teid!

Valdkondi, mis suunas ettevõtjad vaadata saaksid, on seinast seina ning olen valmis ettevõtjatele neid võimalusi tutvustama. Läbimõeldud investeerimisel ja ettevõtlusel ei ole kahe- või enamakordse kasumi või tootluse saavutamine Kohtla-Järvel mingi müüt. Meil on palju motiveeritud tööjõudu, kes on siinsete eripäradega väga hästi kursis. Hea ja tulusa töökoha olemasolu korral ei ole põhjust muretseda, et iga poole aasta tagant tuleb hakata uut inimest otsima – erinevalt Tallinnast või Tartust, kus paljudel kohtadel on pidev kaadrivoolavus ning valitseb ka üldine tööjõupuudus, hinnatakse Ida-Virumaal igat tööd.

Kohtla-Järve ja Ida-Virumaa on tõepoolest võimaluste maa ning patt oleks seda mitte ära kasutada. Mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt, tere tulemast Kohtla-Järvele!

 

Kohtla-Järve linnapea: mida on ettevõtjal Kohtla-Järvel teha? Paljutki!