Hergo Tasuja: Hiiumaa külad ja kogukonnad elavad

digiArvamus

hergo tasuja

Kodukant Hiiumaa juhatuse liige Ester Tammis kirjutas arvamusloo “Külakogukondade areng saab toimuda avatud koostöös otsustajatega”. Olen selle pealkirja ja loo juhtmõtetega nõus. Küll näeme me hetkeolukorda kohati erinevalt. Samuti täpsustan paari fakti, kirjutab Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja Hiiu lehes. 

Arvamusloos on kirjas, et “Puudub igasugune koostöö, sest puudub küla käekäigust hooliv liider” ja lahendusena pakutakse: “Seetõttu on eelkõige vaja toimetada külaliidrite (külavanemad/ seltsid, seltsingud…) tekke suunas/-/”

Koostöös Kodukandi ja külaliikumise eestvedajatega on Hiiumaa vald kehtestanud külavanema statuudi. Külavanemaid aga ei saa valida ülevalt alla ja initsiatiiv selleks peab tulema rohujuuretasandilt. Vald saab olla toetavas rollis, milleks me ka valmis oleme.
Arvan, et külavanem ei ole ainus variant esindamaks kogukonna huvisid. Seda saab teha ka külaselts, haridusselts või mõni muu vabaühendus.

Samas ei ole ma nõus mõtteviisiga, et Hiiumaa külaelu vireleb ja koostööd napib. Meil on vastupidise tõestamiseks häid näiteid küllaga. 22 aastat toimetanud haridusselts EDU koordineerib Puski kiriku taastamist. 14aastane Orjaku külaselts veab eest kultuuritegevust Kassari saarel. Peagi 20. sünnipäeva pidav Pühalepa naistekoda on korrastanud Kuri koolimaja, nii nagu 22aastane Külaselts MUHV on renoveerinud Valgu seltsimaja.

Need on vaid mõned näited, et väärt ideid ja säravaid eestvedajaid meil jagub.
Viimaste aastate ilmestamiseks toon välja Sõru merekooli seltsi, mis piirkonda värskeid tuuli toonud ning vastloodud Hiiumaa haridusseltsi, mis kavandab Kõpus erakool-lasteaia avamist.

Vald valmis igakülgselt toetama
Arvamusloos on väide: “Täna aga oleme olukorras, kus Hiiumaa vallas ei tegele külaeluga otseselt ükski ametnik. Vallavolikogu praeguse koosseisu juures puudub külaelu komisjon.”

Tegelikult on toetavas rollis rohkem kui üks töötaja. Hiiumaa valla osavaldade põhimääruse järgi on osavallavanemad piirkonna arendusjuhid ja kohaliku elu koordinaatorid. Seega on nemad esimene koostöötasand. Hiiumaa arenduskeskuse MTÜde konsultant Kaja Sõrmus on samuti otseseks koostööpartneriks.

Volikogus tõepoolest ei ole säärast komisjoni, kuna näeme, et osavaldade ja osavallakogude kaudu on saare 182 küla paremini esindatud, kui seda suudaks ühe komisjoni kaudu.

Kodukandi ettepanek, korraldada koos vallavalitsusega kogukonnapäev “Hiiumaa külaelu arendamine ja koostöö omavalitsusega” sai valla poolt toetava tagasiside. Niisamuti oleme varasemalt haakunud Hiiumaa külade päevaga, mida Kodukant tänuväärselt aastakümneid eest vedanud on.

Kokkuvõtlikult olen nõus, et häid asju saab edukamalt teha mitme osapoole heas koostöös. Samas näen, et Hiiumaa eri piirkondades jagub väärt ideid ning on särasilmseid inimesi, kes neid eest veavad. Valla esindajana saan lubada, et oleme avatud kaasa mõtlema.

Artikkel ilmus 17. märtsi Hiiu lehes.