Hergo Tasuja: teeme konteinermajade tellimise asemel olemasoleva taristu korda

digiUncategorized

Lehelugu «Sõjapõgenike majutamiseks on riik valmis konteinermajad tellima» (TPM, 5.4) kajastab väljakutset, millele nii riigiasutused kui ka omavalitsused praegu lahendusi otsivad – kus hakkavad sõjapõgenikud elama pärast ajutiselt pinnalt lahkumist, küsis Hergo Tasuja Tartu Postimehes.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo pakkus kaks lahendust: üks on võimlad ja saalid, teine moodulmajad.

Ta lisas, et valitsusel on plaan Euroopa Liidule igaks juhuks esitada ka abipalve, millega soovitakse taotleda konteinermaju.

«Aga ma ei usu, et ükski kogukond oleks sellise küla üle õnnelik,» nentis minister artiklis.

Positiivne on, et minister jõudis ka ise selgusele, et selline ettepanek kuigi mõistlik ei ole.

Kahtlen samuti, et leidub kogukondi, kes säärase lahenduse üle rõõmustavad, ning jääb küsimus, mis neist konteineritest hiljem saab.

Arusaadav, et selliseks põgenikelaineks valitsus valmis ei olnud ning sellega toimetulek on nõudnud suurt pingutust väga paljudelt inimestelt väga erinevatest asutustest. Aga oluline ei ole lahata olnut, vaid mõelda tulevikku puudutavatele lahendustele.

Kahtlen samuti, et leidub kogukondi, kes säärase lahenduse üle rõõmustavad, ning jääb küsimus, mis neist konteineritest hiljem saab.

Üks väärt näide lahendusest on riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) otsus kohandada sõjapõgenike majutamiseks varem tegevväelastele mõeldud korterid. Omavalitsused on oma elamispindadest ülevaate loonud ning korralikud on kas juba kasutuses või on need kasutusse antud, nii nagu RKIK just äsjagi tegi.

Samas on meil üksjagu kinnisvara, mille seisukord ei võimalda kohe elama asumist. Siin oleks lahendus riigi toetusmeede, millega eraldataks näiteks kuni 10 000 eurot korteri kohta, et selles vajalikud renoveerimistööd teha, ning seejärel saaks selle põgenike majutamiseks kasutusele võtta.

Kõige muu hulgas toetaks see meie kliimaeesmärkide saavutamist, kui korrastame olemasolevat taristut. Rääkimata pikemas plaanis regionaalpoliitilisest kasust, arvestades, et just eriti kaugemates piirkondades on selliseid eluruume, mis vajaksid väiksemat kohandamist, et neis saaks elada. Seega annaks see hõlpu sõjapõgenike majutamisel, aga edaspidi toetaks meie kohati üsna ahtakest üüriturgu.

Hergo Tasuja: teeme konteinermajade tellimise asemel olemasoleva taristu korda